ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלאפון תקשורת בע"מ נגד יצחק פרץ :

לפני כבוד השופטת רויטל באום

תובעת

פלאפון תקשורת בע"מ

נגד

נתבע
יצחק פרץ

החלטה

עם קבלת רשות להתגונן עוברת התובענה לדיון בסדר דין מהיר, לפי תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 5), התשס"א-2001.

1. בתוך 30 ימים מהיום תגיש התובעת:

1.1 תצהיר בעל דין ערוך, לפי טופס 17א לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון 5), התשס"א-2001, וכן חוות דעת מומחה ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן.

1.2 רשימת מסמכים הנוגעים לעניין הנדון המצויים או שהיו מצויים ברשותה או בשליטת ה של התובע ת, בצירוף צילום המסמכים. היה והמסמכים אינם בידי התובעת, יצורף תצהיר, ובו יפרט בידי מי, למיטב ידיעתה, מצוי המסמך.

1.3 תצהירי עדות ראשית כאמור בתקנה 214ט לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

2. 45 ימים לאחר מכן יגיש הנתבע רשימת מסמכים מטעמו, כאשר התצהיר התומך בבקשת הרשות להתגונן, יהווה את התצהיר הנדרש על פי התקנות, וכן חוות דעת מומחה ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן. ככל שהנתבע מבקש להגיש תצהיר משלים יוכל לעשות כן בתוך המועד הנקוב לעיל.
3. אם התובעת לא תגיש תצהירים במועד, תימחק התביעה.

אם הנתבע לא יפעל כאמור בסע' 2 להחלטה זו במועד, תינתן מלוא המשמעות לתקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

4. נקבע לישיבה מקדמית ליום 29.9.14 שעה 9.00.

ב"כ התובעת ימסור החלטה זו לנתבע בתוך 14 יום מהיום ויצרף את אישור המסירה לתצהיריו.

ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ד, 30 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פלאפון תקשורת בע"מ
נתבע: יצחק פרץ
שופט :
עורכי דין: