ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניסים נפתלי נגד טי.ג'י.איי. השקעות נדל"ן בע"מ :


בפני הרשמת- כבוד השופטת אביגיל כהן

המבקשים

ניסים נפתלי ואח'

נגד

המשיבים

טי.ג'י.איי. השקעות נדל"ן בע"מ ואח'

החלטה

1. בתביעה דנן הגישו 50 תובעים תביעה על סך 18,676,808 ₪ נגד 44 נתבעים, כאשר 41 נתבעות הינ ן חברות חוץ (כעולה מפרטי הנתבעים בכותרת כתב התביעה).

2. ביום 5/2/14 הגיש עו"ד בועז בן צור בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה, כאשר נכתב, כי הבקשה היא בשם הנתבעים.
ניתנה ארכה עד ליום 15/4/15, וביום 13/4/14 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים 1 – 4, 6 – 7, 11, 18, 20, 22 – 24, 26 – 27 ו- 35 – 44.
בפתח כתב ההגנה נכתב:
"הערה: כתב ההגנה אינו מוגש מטעם הנתבעות האחרות. לפי הידוע, הנתבעות האחרות הינן חברות זרות, בין כאלה שהניהול והזכויות בהן הועברו לידי נציגויות משקיעים ובין כאלה שהחזיקו בעבר בנכסים נשוא התביעה, אלא שאלו נמכרו ו/או מומשו. הנתבעים בשמם מוגש כתב הגנה אינם מורשים לקבלת כתבי טענות ו/או לייצג את הנתבעות האחרות, ועל כן, ככל שהתובעים מעוניינים בקיום הליך זה כנגדם, עליהם להמציא לידיהם את כתב התביעה כדין, על כל המשתמע מכך".

3. ביום 22/4/14 הגיש ב"כ התובעים בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעים 5, 8 - 10, 12 – 17, 19, 21, 25 , 28 – 34.
נטען, כי הבקשה להארכת מועד הוגשה בשם כל הנתבעים ע"י משרד עו"ד בן צור.
משלא הגישו נתבעים אלו כתב הגנה גם לא במועד שהוארך לבקשתם, אזי יש ליתן נגדם פסק דין.

משרד עו"ד בן צור השיב, כי אין כל מקום למתן פסק דין בהעדר הגנה. הבקשה להארכת מו עד לא הוגשה מטעמם של הנתבעים אשר לא הגישו כתב הגנה אלא רק מטעם הנתבעים שכן הגישו בסופו של דבר כתב הגנה ומשרדם מייצג אותם.
הודגש, כי משרד עו"ד בן צור לא קיבל הסמכה לייצג את הנתבעות האחרות ולא ניתן לבצע המצאה עבור ן במשרד עו"ד בן צור.

4. ב"כ התובעים בתשובתו טען, כי "כתב התביעה הומצא לכל הנתבעים באמצעות משרד עוה"ד בן צור", ואם עו"ד בן צור היה מכחיש את אותה המצאה, הוא היה צריך לעשות זאת מיד ולא להגיש בשם כולם בקשה להארכת מועד.
נטען, כי הטענה ולפיה משרד עו"ד בן צור אינו מייצג את הנתבעות שלא הגישו כתב הגנה, היא סתמית, וכי משרד בן צור מייצג את הנתבעת 16 בתביעה אחרת באותו עניין בבימ "ש המחוזי מרכז (ת.א. 14281-05-10).
נטען, כי גם נתבעות 8, 12, 13, 14, 17, 29 ו- 30 מיוצגות ע"י עו"ד בן צור בתביעה אחרת באותו עניין (ת.א. 20794-03-11 מחוזי ת"א) וכי הנתבעות 19 ו- 21 מיוצגות ע"י עו"ד בן צור בתביעה בבימ"ש שלום ת"א באותו עניין. (ת.א. 13375-12-12).

5. אין מקום בנסיבות העניין ליתן פסק דין בהעדר הגנה.
עסקינן בתביעה בסכום לא מבוטל העולה על 18 מיליון ₪ נגד נתבעות, שהן חברות חוץ, כאשר גם ב"כ התובעים לא טוען, כי אותן חברות קיבלו את כתב התביעה לידיהן.
טענתו היא כי לגבי חלק מאותן נתבעות בוצעה ההמצא ה לעורך דין אשר מייצג אותן בתביעות אחרות.
ב"כ התובעים לא ביקש מבית המשפט לקבוע, כי בוצעה המצאה כדין על פי תקנה 477 לתקסד"א אלא בקשתו היתה למתן פסק דין בהעדר הגנה.
משנכתב במפורש בכתב ההגנה אשר הוגש על ידי הנתבעים שכן הגישו כתב הגנה (אשר חלק מהן חברות חוץ ולא נעשה ניסיון להתחמק מהגשת כתב הגנה בטענה שלא בוצעה מסירה כדין או כי היה צורך בקבלת היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט וכו'), כי כתב ההגנה לא מוגש בשם נתבעות אחרות אשר עורכי הדין לא מייצגים אותם וגם הנתבעות האחרות אינן מייצגות אותן או אינן מוסמכות ומורשות לקבל כתבי טענות בשמן, אינני סבורה, כי זהו המקרה שבו ניתן ליתן פסק דין בהעדר הגנה.
אם ב"כ התובעים סבור כי לאותן נתבעות או חלקן בוצעה המצאה כדין בדרך הקבועה בתקנות, עליו להגיש בקשה מתאימה ולשכנע את בית המשפט, כי כך נעשה.
כל עוד בית משפט לא ישתכנע, כי בוצעה המצאה כדין לאותן נתבעות שלא הגישו כתב הגנה, שהינן חברות חוץ, אשר כתב התביעה לא נמסר להן ישירות (ועל כך אין חולק) ואף לא התבקש היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט לגביהן, אזי לא יינתן פסק דין נגדן בהעדר הגנה.

6. לסיכומו של דבר:
א) אין מקום ליתן פסק דין בהעדר הגנה.

ב) אינני פוסקת הוצאות, שכן מלכתחילה לא היה מקום להגיש בקשה להארכת מועד בשם כל הנתבעים , גם אם התברר בדיעבד כי מדובר בטעות סופר או בניסוח לא מוצלח שנוסח על ידי מי ממשרד עורך דין בן צור.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

החלטתי זו ניתנת במסגרת תפקידי כרשמת.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניסים נפתלי
נתבע: טי.ג'י.איי. השקעות נדל"ן בע"מ
שופט :
עורכי דין: