ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרחאן שוואמרה נגד בן ציון בנצי כהן :

בפני כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה

תובעים

פרחאן שוואמרה

נגד

נתבעים

בן ציון בנצי כהן

החלטה

1. לפני בקשות מטעם כל אחד מן הצדדים: בקשת התובע לתיקון כתב התביעה ו בקשת הנתבעת לחיובו של התובע בערובה להוצאות כתנאי להמשך ניהולו של התיק.

2. לאחר שעיינתי בבקשות ובתגובות שהוגשו ביחס לכל אחת מן הבקשות הנני קובעת כדלקמן:

3. אשר לבקשה לתיקון כתב התביעה-מקובלות עלי טענותיו של ב"כ הנתבעת. הטענות בבקשה נטענו באופן כוללני וללא פירוט, לא צורף לה נוסח התיקון המבוקש ואף לא תצהיר לאימות העובדות הנטענות בה.
ודוק: בבקשה נטען כי מבוקש "להוסיף רכיבים אחרים אשר צויינו בתביעה הראשונה אך לא נתבעו כרכיבים, לרבות דמי חגים וגמול שעות נוספות" . אלא שעיון בכתב התביעה מעלה כי אין בו כל טענה כי לא שולם עבור רכיבים אלה אלא נטען באופן כוללני וללא כל פירוט כי "עסק התובע באופן מסודר, בשעות קבועות, בחגים ובחופשות, חלקם הועסק גם שעות נוספו מיותרים כל זאת מבלי שיהיה ברשות הנתבע אישור מיוחד שיאפשר לו העסקת עובדים בשעות נוספות ובחגים ". לא זו בלבד שלא נטען בכתב התביעה כי לא שולם המגיע בניגוד לנטען כעת בבקשה , אלא שאף אין כל פירוט ביחס להיקף העבודה הנטען בחגים ובשעות נוספות. משכך, הבקשה לתיקון כתב התביעה כוללת בחובה תיקון עובדתי לטענות הנטענות בכתב התביעה המקורי ולא רק הבהרה או הוספת סעד שנשמט . בנסיבות אלה היה על התובע לתמוך בתצהיר טענותיו ולכלול בו פירוט מלא של העובדות והרכיבים המכומתים שמבוקש להוסיפם.
כמו כן, בקשה לתיקון התביעה העושה שימוש במילה "לרבות" מסתירה למעשה מבית הדין ומן הצד שכנגד את היקף התיקון המבוקש. גם מטעם זה אין מקום להענות לבקשה.
4. על אף שהנתבעת ציינה עניינים אלה בתגובתה, לא טרח התובע להשלים ולתקן הבקשה .
5. נוכח האמור איני מוצאת מקום להענות לבקשה באופן בו הוגשה.
6. כמו כן איני מוצאת מקום להענות לבקשה החלופית, אשר אף לגביה לא ניתן כל פירוט, להתיר פיצול סעדים . הטעם לכך הינו שאין כל בהירות האם הסעדים שמבקש התובע להוסיף כעת נובעים מאיזו מן העילות הקיימות בכתב התביעה, ומשכך לא ברור אם הפיצול נדרש בכלל. למעלה מן הצורך יאמר עוד כי ככל שאכן מדובר בסעדים הנובעים מאותה עילה, הרי שלא ניתן כל טעם מדוע לא ניתן לתבעם בצוותא חדא במסגרת הליך אחד, ועל פני הדברים אין כל מקום להענות לבקשה שכזו .
7. על מנת שלא לסגור הדלת בפני התובע לחלוטין, נתנת לו האפשרות להגיש בקשה מתאימה ערוכה כדין ומלווה בתצהיר, בתוך 14 יום.
8. הוצאות הבקשה דנן ישקלו בחלוף המועד האמור לעיל וככל שתוגש בקשה נוספת, תידון שאלת ההוצאות במסגרת הדיון בה.
9. לענין הבקשה להפקדת ערובה להוצאות- דומה כי יש מקום להכריע בה רק לאחר שיובהר סופית מהו גדר המחלוקת שבין הצדדים, נוכח האמור לעיל וזאת בין היתר באשר , בין השיקולים שעל בית הדין לשקול בבקשה כאמור נכללת גם שאלת קיומה של עילת תביעה בעלת סיכויים לכאורה.
משכך , יוכרע בבקשה לאחר שיובהר אם בכוונת התובע לתקן תביעתו, וככל שכן , האם יותר התיקון.

ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ד, 30 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פרחאן שוואמרה
נתבע: בן ציון בנצי כהן
שופט :
עורכי דין: