ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודית כבאז נגד יעקב הלבן :

בפני כבוד השופטת רבקה איזנברג

תובעים

יהודית כבאז

נגד

נתבעים

  1. יעקב הלבן ת.ז. XXXXX481
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ
  3. קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

החלטה

1. ביום 6.1.14 הורתי למגן דוד אדום (להלן: "מד"א) , לבקשת התובעת, כדלקמן: "ניתן צו כמבוקש על פיו אני מורה למד"א להעביר תוך 10 ימים לב"כ התובעת את כל ההקלטות והדיווחים ביחס לתאונת הדרכים מיום 20.8.12 שארעה ברחוב המייסדים בקרית ביאליק דרך רבין (ליד הקיריון).

על פי הנטען,בבקשה שהגישה התובעת לפי פקודת ביזיון ביה"מ, מד"א לא שעתה לצו במלואו ונמנעה מהמצאת הקלטות והדיווחיים על אודות התאונה במלואם. ביום 6.4.14 קיבלה התובעת תמלול חלקי בלבד, כאשר גם ממנו הושחרו פרטים אשר לזהות האדם שהזמין את שירותי מד"א לשם פינוייה של התובעת לבית החולים. התובעת עתרה לכוף על מד"א לציית לצו בית המשפט למסור את הקלטות והמידע שברשותה, תוך הטלת סנקציה על אי ביצוע הצו .

2. בתגובה לבקשה הגישה מד"א בקשה לצמצום הצו במסגרתה נטען כי עם קבלת ההחלטה דלעיל החלה באיסוף המסמכים הנדרשים אך מפאת תקלה במערכת המידע של האגודה נבצר ממנה לאסוף את מלוא המידע הנדרש בסד הזמנים שנקבע.

בבקשתה הוסיפה מד"א ופרטה את מדיניותה אשר למסירת פרטים בנוגע לתאונות דרכים. בין היתר, והרלוונטי לענייננו, מד"א התנגדה לחשיפת פרטיו של מודיע שהוא אדם פרטי מתוך רצון למנוע הרתעת צדדים שלישיים מהזמנת אמבולנס ומתוך רצון לשמור על פרטיותו של המזמין.

הכרעה:

3. לא שוכנעתי שבנדון ראוי לדון בבקשה במסגרת בקשה לפי פקודת הביזיון שכן מד"א הבהירה בבקשה כי תכבד כל החלטה שתינתן על ידי בית המשפט, והסבירה שהעיכוב עד כה בהמצאת המבוקש, נבע מתקלת מערכת. הליך לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט הוא הליך בעל אופי מיוחד המצוי בתחום הדמדומים שבין הליך אזרחי "רגיל" להליך פלילי. אין הוא עונשי במהותו ומטרתו העיקרית להביא לאכיפת ההחלטה השיפוטית במבט צופה עתיד. כאמור,משמד"א הודיעה שתכבד כל החלטה,די במתן החלטה כמפורט להלן:

4. לגופה של הבקשה יש לדחות את טענת מד"א הנוגעת לפגיעה בפרטיות. הזכות לפרטיות כמו כל זכות יסוד אחרת היא יחסית ובנסיבות מסוימות היא נסוגה אל מול ערכים אחרים המתנגשים עמה. עמד על כך במקרה דומה בית המשפט המחוזי בתא (מחוזי חי') 15457-12-09 מחמוד עות'מאן בסיס נ' מוראד שוויקי:
"המבקשת איננה מעלה למעשה טענת חסיון כלשהי, אלא נסמכת לכאורה על חובת הגנת הפרטיות. אומנם, מכח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הפרטיות מוכרת כזכות יסוד, אך ככל זכות יסוד אחרת איננה מוחלטת אלא יחסית, והיא ניתנת להגבלה על ידי זכויות יסוד ועקרונות אחרים. גם הגנת הפרטיות, כערך, יכולה לסגת במסגרת האיזון מול דרישות אחרות ."

5. בהמשך ההחלטה עמד בית המשפט שם על הערך המתנגש ועל חובתם של אזרחים להעיד, מי במסגרת תפקידו ומי כעד מזדמן לאירוע, והכל כדי לסייע בהגעה לחקר האמת. ראה דברי ביה"מ:" אין מחלוקת כי האירוע אשר ראה העד המסוים שהזמין את רכב מד"א- איננו סודי,איננו חסוי,לא חלה עליו הגנת הפרטיות.לגבי אירוע זה מתבקש העד להעיד. השאלה היחידה הינה האם חלה הגנת הפרטיות על כך שאדם מסוים היה עד לאירוע ולכן יש להתיר לא למסור את פרטיו,כאשר אין נימוק מיוחד מדוע לא למסור את עובדת היותו עד למעט הסיכוי שיוטרד בהזמנה לעדות" על שאלה זו השיב ביה"מ בשלילה.
בין היתר הבהיר בית המשפט כי פרטי העד אינם נוגעים לחייו של העד, אלא לתאונה עצמה ועל כן אין מניעה לחשוף אותם. כמו- כן דחה בית המשפט את הטענה להרתעת העדים מן הטעם שעל העדים חלה חובה להזעיק את הרשויות מכוח חוק לא תעמוד על דם רעך תשנ"ח-1998 גם אם קיים סיכון שאלו יוזמנו בסופו של יום למתן עדות בבית המשפט:

"הפרטים הנחוצים לבעלי הדין במשפט נשוא התיק, אינם מתייחסים לחייו של העד שנוכח במועד התאונה , אלא לתאונה עצמה. הנימוק שעומד למעשה אחרי בקשת אגודת מגן דוד הוא כי אלו המזעיקים את רכב מד"א לארוע, ירתעו מלעשות כן, אם אכן יזומנו לעדות. אלא שחובת אזעקת הרשויות כדרך של הושטת עזרה מעוגנת בחוק לא תעמוד על דם רעך תשנ"ח 1998, והיא מחייבת לכל דבר וענין, גם אם קיים סיכוי או סיכון שהמזעיק יזומן לעדות. בנסיבות עניינו של תיק זה – נסוגה הגנת הפרטיות של פרטי שם וכתובת המודיע, מפני חובתו למלא תפקיד ציבורי במתן עדות לגבי ארוע התאונה, לצורך חשיפת האמת"

6. בענייננו נראה כי כל שנותר הוא מסירת פרטי המודיע. הגם אם על פי תגובת מד"א, התובעת חזרה בה מהסכמתה להמצאת התמלול בלבד ללא ההקלטה, הרי שעל פי טיעוניה שלה, כל מאווייה הוא באיתור זהות הנהג הפוגע.

סבורתני שאין טעם בהמצאת ההקלטה הקולית (בעצם שמיעת קולו של המודיע אין כדי לסייע לתובעת) ודי במסירת התמליל ללא השחרה ערוך כתעודת עובד ציבור, תוך שמד"א תוסיף ותציין את פרטי המודיע על פי המידע שברשותה.

7. בהתאם למפורט לעיל אני מורה למד"א להמציא לב"כ התובעת תוך 10 ימים את התמליל ללא השחרה ערוך כתעודת עובד ציבור, תוך שמד"א תוסיף ותציין את פרטי המודיע על פי המידע שברשותה.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודית כבאז
נתבע: יעקב הלבן
שופט :
עורכי דין: