ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מזי גור אריה נגד נציגות הבית המשותף שמואל תמיר :

בפני כבוד השופט משה בר-עם

מערערת

מזי גור אריה

נגד

משיבה

נציגות הבית המשותף שמואל תמיר 16

החלטה

התיק הועבר לטיפולי.

עיקרי הטיעון יוגשו על ידי הצדדים כמפורט בתקנה 446(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – "התקנות"). המערערת תגיש לבית המשפט עיקרי טיעון מטעמה ותמציא עותק למשיב 21 יום לפחות לפני מועד הדיון. המשיבה תגיש לבית המשפט עיקרי טיעון מטע מה 14 יום לפחות לפני מועד הדיון, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערערת.

תשומת לב הצדדים מופנית להוראות תקנה 446.

אי הגשת עיקרי טיעון בפרק הזמן האמור, תיחשב כאי הגשתם על כל המשתמע מכך.

תיק המוצגים במצורף לרשימת המוצגים ולסימון נפרד של כל מוצג, יוגשו על ידי הצדדים בהתאם לסימן ו' לפרק ל' לחלק ד' לתקנות. תיק המוצגים יוגש יחד עם עיקרי הטיעון.

יש להגיש את כל המסמכים לתיק בית המשפט בשני עותקים – עותק אחד לסריקת המסמכים, ועותק אחד לבית המשפט.

המזכירות תמציא החלטתי לצדדים. בשים לב לעובדה שהמערערת אינה מיוצגת, המזכירות מתבקשת לוודא קבלת ההחלטה אצל המערערת.

הצדדים יתייצבו לדיון ביום 30.6.2014 בשעה 11:00.

עיון ליום 10.6.2014.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מזי גור אריה
נתבע: נציגות הבית המשותף שמואל תמיר
שופט :
עורכי דין: