ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי נקסון נגד אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ :

בפני כבוד השופטת אוסילה אבו-אסעד

תובע

אלי נקסון

נגד

נתבע

אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ

פסק דין

זוהי תביעה קטנה לפיצוי התובע על נזקי רכוש שנגרמו לרכבו בתאונה שארעה ביום 15.10.03, ובה היה מעורב אוטובוס הנהוג על ידי נהג מטעמה של הנתבעת.

על פי הנטען בכתב התביעה, במועד התאונה הנ"ל ובעוד רכב התובע חונה בצד הכביש עם דלת קדמית-שמאלית פתוחה, הגיח אוטובוס הנתבעת ובלי לשים לב לרכב התובע , פגע ברכב בצדו הקדמי-שמאלי.

הנתבעת בכתב ההגנה שהוגש מטעמה הכחישה את טענות התובע בכתב תביעתו ועתרה לדחיית התביעה נגדה במלואה. נטען על ידי הנתבעת כי התאונה אירעה בעת שרכב התובע חנה בתחנת אוטובוס . באותה העת רכב הנתבעת שסיים להעמיס את נוסעיו, התחיל לנסוע ואז התובע פתח את דלת הרכב וכתוצאה מכך הדלת נפגעה.

במהלך הדיון שהתנהל לפני היום שמעתי את עדויותיהם של התובע והנהג ברכב הנתבעת.

התובע, בעדותו לפני שב על הגרסה שהועלתה על ידו במסגרת כתב טענותיו וטען כי התאונה אירעה לאחר שאוטובוס הנתבעת שבר את כל ההגנה שמאלה מתוך כוונה לצאת ממקום עצירתו, מבלי לשים לב לרכב התובע החונה עם דלתו הפתוחה.

עד ההגנה, הנהג באוטובוס הנתבעת, העיד מנגד כי התובע החנה את רכבו בתחנת האוטובוס ובעת שהאוטובוס החל בנסיעה פתח התובע את דלת הרכב וגרם במעשו זה לתאונה.

לאחר שמיעת העדויות ושקילת הטענות שוכנעתי כי דין התביעה להידחות.

בהתאם לתקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז – 1976, פסק הדין ינומק באופן תמציתי.

אין מחלוקת בין בעלי הדין סביב העובדה כי רכב התובע חנה בצד הדרך בזמן התאונה וכי בשלב מסויים הוא פתח את דלת הרכב הקדמי-תשמאלית. אין גם מחלוקת סביב העובדה כי באותם הזמנים אוטובוס הנתבעת עצר במקום סמוך לצורך הורדת והעלאת נוסעים, וכי בשלב מסויים בתום ההעמסה, החל האוטובוס בנסיעה לפנים.

בשאלה אם דלת רכבו של התובע היתה פתוחה או שמא זו נפתחה תוך כדי נסיעתו של האוטובוס חלוקים ביניהם בעלי הדין וכך גם ניטשת ביניהם מחלוקת בנושא מיקום חנייתו של רכב התובע (בתוך התחנה או מחוצה לה).

לאחר שמיעת העדויות ועיון בתמונות המשקפות את הנזק שנגרם לרכב התובע (תמונות אשר צורפו לכתב התביעה), שוכנעתי כי יש להעדיף את גרסת הנתבעת באשר להתרחשות התאונה על פני גרסתו של התובע.

לבד מן האמון שמצאתי מקום ליתן בעדותו של עד ההגנה, נראה לאור מכלול הנתונים והראיות שהובאו לפני ולרבות מהות הפגיעה, מיקומה ואופיה, כי התאונה התרחשה עקב פתיחת דלתו של רכב התובע בפתאומיות לאחר שאוטובוס הנתבעת החל בנסיעה.

נראה לאור מכלול הנתונים שהובאו לפני כי כתוצאה מפתיחת הדלת חלה הפרעה לתנועה וכי בטרם נפתחה הדלת לא ננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי הדרך לרבות הרכבים הנוסעים בכביש.

בכל מקרה, נראה כי לא עלה בידי התובע להרים את נטל ההוכחה הרובץ לפתחו, בהיותו התובע בתיק והמוציא מחברו ובנסיבות העניין אין מנוס מדחיית התביעה.

התביעה נדחית איפוא בזאת ולפנים משורת הדין אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.
ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי נקסון
נתבע: אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ
שופט :
עורכי דין: