ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יגאל חנוך נגד צמרות אשלים הנדסה בע"מ :

בפני כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה

תובעים

יגאל חנוך

נגד

נתבעים

צמרות אשלים הנדסה (1988) בע"מ

החלטה

בהחלטה מיום 2.3.2014 הוריתי לצדדים להביע עמדתם באשר לכוונת בית הדין לאחד הדיון בתיק זה ביחד עם הדיון בתיק סע"ש 58518-12-12 המתנהל אף הוא בין אותם צדדים.
לא הוגשה כל הודעה מטעם מי מן הצדדים.
ההליכים בתיק זה ובתיק האמור מתנהלים בין אותם צדדים ואף שעוסקים בעניינים שונים, נוגעים לאותה מערכת יחסי עבודה ולנובע ממנה. לפיכך יהא זה משום חסכון בזמנם של בית הדין והצדדים בקיום הדיון בהם בצוותא חדא.
משכך , יאוחד הדיון בשני התיקים .
היות ובתיק האמור כבר הוגשו תצהירים ואף נקבע מועד לדיון, נתנות בזאת הוראות בדבר השלמת הליכים מקדמיים והגשת תצהירים אף בתיק דנן.
הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון במסמכים בתיק זה בתוך 30 יום מהיום.
הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
התובע/ת תגיש את תצהיריה/ו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 30 יום מיום חלוף המועד להשלמת הליכי גילוי ועיון במסמכים כאמור בסעיף 5 לעיל..
הנתבע/ת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 30 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.
לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
בעל דין המבקש להציג כראיה לפני בית הדין מוצג וידאו, יגישו באחד הפורמטים הבאים: א. Divix ב. Mpeg4 ג. Avi.
כאמור, הדיון נקבע לישיבת הוכחות בתיקים המאוחדים, ליום 20.10.14 בשעה 12.00 .
הצדדים ייערכו על מנת שהיקף החקירות לא ידרוש זמן מעבר למוקצב לדיון.
ככל שמי מן הצדדים סבור כי יש מקום לקביעת קד"מ מסכם לאחר הגשת תצהירים בתיק דנן בלבד, יגיש בקשה מתאימה בתוך 14 יום.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יגאל חנוך
נתבע: צמרות אשלים הנדסה בע"מ
שופט :
עורכי דין: