ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מתן סונגו נגד מכבי קריית ביאליק :

29 אפריל 2014
לפני: כבוד השופט אסף הראל

המבקש:
מתן סונגו

-
המשיבים:
1. מכבי קריית ביאליק - כדורסל
2. משה פנחס

החלטה

בקשת התובע מיום 9.3.14 להורות לנתבעים להשלים את הליך הגילוי והעיון במסמכים. לאחר עיון בבקשה, בתשובת הנתבעים ובתגובת התובע, אקבע כך:

1. דין הבקשה להתקבל. בסעיף 2 להחלטה מיום 14.1.14 נדרשו הנתבעים להמציא לתובע מסמכים – פנקס שכר או מסמך אחר – המעידים על מועד תשלום השכר לשאר שחקני הק בוצה ולמאמני הקבוצה בעונה 2012-2013. יש לקבל את טענת התובע כי בעצם תשובת הנתבעים כי אין ברשותם פנקס שכר, אין להביא למסקנה כי הנתבעים יצאו ידי חובתם בענין זה. זאת מאחר והנתבעים אינם מתייחסים לשאלה האם קיימים מסמכים אחרים מהם ניתן ללמוד על מועד תשלום השכר. בענין זה טוען התובע כי השכר שולם באמצעות העברה בנקאית ומשכך הנתבעים יכולים להראות את המועדים בהם שולם השכר.

2. לאור האמור לעיל, תיתן הנתבעת 1 לתובע, עד יום 20.5.15, תצהיר ערוך כדין בו תפרט האם פרט לפנקס שכר, קיימים ברשותה מסמכים אחרים – למשל נתונים על העברות בנקאיות שביצעה או מועדים בהם מסרה המחאות – מהם ניתן ללמוד על המועדים בהם שילמה הנתבעת 1 את השכר לשאר שחקני הק בוצה ולמאמני הקבוצה בעונת המשחקים 2012-2013. ככל שקיימים מסמכים כאלה, תצרפם הנתבעת לתצהיר כאמור, תוך הסתרת הנתונים המתייחסים לגובה השכר. ככל שהשכר שולם בהעברה בנקאית, אין הנתבעת נדרשת לגלות תדפיס מחשבון הבנק שלה, וזאת על מנת שלא לפגוע בפרטיותה. תחת זאת, ככל שהשכר שולם בהעברה בנקאית, תיתן הנתבעת תצהיר מטעם גורם מוסמך אצלה (מנהל חשבונות; רואה חשבון; או בעל תפקיד אחר) בו יפורטו המועדים בהם בוצעו העברות בנקאיות לשאר שחקני הקבוצה והמאמנים לצורך תשלום השכר. ככל שהשכר לא שולם בהעברות בנקאיות, תפרט זאת הנתבעת 1 בצורה מפורשת בתצהירה, תוך ציון האופן בו שולם השכר (מזומן; המחאה) והאם קיימים מסמכים בנוגע למועד בו שולם השכר כאמור.

3. עם מתן תצהיר הנתבעת כמפורט בסעיף 2 להחלטה זו, אמור הליך הגילוי והעיון במסמכים להסתיים. ככל שמי מהצדדים יהיה בדעה כי נדרשת החלטה שיפוטית בקשר להליך זה, יגיש בקשה לבית הדין לא יאוחר מיום 25.5.15.

4. בתום השלמת הליך הגילוי והעיון במסמכים, יגיש התובע תצהיר עדות ראשית מטעמו, עד יום 25.6.14.

5. הנתבעים ישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות התובע בגין בקשה זו בסך כולל של 700 ש"ח אשר ישולמו לידי התובע תוך 30 ימים מעת שתומצא החלטה זו לנתבעים.

התיק יובא לעיוני ביום 1.7.14 לשם מעקב אחר הגשת תצהיר עדות ראשית מטעם התובע.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, (29 אפריל 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מתן סונגו
נתבע: מכבי קריית ביאליק
שופט :
עורכי דין: