ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התובעת/הנתבעת שכנגד נגד הנתבעים/התובעים שכנגד :

בעניין:
עידן חדש בבניה י.צ. פרויקטים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אבירם מזרה

המבקשת
התובעת/הנתבעת שכנגד

נ ג ד

1.נוריאל גדליה
2.יהונתן גדליה
ע"י ב"כ עו"ד יוסף לוי

המשיבים
הנתבעים/התובעים שכנגד

החלטה

1. ביום 18.2.2014 מינה בית המשפט את מר אחי קליין, כמהנדס מטעמו (להלן: "המומחה"), להגשת חוות דעת במכלול השאלות המקצועיות שבמחלוקת בין הצדדים.

2. ברקע לאמור כתב תביעה וכתב תביעה שכנגד שעניינם בהסכם בו התחייבה התובעת לבנות את ביתם של הנתבעים. נוכח טענות בדבר איכות בי צוע העבודה מינה בית המשפט מומחה כאמור.

3. בחלוף מספר שבועות הוגשה לבית המשפט על ידי התובעת/הנתבעת שכנגד, בקשה להורות למומחה שלא להתייחס ל"סוגיית חיפוי האבן". הטעם לכך מגולם בסעיף 1 לבקשה ולפיו: "לגבי סוגית חיפוי האבן קיים השתק, מאחר שכבר מונה בעבר בין הצדדים מומחה לאבן שבדק הסוגיה והכריע בה הכרעה סופית לטובת התובעים, תוך הבעת תשבחות לנתבעת בגין עבודות חיפוי האבן". מעל הצורך יוער, שבדיון מיום 18.2.2014 בו הורה בית המשפט על מינוי מומחה, לא נטען על ידי מי מהצדדים שבעבר מונה כבר מומחה, גם אם רק ביחס לאחת הטענות, ומומחה זה אף אמר את דברו באופן היוצר כעין השתק .

4. מכבד בית המשפט את בא כח התובעת עד מאוד, ואולם, יש להבחין בין ההוראות האופרטיביות הניתנות למומחה, לבין שאלות מהותיות שתדונה בבוא העת ובמסגרתן אף ניתן יהא למצות את הדיון בכל הקשור לאותו מומחה קודם, מעמדו והחלטותיו (מכל מקום, אין המדובר במומחה שמונה על ידי בית המשפט).

5. בשלב זה די בהתמקדות בהוראות אופרטיביות למומחה, וזאת על בסיס העקרונות הבאים: ראשית, ראוי לאפשר ולהוביל להשלמת חוות הדעת במהירות המירבית, וזאת כדי לאפשר קידום מיטבי של ההליך; שנית, ראוי, מלכתחילה, לגלות רגישות להוצאותיהם של הצדדים, לצמצם כמידת הניתן את החשש שייאלץ המומחה להגיע לאתר ולגבש את חוות דעתו יותר מאשר פעם אחת, ולפיכך לאפשר חוות דעת רחבה ככל האפשר "שתכסה" כל שאלה אפשרית. אין לך, בודאי בנסיבותיו של תיק זה, דרך משובשת יותר ממצב בו בשלב ראשון מוגבלות סמכויות המומחה, זא ת, עוד קודם שנערך דיון ממצה בגופן של טענות (כגון השתקים וכו'), ולאחר מכן, בהינתן שיסבור בית המשפט שראוי למצות את הדיון בשאלות נוספות, כגון חיפוי האבן, נצרכים הצדדים לעוד הוצאות ולעוד זמן, עד שישוב המומחה ויגיש את חוות דעתו בנושאים הנוספים.

ולכל היותר, אם במעלה הדרך יסתבר שכנגד רכיבים מסוימים עומדת לבעל הדין שמנגד הגנה (כגון, השתק כטענת התובעת דנן), אין כל קושי להתעלם מרכיבים כאלה ואחרים שייכללו בחוות הדעת. מכל מקום, ראוי לצמצם את הסיכון לסחבת ולהוצאות יתר לצדדים בעקבות התנהלות שבעטיה יכין המומחה חוות דעת ראשונה, לאחר זאת, בעקבות דיונים נוספים יידרש לחוות דעת משלימה, וכיוצא בזה. מכל מקום, מובטח לתובעת, שטענותיה בדבר השתק ביחס לחיפוי, תידונה בבוא העת, ותוכרענה לגופן.

6. נוכח זאת, ראוי לאפשר את חוות הדעת במכלול השאלות שבמחלוקת בין הצדדים, כפי שאף נקבע בהחלטתו המקורית של בית המשפט, זאת במהירות וללא עיכובים; אך בד בבד יובהר שאין בכך כדי למנוע מכל בעל דין כל טענה מהותית ביחס לכל רכיב שייכלל בחוות הדעת, ולרבות בסוגית חיפוי האבן.

7. ומעבר לכל האמור, תמה אני מעט על חששה של התובעת מפני חוות דעת בשאלת חיפוי האבן שתצא מתחת ידיו של מומחה, שבכל שאר השאלות, סומך עליו בית המשפט ובעקבותיו גם בעלי הדין. הרי, בהינתן שאכן על הפרק עבודה שבוצעה באופן מיטבי, וכלשון בא כוחה הנכבד של התובעת, אף תוך הבעת תשבחות, סביר וצפוי שכך גם יסבור מומחה בית המשפט, ולכל היותר, יהיו הבדלים דקים. כללו של דיון – ממה נפשך: אם בוצעה מלאכת חיפוי האבן כנדרש, צפוי גם מומחה בית המשפט לאש ר את הדברים; ומנגד, אם לא בוצעה המלאכה בסטנדרט הראוי, מדוע שלא תעמוד עובדה זו בפני בית המשפט?!

8. סיכומה של החלטה זו במסקנת בית המשפט שתוגדרנה סמכויות המומחה בגישה מרחיבה, והכל כאמור בסעיף 2 להחלטה שניתנה ביום 18.2.2014.

ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ד, 30 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: התובעת/הנתבעת שכנגד
נתבע: הנתבעים/התובעים שכנגד
שופט :
עורכי דין: