ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.ע.ג.ן נגד אברהם סיני :

בפני כבוד השופטת כרמלה האפט

התובעים

1.מ.ע.ג.ן - יעוץ וניהול נכסים בע"מ
2.מ.ו. השקעות בע"מ
3.משה וינברג

נגד

הנתבעים

1.אברהם סיני
2.נתן סיני

פסק דין

בפניי תביעה לפינויים של הנתבעים מאולם המצוי בקומה השנייה של בניין בסמטת בית הבד 4 ת"א הידוע כגוש 7421 חלקה 14 – להלן: "המושכר".

1. המושכר מהווה חלק מבניין המיועד לשימור ללא הגבלות מחמירות, על פי תכנית מתאר מקומית , והתובעים חתמו על עסקת קומבינציה, במסגרתה עובר הבניין שינוי ניכר והופך מבניין של בתי עסק לבניין מגורים.

2. במהלך שמיעת ההוכחות, הגיעו הצדדים לכדי הסכמה לפיה יינתן צו לפינוי הנתבעים מן המושכר, בכפוף לתשלום דמי פינוי. סוכם כי מועד הפינוי יאפשר לנתבעים פרק זמן סביר להתארגנות, אך נקבע כי מניינו של פרק זמן זה יחל ביום 10.10.2013 (המועד בו הגיעו הצדדים להסכמה האמורה).
עוד סוכם כי לצורך קביעת דמי הפינוי ימונה מומחה מטעם בית המשפט , וכי לצדדים תינתן האפשרות לחקרו לאחר קבלת חוות דעתו ולחלופין לשלוח לו שאלות הבהרה. סוכם גם כי לאחר האמור יסכמו הצדדים בשאלת אומדן דמי הפינוי ובית המשפט ייתן את הכרעתו.

3. משנתקבלה חוות דעת המומחה, לא ביקשו הצדדים להשיג עליה, נמנעו ממשלוח שאלות הבהרה ואף לא ביקשו לחקרו.

4. לאחר האמור מבקשים התובעים לאמץ את חוות דעת המומחה שמונה מטעם בית המשפט ולקבוע את סכום דמי הפינוי בהתאם לחוות דעת זו.

5. מאידך, מבקש ב"כ הנתבעים להוסיף על הסכום שנקבע בחוות דעת המומחה. לעניין זה מדגיש ב"כ הנתבעים כי מבחינתם של הנתבעים, המושכר אותו הם נדרשים לפנות, הוא בעל חשיבות עסקית וכלכלית שאין לה שיעור. כך באשר מדובר במושכר המשמש להם גם כמחסן לחנות הנמצאת באותו בניין, וכך באשר עיסוקם הינו סיטונאי ולאחר שהם משרתים סוחרים מכל רחבי הארץ.
על פי הנטען, מן הטעם האמור אין תחליף לסמיכות המושכר לחנות.

6. ב"כ הנתבעים מוסיף עוד וטוען כי הנתבעים ראו בסמיכות החנות למושכר חשיבות כה גדולה עד שהיו נכונים, בשעתו , להיכנס לעסקת דמי מפתח ולא להסתפק בשכירות חופשית, עליה אין להם כל שליטה.

7. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ואף עיינתי עיין היטב בחוות דעת המומחה שמונה מטעם בית המשפט, מצאתי לנכון לאמצה ככתבה וכלשונה.

8. תוצאת האמור, ובשים לב, כאמור , למועד תחילת מניינו של פרק הזמן הסביר שיינתן לנתבעים להתארגנות, אני קובעת כי על הנתבעים לפנות את המושכר לא יאוחר מיום 15.05.2014 בשעה 12:00, כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ השייך להם או למי מטעמם. אדגיש בעניין זה כי לנתבעים היו לכל הפחות 7 חודשים להתארגנות ואת העובדה כי כל יום של עיכוב נוסף בפינוי, גורם לתובעים נזק של ממש.
במקביל וכנגד פינוי המושכר ישלמו התובעים לנתבעים סך של 803,000 ₪. לסכום זה יתווסף מע"מ, ככל שיחול בנסיבות.

9. אין צו להוצאות.

מזכירות בית המשפט תשלח לצדדים את העתק פסק הדין בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.ע.ג.ן
נתבע: אברהם סיני
שופט :
עורכי דין: