ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביטל יד-שלום נגד המוסד לביטוח לאומי :

בפני כבוד השופט אלכס קוגן

התובע:
אביטל יד-שלום
ע"י ב"כ עו"ד יד שלום הילה

-

הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י הלשכה המשפטית

החלטה

1. התובע עבד בחברת "איתנית מוצרי בנייה בע"מ".
בתביעה שלפנינו הוא מבקש להכיר במחלת הסרטן, מסוג "לימפומה דיפוזית" (Diffuse large B-cell lymphoma), בה לקה, כ"פגיעה בעבודה", כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1955 (להלן:"החוק"), שנגרמה לו, לטענתו, עקב חשיפה ממושכת לאסבסט ולסיבי אסבסט במהלך שנות עבודתו.
התובע תומך יתידותיו בחוות דעת מיום 14.8.2005 של פרופ' מרדכי רביד, מומחה ברפואה פנימית ובמינהל ציבורי.
הנתבע, מנגד, דחה את התביעה בקובעו כי : "לאחר התייעצות רפואית, נמצא כי המחלה עליה הינך מתלונן, לימפומה דיפוזית על בסיס תאי B, התפתחה על רקע מצב תחלואתי טבעי שאינו קשור בתנאי עבודתך" (מכתב הדחייה מיום 4.4.05 ), וכי "לא ניתן להכיר במחלה, לא כתאונה, לא כאירועים זעירים, לא כמיקרוטראומה ולא כמחלת מקצוע" (מכתב הדחייה מיום 4.5.2005).

2. העובדות הצריכות לעניין אינן שנויות במחלוקת והן נקבעו בהסכמת הצדדים, כדלקמן:
א. התובע, יליד 1944.
ב. התובע עבד בחברת "איתנית – מוצרי בניה בע"מ" (להלן – "המפעל" ). משנת 1975 עד 1987 הוא עבד במפעל כמהנדס מכונות, וכן אחראי לתחזוקה של המפעל, משנת 1985. לפני כן היה סגן אחראי על התחזוקה.
ג. מפעל איתנית עסק, בין היתר, בייצור מוצרי בניה המכילים סיבי אסבסט.
ד. במשך כל שנות עבודתו, היה התובע מסתובב בכל מחלוקת הייצור במשך מספר שעות מידי יום.
ה. בעת שהותו במחלקות הייצור, היה התובע חשוף לאסבסט שהיה בשימוש המפעל.
ו. בשנת 2003 אובחן התובע כסובל ממחלת הלימפומה הדיפוזית.
התפתחות המחלה אצל התובע והטיפולים הרפואיים להם נזקק מתועדים במסמכים הרפואיים המצורפים להחלטה זו.

3. בית הדין ממנה את ד"ר קרין ציקל שלום ( מומחית ברפואה תעסוקתית) לשמש כמומחית יועצת רפואית מטעם בית הדין בסוגיית קביעתו של קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע לבין מחלת הסרטן מסוג לימפומה דיפוזית, על בסיס תאי B שהתובע אובחן כסובל ממנה בשנת 2003 וזאת הן באשר לקיומה של "מחלת מקצוע", הן כפגיעה בדרך של מיקרוטראומה.

4. המומחית מתבקשת להשיב על השאלות הבאות :
(1) מהי המחלה ממנה סובל התובע?
(2) האם קיים קשר סיבתי בין המחלה בה לקה התובע לבין תנאי עבודתו וחשיפתו לאסבסט, כמפורט בעובדות שלעיל?
(3) האם נתקיימו בתובע התנאים להכיר במחלה בה לקה כ"מחלת מקצוע", על פי התוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד - 1954 ?
(4) האם החשיפה לאסבסט ולסיבי אסבסט במהלך שנות עבודתו במ פעל, גרם לתובע לפגיעות זעירות, חוזרות ודומות שניתן להבחין בהן ושאפשר לייחס אותן לזמן מסוים ?
(5) אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית, האם היו הפגיעות הנ"ל בעלות אופי בלתי הפיך, כך שבהצטרף עליהן פגיעות זעירות, דומות וחוזרות, נוצר המצב הקיים?
(6) אם לא, היש לראות במצב הקיים, תוצאה של תהליך תחלואתי רגיל ?
(7) האם ניתן לקבוע במידת סבירות העולה על 50% כי בכלל קיים קשר סיבתי בין מחלתו של התובע לבין תנאי עבודתו בחשיפה לאסבסט ?
(8) רק במידה ולטעמך קיימת סבירות העולה על 50% לקיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע בחשיפה לאסבסט לבין מחלתו, נבקשך לציין את מידת תרומתו של קשר סיבתי זה בהשוואה ליתר הגורמים שגרמו למחלתו של התובע והאם תרומת העבודה היא בשיעור העולה על 20% בהשוואה לגורמים האחרים/הנוספים שגרמו למחלתו ?
(9) האם קובץ מחלות המקצוע- Text Book of Medicine Clinical and Environmental מציין קשר אפשרי בין אסבסט ל- N.H.L ?
האם בקובץ זה אסבסט מופיע ברשימת החומרים הידועים כבעלי קשר למחלות לימפטיות ו/או למחלת הלימפומה ממנה סובל התובע?
(10) האם ניתן למצוא בנתוני IARC (המכון הבינלאומי לחקר הסרטן השייך לארגון הבריאות הבינלאומי) התייחסות למחלתו של התובע שיש בה להשיב על סוגיית קביעתו של קשר סיבתי בין מחלת הסרטן בה לקה לבין חשיפה לאסבסט ?
נבקשך לפרט ולנמק האם ניתן למצוא בנתוני IRAC תמיכה בקשר הסיבתי בין הופעת מחלת הסרטן למפומה מסוג נונהוצ'קינס לבין חשיפה לאסבסט או שמא יש למצוא בנתונים הנ"ל שלילה לקשר סיבתי זה ?
בתשובתך זו נבקש הפניה לדו"חות ולקבצים.

5. המומחית מתבקשת להשיב לשאלות הנ"ל, בהתבסס על העובדות שנקבעו בהחלטה זו, ועל החומר הרפואי המצורף בזאת:
א. חוות דעת מיום 14.8.05, מטעם התובע, של פרופ' מרדכי רביד (נספח ז' ו- ח' לתצהיר התובע).
ב. תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה (נספח ו' לתצהיר התובע).
ג. תיק רפואי, מחלקת רפואה תעסוקתית.
ד. מסמכים רפואיים שב"כ התובע מבקש שישלחו למומחה.
ה. תיק רפואי, בית חולים "כרמל", פנימית ג'.
ו. תיק רפואי, בית חולים "כרמל", כירורגית א'.
ז. תיק המוצגים על כל נספחיו שהוגש על ידי ב"כ התובעת לתיק בית הדין מיום 30.3.14.
6. שכ"ט המומחית ישולם ע"י המוסד לביטוח לאומי כמקובל.
7. לתשומת לב המומחית יוער, כי הכלל בבית הדין לעבודה, שאין בודקים את התובע, אלא אם באופן חריג מבקש זאת המומחה.
8. כמו כן, יצויין, כי אין הצדדים רשאים לפנות ישירות אל המומחית.
9. א. ההחלטה תועבר לצדדים.
ב. התיק יובא לעיוני ביום 25.6.14.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים ות ישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אביטל יד-שלום
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: