ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רותם דיקסטרו נגד רונן צרפתי :

בפני כבוד השופטת ד"ר איריס סורוקר
התובע
רותם דיקסטרו

נגד

הנתבעים
1. רונן צרפתי

2. אלגרה אלקוטה (נושאת דרכון תורכי)


נוכחים:
ב"כ התובע עו"ד אשור שרונה ועו"ד דוד ברנס
נוכח עו"ד משה קיירה
אין הופעה לנתבע 1

פרוטוקול

עו"ד ברנס:
חברי עו"ד קיירה כקצין בימ"ש ולא מייצג. אם הוא לא מייצג, אני מבקש שביהמ"ש יחזיר את הערבות על סך 10,000 ₪ בחזרה לזוג בתוספת הוצאות משפט לדוגמא. הערבות הופקדה לפי החלטה מיום 14.11.13 בבקשה 3 של עו"ד קיירה לסעד זמני. אני מתכוון לשארית שנשארה מהסכום של 30,000 ₪ שהיא על סך 10,000 ₪. ראשית, אבקש לשחרר את הערבות הזו.
היתה ערבות בנקאית שניתנה לעו"ד צרפתי, בבקשה 2. מציג לביהמ"ש. אני מבקש לשחרר. אם חברי עו"ד קיירה לא מייצג, אני מבקש לשחרר את הסכום של 10,000 ₪ שהוטל כערבות בנקאית בהחלטה מיום 10.10.13 ולקבוע הוצאות לדוגמא.

עו"ד אשור:
הנתבע 1 הוא עו"ד צרפתי והוא נעלם. הוא כנראה בארץ אבל הוא עבר למצפה חגית, במישור אדומים מעבר לקו הירוק. אני שולחת לשם דואר רשום וזה מגיע למישור אדומים ומשם מפיצים את זה. לא הצלחנו לשלוח שליח כי אף אחד לא מוכן לנסוע מעבר לקו הירוק. יש לנו אישור מסירה של כתב התביעה, הוא חתום עליו. יש לי גם את מספר הטלפון שלו אבל הוא לא חוזר אליי. אני גם שולחת לו מסרונים. עו"ד צרפתי איננו צד לחוזה אך הוא היה בא כוחה של הנתבעת 2.
יש לנו אישור מסירה ראשון שהוא קיבל בעצמו במשרדנו ב- 1.9 את הבקשה לצו המניעה. הוא הגיע בעצמו ואני מציגה אישור מסירה שעליו הוא חתום, והחתימה נעשתה בפניי. החותמת היא שלו.

לגבי כתב התביעה, הוא נשלח בדואר רשום למצפה חגית. כעבור מספר ימים נודע לנו וקיבלנו אישור מסירה שעו"ד צרפתי לקח את זה. מציגה אישור מסירה באמצעות דואר ישראל לעו"ד רונן צרפתי במצפה חגית, ביום 16.2.14.
לשאלת ביהמ"ש מדוע יש צורך בעו"ד צרפתי כנתבע בתיק, משום שעו"ד צרפתי החתים את הזוג דיקסטרו מול הנתבעת 2 על חוזה, כשהוא היה מושעה מלשכת עוה"ד. צריך את עוה"ד מכיוון שהוא היה אחראי על התחזוקה של הדירה, על כל מענה. הוא עוה"ד. הוא השלוח של הנתבעת 2.

עו"ד ברנס:
אין לנו התנגדות להוציא את עו"ד צרפתי כנתבע בתיק ואולם נרצה לזמנו להיחקר.


החלטה

נוכח הודעת ב"כ התובעת ובשים לב לכך שהנתבע 1 אינו צד להסכם השכירות בין התובעת לשכירות, עו"ד רונן צרפתי יימחק מהתביעה.
המזכירות תמציא לו עותק מהחלטה זו לכתובתו במצפה חגית (על פי אישור המסירה האחרון): עו"ד צרפתי רונן, מצפה חגית, 90634.

ניתנה והודעה היום כ"ז ניסן תשע"ד, 27/04/2014 במעמד הנוכחים.

איריס סורוקר, שופטת

עו"ד ברנס:
לגבי הנתבעת 2, אנחנו רואים בעו"ד קיירה כמי שבא כוחה ומייצג את הנתבעת 1 וגם ביהמ"ש ראה בזה בעצם זה שהוא הגיש בקשה לחילוט הערבות וביהמ"ש נענה לבקשתו. יש כללים להתפטרות מייצוג ולכן לא צריך להגיש בקשה להמצאה מחוץ לתחום. אם לא היה ייפוי כוח, איך הוא קיבל 20,000 ₪? עו"ד קיירה הגיש את הבקשה לסעד זמני באוקטובר 2013. גם הדיון להיום נקבע לבקשתו. גברתי נתנה החלטה לחלט 20,000 ₪ וקבעה שהצדדים ינסו להידבר בתוך 45 ימים.
אני מבקש שביהמ"ש יפנה שאלה לעו"ד קיירה מה הוא עשה עם הסכום של 20,000 ₪ שהוא קיבל, אם הוא לא בא כוחם.

עו"ד קיירה:
ראשית, עשו בחוכמה ובצדק, איני מייצג אף אחד מהצדדים בשלב זה לפחות, בטח שלא את עו"ד צרפתי, אבל טוב עשה חברי שהוריד את עו"ד צרפתי מהתיק.
הגשתי תגובה ביום 7.10.13 בשם הנתבעת 2. אני ייצגתי את הנתבעת 2עניין הסעד הזמני. אני מזכיר לביהמ"ש שחבריי הגישו גם תביעה ולאחר מכן תביעה מתוקנת בסעד הזמני היה לי ייפוי כוח בעניין הסעד הזמני. אין לי אותו פה. מכיוון שהיה מדובר בסעד הזמני הצהרתי לביהמ"ש שאני מייצג אותה בסעד הזמני. הודעתי זאת דרך נט המשפט. לא רשמתי בתגובה שאני מייצג את הנתבעת 2 רק לעניין הסעד הזמני. אין לי את ייפוי הכוח כאן.
עניין התפטרות מייצוג הוא מאוד ברור. יש אפשרות אחת אם הלקוח מודיע לביהמ"ש שהוא מפסיק לקבל שירותים מעו"ד מסוים והאפשרות השניה היא בקשת עו"ד. חבריי לא יכולים לכפות עליי לייצג מישהו מקום בו אני מודיע שלא קיבלתי את הייצוג.
אני אומר שוב, אולי אייצג אותה כי אני מכיר אותה תקופה ואני מטפל בנכסיה בישראל. אבל בשלב זה בצורה מסודרת, איני מייצג. אני רק באתי כקצין בימ"ש לכבד את ביהמ"ש למרות שלא זומנתי וגם אמרתי לחבריי כי נפגשנו מספר פעמים וגם שוחחנו בטלפון. אם ניכנס להליכים משפטיים פה תוגש תביעה שכנגד והודעת צד ג'.
הנתבעת גרה באיסטנבול, טורקיה. יש לה כתובת מסודרת, יש איך להתקשר איתה. יש לי את פרטי ההתקשרות עימה ואיני מוכן למסור אותם. אני תמה על תגובתם של חבריי. המצאה בדואר בלי מסירה אישית לעו"ד, המצאה בדואר לחו"ל.
יש לי מה להציע לגופו של עניין ואני סבור שצריך לסיים את הסכסוך. הרי אין מחלוקת שהיא עזבה טרם החוזה, הם טוענים שמכיוון שמר צרפתי לא נתן להם שירותים כאלה ואחרים. יש עובדות ברורות שיש נזקים בדירה, יש גם חובות לחברת חשמל, ועד הבית וגורמים אחרים.
חברי שאל שאלה וגם השבתי לו, אני משאיר את ההמחאה של ה- 20,000 ₪ אצלי ביד ובכוונה הפקדתי אותה. כדי לסיים את ההליך הזה. יש את מרבית המסמכים בפני ביהמ"ש. אני מציע פסיקה לפי סעיף 79א. יש בקנה תביעה שכנגד שהנתבעת עשויה להגיש.

עו"ד ברנס:
אנו מוכנים לפסיקה על יסוד סעיף 79א.
לא יעלה על הדעת שאנשים ישכרו דירה וישלמו למתווך 5,800 ₪ בכדי לעזוב אותה אחרי פחות משנה. שהם ישלמו הובלה ויש להם ילדים. לא זו אף זו, הם עזבו את הדירה שם בגלל שעו"ד צרפתי לא נתן להם שירותים.
אני מגיש את תצהירה של התובעת לתמיכה בעובדות התביעה. בנוסף, אבקש להגיש תצהירים של יעקב בן מאיר וכן של מר עומר פוס. יעקב בן מאיר זה המוכר של הדירה, שהתובעת קיבלה את הדירה ממנו ולא מעו"ד צרפתי.
אנו מסתפקים בהגשת תצהירים אלה לצורך פסיקה לפי סעיף 79א.

עו"ד קיירה:
אני מניח שיש צורך בתצהיר הנתבעת. בפני ביהמ"ש מונחת תגובתה לבקשה לצו מניעה זמני ואין די בזה. הויכוח ביני לבין חבריי היה בנושא אחד ויחיד, כמה כסף צריכה התובעת לשלם לנתבעת. לא להיפך. היא עזבה את הדירה.
אני מוכן להציע שתינתן החלטה לפסק דין לפי סעיף79א. אצלי יש 20,000 ₪ ובקופת ביהמ"ש יש עוד 10,000 ₪. מתוך הסכום הזה נשים רף עליון.
אני מציע שהנתבעת תגיש סיכומים בצירוף מוצגים. לעניין תצהיר, אפשר להסתמך על התצהיר של עו"ד רונן צרפתי שהוגש במסגרת צו המניעה. אין תצהיר של הנתבעת. אין לה שום ידיעה והיא גם לא מבינה עברית.
צריך לקבוע את גדרי המחלוקת. השאלה שצריכה להישאל מתוך הקופה של 30,000 ₪, ייקבע רף עליון של 30, צריך לקבוע רף תחתון מסוים ולקבוע מה הסכום שישולם לנתבעת בגין הנזקים שנגרמו לה. הרי גם חברי לא מכחיש שהם עזבו לפני תום החוזה. אין מחלוקת שהיא עזבה לפני תום החוזה, שרשום בחוזה הוצאות מוסכמות.

עו"ד ברנס:
הוזכר שעו"ד צרפתי נתן תצהיר בתגובה לצו המניעה. התצהיר אומת על ידי עו"ד קיירה. תעודת הזהות של עו"ד צרפתי שגויה בתצהיר, ולכן איני יודע אם זה המצהיר.


החלטה

 1. בפניי תביעה כספית בגדרה עותרת התובעת כשוכרת לחייב את הנתבעת כמשכירה לפצותה בגין הפרת הסכם שכירות אשר נכרת בין בעלות הדין ביום 3.7.12.
 2. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה. התעוררה שאלה בדבר ייצוגה בהליך זה. אין חולק כי הנתבעת הגישה תשובה מסודרת לביהמ"ש לבקשה לסעד זמני באמצעות עו"ד משה קיירה. לא הוצג ייפוי כוח של עו"ד משה קיירה לתיק, לא בשלב הסעד הזמני ולא בכלל. ב"כ התובעת ביקש לראות את עו"ד קיירה כמי שמייצג את הנתבעת, וזאת משום שהגיש בשמה תשובה לבקשה בתיק. עו"ד קיירה טען כי איננו מייצג את הנתבעת בהליך העיקרי וכי ייצגה לצורך הסעד הזמני בלבד. עו"ד קיירה לא הציג את ייפוי הכוח אשר קיבל ממרשתו. לדבריו הוא מייצג את הנתבעת בענייני נכסים שונים שיש לה בארץ, ולא שלל אפשרות שייצג אותה גם בהליך העיקרי בתיק זה, ואולם לדבריו לא הוסמך לעשות כן על ידי הנתבעת. בד בבד, עו"ד קיירה הציע לסיים את הסכסוך במנגנון של פסיקה לפי סעיף 79א לחוק בתיהמ"ש, וטען כי הנתבעת שוקלת להגיש תביעה שכנגד.
 3. עיינתי בטענת ב"כ התובעת לפיה יש לראות בעו"ד קיירה כמי שמייצג את הנתבעת בהליך העיקרי. שמעתי את טיעוני הצדדים בנקודה זו. אני סבורה כי הצדק הוא עם ב"כ התובעת, וכי יש לראות את עו"ד קיירה כמי שמייצג את הנתבעת בהליך העיקרי. הטעם לכך נעוץ בזה שעו"ד קיירה הגיש בשם הנתבעת כתב תשובה מסודר, בליווי תצהיר, וחתם כבא כוח, והכל במסגרת הבקשה לסעד זמני. במסגרת תשובתו לא צמצם את היקף הייצוג, ולא התייחס לעניין זה כלל. גם עתה, נמנע מלהציג את ייפוי הכוח אשר צריך להימצא ברשותו כמייצג. כמי שהגיש תגובה מסודרת בתיק, בשם בעל דין, המהלך מחייב את בעל הדין ואותו במצג שנוצר כלפי ביהמ"ש וכלפי הצד שכנגד, כי עו"ד קיירה אמנם מייצג את הנתבעת. אין זה נכון לאפשר ייצוג חלקי, לחלקי התיק או לבקשות מסוימות. לא רק שאין זה נהוג, אלא שהדבר אף עלול לעלות כדי שימוש לרעה בהליכים משפטיים. כאמור, מלכתחילה לא הודיע ב"כ הנתבעת כי הוא מייצג את הנתבעת רק לצורך מסוים, כגון הסעד הזמני, ולא ביקש את רשותו של ביהמ"ש לתיחום כזה.
 4. אשר על כן, ביהמ"ש יראה בעו"ד משה קיירה כמי שמייצג את הנתבעת בהליך דנא. כאמור, התרשמתי כי עו"ד קיירה מצוי בקשר שוטף עם הנתבעת, כמי שמייצגה בעניינים אחרים, וגם בהליך דנא ידע לטעון לגופו של עניין; כגון שהסביר כי בקנה עומדת תביעה שכנגד, הציע פסיקה על יסוד סעיף 79א וגם טען לגופו של עניין מבחינת הכספים אשר לכאורה מגיעים למרשתו. בנסיבות אלה, איני רואה כל נזק שייגרם לנתבעת בכך שתיראה כמי שמיוצגת על ידי עו"ד קיירה.
 5. כמובן, היה ועו"ד קיירה מבקש להשתחרר מייצוג, יוכל להגיש בקשה מסודרת, בתוך 14 ימים מהיום וינמק.
 6. טרם הוגש כתב הגנה. כדי לגדור את המחלוקת, יש להגיש כתב הגנה. אני מורה לנתבעת באמצעות עו"ד קיירה להגיש כתב הגנה לא יאוחר מאשר בתוך 30 ימים מהיום. היה והנתבעת תחפוץ בכך, תוכל להפנות לתגובתה לסעד הזמני כדי שייראה ככתב הגנה.
 7. ביהמ"ש רשם לפניו כי התובעת תומכת את תביעתה בתצהירים הבאים: תצהירה מיום 21.1.14; תצהירו של מר יעקב בן מאיר מיום 12.1.14; תצהירו של מר עומר פוקס מיום 12.1.14. שלושת תצהירי התביעה ייסרקו למערכת הנט לספריית תצהירים.
 8. הנתבעת תהא רשאית להגיש תצהירי תשובה, בתוך 45 ימים מהיום. הנתבעת רשאית להפנות לתצהירו של עו"ד צרפתי שהוגש בתמיכה לתגובתה לסעד הזמני כתצהיר עדות ראשית בהליך העיקרי.
 9. ביהמ"ש רשם לפניו את בקשת הצדדים לפסוק בסכסוך על יסוד סעיף 79א לחוק בתיהמ"ש.
 10. המזכירות תעקוב אחר קבלת כתב הגנה ותצהיר תשובה ותפתח משימה להכרעה בסכסוך.
 11. בשלב זה, איני רואה מקום לשנות מההחלטה שניתנה בסעד הזמני (מיום 10.10.13).

ניתנה והודעה היום כ"ז ניסן תשע"ד, 27/04/2014 במעמד הנוכחים.

איריס סורוקר, שופטת

עו"ד קיירה:
לא אמרתי שבקנה יש תביעה שכנגד מכיוון שאיני משתמש במילים שכאלה. אמרתי שאני מניח שתוגש.
שנית, גברתי כופה על צד את הייצוג שלי. יכול להיות שהוא לא מעוניין בייצוג שלי.
שלישית, אני מבקש עיכוב החלטה ב-30 ימים על מנת שהנתבעת תוכל להחליט אם היא מעוניינת בייצוג שלי אם לאו.


החלטה

 1. ביהמ"ש רשם לפניו כי הנתבעת שוקלת להגיש כתב תביעה שכנגד, כפי שציין עו"ד קיירה. יצוין כי הביטוי "תביעה בקנה" הוא ביטוי שביהמ"ש השתמש בו.
 2. אשר לייצוג הנתבעת: אין מניעה שהנתבעת תודיע לביהמ"ש בתוך 30 ימים מהיום כי היא מיוצגת על ידי עו"ד אחר. עו"ד קיירה ייצור עימה קשר וידווח לה על הדיון דהיום, לרבות החלטת ביהמ"ש. יובהר, כי ביהמ"ש מוצא שעמדתה של הנתבעת בדבר ייצוגה על ידי עו"ד קיירה כבר בוטאה ברחל בתך הקטנה באמצעות התגובה שהגישה על ידי עו"ד קיירה לסעד הזמני. על כן, אין לראות את החלטת ביהמ"ש כהחלטה "כופה", אלא כהחלטה המכבדת את עמדת הנתבעת כפי שכבר בוטאה בתיק זה. יחד עם זאת, ונוכח בקשת עו"ד קיירה, ניתנת בזאת שהות בת 30 ימים לנתבעת להודיע על ייצוג חלופי, ותגיש ייפוי כוח. המזכירות תעקוב.
 3. לפתוח תיק עזרוני.

ניתנה והודעה היום כ"ז ניסן תשע"ד, 27/04/2014 במעמד הנוכחים.

איריס סורוקר, שופטת

הוקלד על ידי מיכל גרזון


מעורבים
תובע: רותם דיקסטרו
נתבע: רונן צרפתי
שופט :
עורכי דין: