ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל שגב נגד מדינת ישראל :

בפני הרכב כבוד השופטים:
י' גריל, ס. נשיא (אב"ד)
י' וילנר, שופטת
ב' טאובר, שופטת

המערערים:

  1. שמואל שגב
  2. מאיר סיטבון
  3. יצחק דהן
  4. מרדכי דהן
  5. יעקב פרנקו
  6. עמרם אוחיון
  7. שרה רוסו

ע"י ב"כ עו"ד אריה שפירא ואח'

נגד

המשיבה:
מדינת ישראל- רשות מקרקעי ישראל
ע"י ב"כ עו"ד ציון רווה

פסק דין

בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופטת נסרין עדווי) מיום 17/11/13, בת"א 4017-08-11 (המאוחד עם ת"א 6930-09-11, ת"א 46388-09-11, ת"א 47750-09-11, ת"א 20520-01-12, ת"א 36347-01-12), לפיו הורה בית משפט קמא למערערים לפנות מכל אדם וחפץ, ובכלל זה מחוברים ונטועים בקרקע, את המקרקעין שפורטו בפסקה 23(א) של פסק הדין, וזאת בתוך 3 חודשים ממועד פסק הדין. למשיבה ניתן היתר לפיצול סעדים להגשת תביעה כספית נפרדת וכן חויבו המערערים לשאת בהוצאות משפט בסכום של 15,000 ₪.

עיינו בהודעת הערעור, בעיקרי הטיעון שהגישו הצדדים, ובתיקי המוצגים, וכן שמענו בהרחבה את טיעוני הם בעל פה של ב"כ המערערים, ולא ראינו לנכון לבקש את תשובת ב"כ המשיבה.

לאחר עיון, כאמור לעיל, בכל החומר הרלבנטי, ושמיעת טיעוניהם של ב"כ המערערים, הגענו לכלל מסקנה, כי מסקנותיו של בית משפט קמא מעוגנות בממצאים העובדתיים שקבע ובמסמכים שהונחו בפניו. גם לאחר שנתנו דעתנו להשגות הרבות שהעלו בפנינו ב"כ המערערים, לא שוכנענו כי נפלה שגגה כלשהי בפסק דינו של בית משפט קמא.

אנו מאשרים את פסק הדין של בית משפט קמא על יסוד תקנה 460(ב) של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ומחליטים בזאת לדחות את הערעור.

נוסיף ונעיר, כי אין מקום לטענתם של המערערים, על כך שתוצאת פסק הדין אינה צודקת ומקפחת אותם, בשים לב לשנים הארוכות שבמהלכן הם מעבדים את הקרקע נשוא הדיון, וכי קרקע זו משמשת כמקור פרנסתם. אנו סבורים, כי טענתם זו של המערערים אינה מוצדקת ואין היא מתיישבת עם העובדה שבמשך השנים הרבות בהן עשו המערערים שימוש במקרקעי הציבור, תוך שעיבדו את המקרקעין עיבוד חקלאי, לא נדרשו הם לשאת בתשלום כלשהו בגין שימוש זה.
בנסיבות אלה, העלאת טענה מכח סעד מן הצדק כנגד הפינוי איננה במקומה.

לפנים משורת הדין ועל מנת לאפשר למערערים להתארגן לקראת הפינוי, אנו מורים כי צו עיכוב ביצוע הפינוי (החלטה מיום 27.2.14) יעמוד בעינו עד יום 1.11.14.

אנו מחייבים את המערערים, ביחד ולחוד, לשלם למשיבה שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪.

מזכירות בית המשפט תעביר את הפקדון שהפקידו המערערים, ככל שהפקידו, לידי ב"כ המשיבה עבור המשיבה.

ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין לבאי כוחם של הצדדים.

י' גריל, שופט, ס. נשיא
[אב"ד]

י. וילנר, שופטת

ב' טאובר, שופטת


מעורבים
תובע: שמואל שגב
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: