ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרוצ'י בע"מ נגד יעל אורגד בע"מ :


בפני כבוד הרשם בכיר אמיר צ'כנוביץ

משיבה/נתבעת

יעל אורגד בע"מ

נגד

מבקשת/תובעת

פרוצ'י בע"מ

החלטה

החלטה זו הינה בבקשה, אשר הגישה התובעת למתן פסק דין , בהתאם לתקנה 215ג ותקנה 206 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

במסגרת תיק הוצל"פ 0114766144, אשר נפתח ע"י התובעת הוגש כנגד הנתבעת לביצוע שיק ע"ס 14,160 ז.פ. 28.1.14.

הנתבעת הגישה בקשת התנגדות, שנקבעה לדיון ליום 28.9.14.

בבקשה למתן פסק דין, הודיע ב"כ התובעת כי הינו מוותר על חקירת הנתבעת על התצהיר התומך בבקשת ההתנגדות .
ב"כ התובעת עותר למתן פסק דין, בטענה כי בקשת ההתנגדות אינה מגלה כל טענת הגנה שטרית.

לנוכח הודעת ב"כ התובעת כי הינו מוותר על חקירת המצהיר מטעם הנתבעת, ניתנה החלטה מיום 3.4.14, כי ב"כ הצדדים יגישו תגובת ם לבקשה.

ב"כ הנתבעת הגיש תגובה לבקשה, בה טען כי הנתבעת אינה מכחישה שקיבלה תמורה בגין השיק שמסרה לתובעת ולא כובד על ידה, אלא שטענתה הינה כי מנהל התובעת הסכים לדחייה של מועד הפקדת שיק אחר שז.פ. 20.1.14, אולם חרף ההסכמה הופקד השיק האמור לגביה דבר שיצר "חור" בתזרים המזומנים החברה.
הנתבעת טוענת, כי פנתה לתובעת לדחות הפקדת השיק נשוא התביעה, אולם בקשתה נדחתה.
עוד נטען בתגובה, כי הנתבעת מסכימה לשלם קרן השיק עד לתחילת חודש מאי 2014, וכי בהעדר תשלום סכום זה ינתן נגדה פסק דין.

ב"כ התובעת בתגובתו לתגובת ב"כ הנתבעת, דחה את הצעת הנתבעת להסדר המוצע על ידה, עמד על זכאות התובעת לפסיקת הוצאות ושכ"ט עו"ד , לאחר שנאלצה התובעת לנקוט בהליכים, ועמד על מתן פסק דין.

לאחר שעיינתי בבקשה למתן פסק דין, שהינה במהותה בקשה לדחייה של בקשת ההתנגדות, ובתגובות אשר הגישו ב"כ הצדדים, ולנוכח כך שב"כ התובעת ויתר על חקירת הנתבעת על תצהירה, אני מורה כדלהלן.

כפי העולה מבקשת ההתנגדות ומתגובת ב"כ הנתבעת, הנתבעת אינה מכחישה כי הינה חתומה על השיק נשוא התביעה, מסרה אותו לתובעת וקיבלה מלוא התמורה בגינו.
הנתבעת אינה מכחישה כי הינה חבה בפירעון השיק נשוא התביעה.

טענתה של הנתבעת הינה, כי פנתה לתובעת לקבל הסכמתה לדחיית מועד פרעון השיק נשוא הליך זה ובקשתה בענין זה נדחתה. (ראה: ס' 10 לתצהיר התומך בהתנגדות).

מכאן, כי הנתבעת אף אינה טוענת כי קיבלה הסכמה לדחיית זמן פרעון השיק נשוא התביעה, כך אף אליבא גרסת הנתבעת היה עליה לפרוע ולשלם השיק במועד זמן פרעונו.
על כן, טענתה היחידה של הנתבעת לענין השיק נשוא התביעה, אינה מגלה הגנה ולו לכאורה בפני התביעה.

הנתבעת טוענת בהתנגדותה, כי ע"פ הסכמה שהושגה בינה לבין מנהל התובעת יצחק, במהלך חודש נובמבר 2013, הוסכם כי ידחה מועד פרעונו של שיק אחר , שזמן פרעונו הינו ליום 20.1.14, וכי הסכמה זו לא כובדה ע"י התובעת אשר הציגה השיק במועד פרעונו , אשר יצרה חור בתזרים המזומנים.
טענה זו הועלתה ע"י הנתבעת במסגרת בקשת התנגדות אשר הגישה במסגרת תיק 29796-03-14, ונדחתה , מחמת העדר פירוט עובדתי מינימלי לצורך העמדת הגנה.

טענת הנתבעת כי נגרם לה ע"י התובעת נזק - "חור" בתזרים המזומנים, תמוהה לנוכח העובדה כי השיק האחר לא כובד על ידה. טענת הנתבעת לענין קיומה של הסכמה כאמור , נעדרת פירוט עובדתי, באשר למועד המדויק בו הושגה ההסכמה, ומהו המועד הנדחה בו תפרע ההמחאה.

טענת הנתבעת לענין הנזק, הינה כללית וסתמית, בתצהיר לא ה וצג תחשיב נזק, ולא פורט מהו הנזק שלכאורה נגרם.
לפיכך, אין בטענת הנתבעת כדי להעמיד לה הגנה ולו לכאורה בעילה של קיזוז.

בנסיבות הענין, לא מצאתי כי עומדת לנתבעת הגנה ולו לכאורה בפני התביעה.

לפיכך, בקשת ההתנגדות נדחית.

מחייב את הנתבעת בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 750 ₪ (כולל מע"מ).
הליכי ההוצל"פ בתיק מס' 01147661444 י ימשכו כסדרם.
הדיון הקבוע ליום 28.9.14 מבוטל.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פרוצ'י בע"מ
נתבע: יעל אורגד בע"מ
שופט :
עורכי דין: