ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רבקה מטודי נגד יחזקאל גולן :

בפני כבוד הרשם הבכיר ניר נחשון

התובעת:

רבקה מטודי

-נגד-

הנתבע:

יחזקאל גולן (חנוך)

פסק-דין

1. עניינה של התביעה שבפני נסוב סביב ביטול עיסקה לרכישת מערכת סלון עור מחנות הידועה בשמה המסחרי "רשת מרכז הרהיט" שבבעלות הנתבע והשבת תמורתה ופיצוי נוסף בסך כולל של 14,700 ₪ .

2. אליבא דתובעת, בתאריך 24.6.13 רכשה היא מחנות הנתבע סלון עור בצבע לבן הכולל ספה תלת מושבית, ספה דו-מושבית וכורסת יחיד בעלות כוללת של 9,700 ₪ (כולל הובלה) . התמורה שולמה במלואה. לטענת התובעת, הנתבע באמצעות שלוחיו התחייב ל מועד אספקת המוצרים עד ליום א' ה- 30.6.2013. המוצרים לא סופקו במועד המצויין וכן בימים של אחר מכן, אלא רק ביום ה- 5.7.13.

3. עוד ציינה התובעת, כי הסלון הגיע במצב חלקי וללא כורסת היחיד. לטענת התובעת, נאמר לה ע"י המובילים, כי הכורסא תסופק בנפרד, בשל נזק שנגרם לכורסא במהלך ההובלה. לאחר הרכבת הסלון, נתחוור לתובעת, כי ה מוצר פגום באופן ש הספה הדו-מושבית עקומה, וכי קיימים הפרשי גובה של הריפוד בין מושב אחד למשנהו. התובעת צירפה תמונות. בתמונות הצבע ניכרים הבדלי גובה בין חלקי הספה. כן ציינה התובעת , כי בספה התלת-מושבית ישנה שריטה לאורך מסעד הספה. התובעת צירפה תמונת צבע בה נראה מסעד ימני של הספה ועליו שריטה קשתית בכוון צפון-מזרח. התובעת פנתה לחנות הנתבע וכן דאגה לשלוח מכתב באמצעות מכשיר פקסמיליה בנדון. למחרת התלוננה התו בעת בפני נציג החנות, בשם "חנוך", אשר הבטיח, כי יגיע בעצמו על מנת לבחון את הליקויים. כעבור יומיים, יצר נציג חנות הנתבע בשם "איתן" קשר עם בתה של התובעת, ובפיו הבטחה כי הסלון יוחלף ל כשתגיע מכולה, וציין טווח אספקה של כשלושה שבועות. משהמוצר לא סופק במועד הנ"ל, פנתה התובעת לחנות הנתבע וזו האחרונה העלתה דרישה להגעת רפד לשם חידוש/תיקון הסלון. התובעת פסלה הצעה זו על הסף.

4. ביום חמישי ה- 15.8.2013, יצר נציג חנות הנתבע העונה לשם: "חזי", אשר הציג עצמו אף כבעלי הרשת, קשר עם בתה של התובעת והבטיח כי יגיע בעצמו לראות את הסלון ולהחליט בנדון. הצדדים קבעו פגישה אליה הופיע רפד מטעם הנתבע שטען כי נשלח כדי לתקן את הסלון. התובעת סירבה לכך. לטענת התובעת, רכשה היא סלון חדש ושילמה ממיטב כספה תמורתו. בתאריך 24.8.2013 הגיעו סבלים ונטלו עימם את הסלון. לתובעת נאמר, כי יסופק לה סלון חדש תחתיו בתוך חודשיים. התובעת צירפה לכתב תביעתה מכתב מאת הנתבעת המאשר את תוכן הדברים (נספח ג' לכתב התביעה ).

5. ביום ה- 30/9/2013 התקשרה בתה של התובעת לחזי, על מנת לתאם מועד אספקה לסלון. לטענתה, חזי מסר לה, כי המכולה ובה הסלון החדש מועמסת בסין וכי רק בעוד 3 שבועות יסופק לה הסלון. מכתב שנשלח לנתבעת מיום ה- 6/10/2013 מבקשת התובעת לבטל את העיסקה ולהשיב לה את כספה, לא זכה לתגובה (נספח ד').

6. אליבא דנתבעת, נציגה הגיע לבית התובעת, בחן את הסלון, וקבע, כי קימוטים בידיות הינם דבר טבעי. כן , ציין את דבר קימוט בגב הספה וטען , כי זו תוצאה של העמסה וכי העניין אמור להסתדר בתוך מספר ימים. לטענת הנתבעת, ניתן היה לתקן את הליקויים בבית התובעת אולם זו סירבה, ועל מנת לשמר יחסים טובים עם ה תובעת, סוכם, כי הסלון יוחלף בחדש, ובפרק זמן של 3 חודשים, וכי הסלון אשר סופק, יוחזר לחנות. לאחר פרק זמן של למעלה מחודשיים, יצרה הנתבעת קשר עם התובעת, אולם זו האחרונה סירבה לקבל את הסלון אשר הוזמן. הנתבע ת חוזרת על טיעוניה, כי כיווצים בידיות הסלון הינם דבר סביר לחלוטין וכי נכונותה להחלי ף את הסלון הינה בשם הרצון לשמר את שמה הטוב של הנתבעת.

דיון והכרעה:

7. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם שמעתי הצדדים בפני ושקלתי את כל השיקולים הצריכים לעניין, הריני לקבוע, כי דין התביעה להתקבל בחלקה . ולהלן נימוקיי: ראשית ועיקר, מהימנים עלי דברי התובעת, ולא זו בלבד, אלא שזו צירפה לכתב תביעתה תמונות ברורות מהן עולה , כי קיימים ליקויים בספה, אותם ליקויים אשר התובעת מציינת בכתב תביעתה.

8. ע"פ סעיף 11 לחוק המכר, התשכ"ח- 1968 , על מוכר חלה חובה לספק לקונה את הממכר שנרכש ואולם המוכר לא קיים את חובה זו אם מסר-
" (1) רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם;
(2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;
(3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;
(4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;
(5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים.

9. מלשון החוק עולה, איפוא, כי על ספק המוצר או השרות להעניק תמורה מלאה לכספו של הרוכש ולספק את המוצר בשלמותו. במקרה דנן, נעדרה כורסא חד-מושבית ועל כן המוכר לא עמד בחיוביו לספק מוצר מושלם. זאת ועוד: אין חולק, כי המוצר הינו פגום. במקרה שכזה, חובה על המוכר להביא לתיקון הפגם ולשביעות רצונו המלאה של הלקוח. ברם, כאשר נתחוור , כי הפגמים הינם מהותיים, אף הנאתו של רוכש המוצר נפגמת באותה מידה. לעניין זה, יפים דבריה של כבוד השופטת כוכבה לוי- תא"מ 33016-08, ברדיצ`סקי ואח' נ' חברת בעדיאל רהיטים בע"מ, בקובעה כי "...משרכשו התובעים מערכת סלונית יוקרתית מעור, זכאים הם ליהנות ממערכת זו מבלי שתעבור "טיפולים" , פתיחה, מתיחה , מילוי ספוג וכיוצא בזה. טיפולים שבהחלט ייתכן שיפגמו באורך חיי המוצר ובהנאתם של התובעים ממנו ".

10. פגם הינו מרכיב אשר בהכרח אינו מאפשר למוצר למלא את ייעודו ומשכך קמה ללקוח זכות ביטול העיסקה והשבת כספו (ראה לעניין זה ת"ק 64618-10-13, לוגאסי ואח' נ' מ.י.מ יבוא ושווק רהיטים בע"מ ואח'). סבורני, כי המוצרים שהוזמנו נעדרי רמת איכות מתבקשת. עסקינן בריהוט סלון, אשר מעבר לתכליתו הבסיסית, הרינו משמש אף כפריט עיצובי. זאת ניתן לראות מהתמונות אשר צורפו לכתב התביעה. הפרשי גבהים וכן שריטות ו/או סימנים כאלו ואחרים אינם מתיישבים עם תכליתו של ריהוט סלון חדש כאמור. אין חולק, כי משניתנה אפשרות לספק מוצר או שרות לעשות את הדרוש לתיקון פגם, הרי שעליו להקפיד שבעתיים וליתן תשומת לב יתרה בכדי שלא להיכשל בשנית. יוער, כי עסקינן, כאמור לעיל, בפגם מהותי, וזאת בניגוד לטענת הנתבעת. הפרשי גבהים משמעם: פגם מהותי במוצר. נ יסיון הנתבעת לגמד את הכשלים לא צלח. במקרה דנן, נחה דעתי, כי התובעת עמדה בנטל ההוכחה הנדרש. עם זאת, אינני מאשר יתר רכיבי התביעה, זאת, בהיעדר תשתית ראייתית מספקת.

11. סוף דבר- הריני מקבל את התביעה במובן זה שהנני מורה על ביטול העיסקה, ומחייב את הנתבע להשיב לתובעת את כספה בסך 9,700 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 24.6.13 ועד למועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, הנתבע יישא בהוצאות משפט בסך 500 ₪. סכומים אלה ישולמו לתובעת בתוך 30 יום.

המזכירות תדאג לשלוח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום.
בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.
ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רבקה מטודי
נתבע: יחזקאל גולן
שופט :
עורכי דין: