ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית מעלות תרשיחא נגד עלאא חדאד :

בפני כבוד השופטת זהבה (קאודרס) בנר
המאשימה
עיריית מעלות תרשיחא

נגד

הנאשם
עלאא חדאד


נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד נידאא מאי אבו האשם
הנאשם: אין הופעה

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הנאשם לא נמצא למרות שקיבל לידיו בדיון הקודם את הזימון להיום. לפיכך, אבקש כי ביהמ"ש ימשיך וידון בתיק ויסיימו היום בהעדרו של הנאשם במסגרת ועפ"י סעיף 130 לחסד"פ ואחרי שהנאשם הוזהר כאמור.


החלטה

כמבוקש.
הנאשם ידע על הדיון היום ובחר שלא להתייצב לדין. הוא הוזהר כדין עפ"י סעיף 130 ומכאן אני קובעת כי יתקיים דיון בעניינו ויישמעו הטיעונים לעונש מפי ב"כ המאשימה ויינתן גזר דין.

ניתנה והודעה היום כ"ט ניסן תשע"ד, 29/04/2014 במעמד הנוכחים.

זהבה קאודרס-בנר, שופטת

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
המדובר בעסק של מסעדה המגיש בין היתר גם משקאות משכרים שפעל החל משנת 2008 ועד לפני כחודש כמיטב ידיעתנו מבלי שניתנו להפעלת העסק האישורים הנדרשים כחוק. הנאשם עשה דין לעצמו והפעיל עסק בניגוד לחוק וחמור מכך החל מאוקטובר 2011 המשיך הנאשם להפעיל את המסעדה בניגוד לצו סגירה שיפוטי שניתן נגדו. הנאשם חתם על התחייבות כספית – ת/1 ע"ס 8,000 ₪ להימנע מביצוע עבירת חוק רישוי עסקים והפר אותה. לכן אבקש להטיל על הנאשם בנסיבות העניין לצד הפעלת ההתחייבות, קנס כספי הולם.
מדובר בעבירה מאוד חמורה. בנסיבות העניין אבקש להטיל על הנאשם קנס בין 10,000 ₪ ל-15,000 ₪ בנוסף על הפעלת ההתחייבות ת/1, וחתימה על התחייבות נוסף.

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום בישיבה מיום 4.12.13.

יש לציין לחובת הנאשם את מהות העבירה נשוא כתב האישום, שכן עסקינן בעבירה חמורה ונפוצה, אשר קלה לביצוע ובעצם טומנת בחובה זלזול בהליכי הרישוי אשר החוק קבע לצורך הסדרת העסקים באופן שיש בו הגנה מלאה לציבור וכן הסדרת ענייני העסק מול הרשויות.

תיקון מס' 113 מתווה את העיקרון המנחה כיום את ביהמ"ש בבואו לגזור דינו של נאשם, שהינו, לפי סעיף 40ב' לחוק העונשין, עיקרון ההלימה, לפיו צריך להתקיים יחס הולם בין חומרת מעשי העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם לבין סוג ומידת העונש המוטל עליו. יחס זה מבטא, למעשה, את עיקרון הגמול (ראה ע.פ. 1523/10 פלוני נ' מדינת ישראל, 18.4.12, לא פורסם). סעיף 40 ג' לחוק העונשין קובע, כי על ביהמ"ש לקבוע מתחם עונש הולם למעשה העבירה שביצע הנאשם, בהתאם לעיקרון המנחה הנ"ל. לשם כך, יתחשב ביהמ"ש בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, הכלולות בסעיף 40 ט' לחוק העונשין.

הנאשם הורשע בביצוע עבירה, אשר יש להתייחס אליה בחומרה כמפורט לעיל. הערך הנפגע כתוצאה מביצוע העבירה שבפנינו הוא כאמור הערך של הליכי הסדרת עסקים לטובת הציבור ומול הרשויות השונות.

ודוק עסקינן בניהול במשך תקופה ארוכה משנת 2008 ועד לפני כחודש, עסק ללא רשיון והחמור יותר תוך הפרת צו שיפוטי.

מתחם הענישה ההולם:
על פי עקרון ההלימה בין חומרת המעשה ומידת האשם של הנאשם לבין העונש שיוטל עליו, סוג העונש ומידתו, יש להקפיד על מספר עונשים במקרה ספציפי זה:
קנס משמעותי, הפעלת ההתחייבות ת/1, וחתימה על כתב והתחייבות כספית נוסף שלא לבצע עבירה זהה בעתיד.

מתחם הענישה המתאים:
עם זאת במסגרת גזירת העונש הנני נותנת את הדעת להודאת הנאשם בפניי בהזדמנות הראשונה, ובכך חסך זמן שיפוטי יקר, וכן בעובדה כי העסק, ככל שידוע לב"כ המאשימה נסגר לפני כחודש.

בנסיבות המיוחדות בתיק זה ובמכלול השיקולים לחומרא ולקולא, ותוך איזון ראוי של האינטרסים הצריכים לעניין זה, הנני דנה את הנאשם כדלקמן:

* תשלום קנס בסך 10,000 ₪ או 100 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב – 20 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים בסך 500 ₪ כל אחד. התשלום הראשון ב- 1.6.14, וכל תשלום נוסף ב- 1 לכל חודש אחריו. אי עמידה באחד מן התשלומים תעמיד מלוא הסכום או כל יתרה בלתי משולמת לפרעון מלא ומיידי בצירוף תוספות הפיגורים המגיעות כחוק.
על הנאשם לגשת מיידית למשרדי הועדה על מנת לקבל לידיו שוברי התשלום.

* עפ"י התיקון של חוק העונשין (תיקון מס' 104) התש"ע – 2010, מיום 8.2.10 של סעיף 76, אני מצווה על תשלום סכום ההתחייבות בסך 8,000 ₪ עליה חתם הנאשם במסגרת ועפ"י גזה"ד בתיק רע"ס 30709-12-09 . סכום זה ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים כל תשלום בסך 800 ₪, החל מיום 1.6.14 וב-1 לכל חודש אחריו.
אי עמידה באחד מן התשלומים תעמיד מלוא הסכום או כל יתרה בלתי משולמת לפרעון מלא ומיידי בצירוף תוספות הפיגורים המגיעות כחוק.

* אני מחייבת את הנאשם לחתום על התחייבות על סך 25,000 ₪ , ל הימנע מלעבור על העבירות לפי סעיפים 4, 14, ו-18 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 ופריט 4.2 ו-4.8 לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995 תוך שנתיים מהיום, ויורשע בה.

תוקף ההתחייבות יחל מיום החתימה. על הנאשם לסור למזכירות הפלילית של ביהמ"ש ולחתום על התחייבות זו בתוך 30 ימים מהיום .

אם לא יחתום על התחייבות, יאסר הנאשם לתקופה של 2 חודשים.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתנה והודעה היום כ"ט ניסן תשע"ד, 29/04/2014 במעמד הנוכחים.

זהבה קאודרס-בנר, שופטת


מעורבים
תובע: עיריית מעלות תרשיחא
נתבע: עלאא חדאד
שופט :
עורכי דין: