ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.י. איור בע"מ נגד חסן אטראד :


בפני כבוד השופטת אביגיל זכריה

המבקשת/התובעת:

א.י. איור בע"מ

נגד

המשיב/הנתבע:

חסן אטראד

החלטה

זוהי בקשת התובעת/המבקשת לבטל פסק דין שניתן ביום 20.2.14 לפיו נמחקה התביעה לאחר שלא שולמו הפרשי האגרה כנדרש.

המבקשת הגיש ה בלשכת ההוצאה לפועל שיקים לביצוע כנגד המשיב. התנגדות המשיב התקבלה על ידי כבוד הרשמת עופר בהחלטה מיום 7.1.14. באותה החלטה חויבה המבקש ת, בין היתר, לשלם את יתרת האגרה תוך שלושים יום מיום שתומצא לה דרישה לעשות כן.
החלטה נפרדת בציון הפרש האגרה הנדרש נשלחה למבקשת ביום 8.1.14.
משלא שולמה יתרת האגרה - נמחקה התביעה ביום 20.2.14.

המבקשת טוענת כי מחדלה לא נבע מזלזול בהחלטות בית המשפט אלא מהיסח הדעת בלבד ועקב עומס עבודה שנותר עם עזיבתו של אחד מעורכי הדין את משרד באי כוחה. עוד נטען כי המבקשת מילאה אחר פן אחר בהחלטת כבוד הרשמת עופר והגישה תצהיר מטעמה כבר ביום 19.1.14.
משכך עותרת המבקשת כי יינתן לה יומה בבית המשפט.

המשיב בתגובתו מתנגד לבקשה. המשיב טוען כי התנהלותה של התובעת מבטאת זלזול בהליכי בית המשפט וכי המבקשת לא העלתה טעם מיוחד ואף לא תמכה בקשתה בתצהיר כנדרש. עוד הועלתה טענה לעניין הצגת ייפוי כוח מטעם ב"כ המבקשת שאינה רלבנטית לעניין דנן.
לחלופין עותר המשיב כי המבקשת תחויב בהוצאות העולות על סכום התביעה בכללותו.
בתשובתה לתגובה חזרה המבקשת על טענותיה העיקריות.

לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה – דין הבקשה להתקבל בכפוף לתשלום הוצאות.

על אף שיש טעם בטענות המשיב הן לעניין היעדר תצהיר תומך מטעם המבקש ת והן לגבי עצם ההסבר שניתן לעניין מחדל ה מלשלם את הפרש אגרת בית המשפט במועד - הרי שלא בנקל תיחסם דרכו של בעל דין בבית המשפט. ממילא בשים לב לכך שפסק הדין הורה על מחיקת התביעה בלבד הרי שהגשתה מחדש תביא לבזבוז זמן שיפוטי יקר ולהוצאות מיותרות גם למשיב.

אמנם, צודק המשיב בטענה בעלי הדין נדרשים למלא אחר הוראות בית המשפט במלואן ובמועד על מנת להביא לבירור התביעה באופן יעיל ומהיר. מחדל המבקשת הביא לבזבוז זמנו של בית המשפט ולהוצאות לצד שכנגד.
עם זאת נראה שאיזון מתאים בין הפן הדיוני והפן המהותי במקרה זה יוגשם על ידי ביטול פסק הדין תוך חיוב המבקשת בהוצאות לטובת הצד שכנגד ולטובת אוצר המדינה ואולם זאת באופן שעולה בקנה אחד עם מהות המחדל ועם נסיבות התיק בכללותו. עתירת המשיב להוצאות בשיעור העולה על סכום התביעה אינה סבירה ודינה להידחות.

אשר על כן מורה כ פסק הדין מיום 20.2.14 יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיב בסך 400 ₪, וזאת ללא קשר לתוצאת ההליך העיקרי .
לפנים משורת הדין לא יהיה חיוב בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה.

ההוצאות שנפסקו ישולמו תוך 30 יום מהיום והודעה מתאימה תימסר על כך לתיק בית המשפט.

עם קבלת הודעת ב"כ המבקש יבוטל פסק הדין והתיק ישוב וינותב לשופט אליו נותב התיק במקור.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.י. איור בע"מ
נתבע: חסן אטראד
שופט :
עורכי דין: