ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויאם מיעארי נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט דאוד מאזן

תובעים

  1. ויאם מיעארי
  2. אבו ריא מוחמד

נגד

נתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

בפני תביעה לנזק גוף, על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "החוק").

המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב שאלת הנזק בלבד.

א. התובע מס' 1;

1. התובע מס' 1 יליד 1986, היה הנהג ברכב מ.ר. 38-431-68, המבוטח בביטוח חובה אצל הנתבעת, כאשר תובע מס' 2, נסע יחד אתו ברכב.

2. ביום 30/12/11, תוך כדי נסיעה, התרחשה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים, כאשר התאונה התרחשה עקב התנגשות עם רכב אחר. מפנה בעניין זה לנ/1 ונ/2.

3. התובע פנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים הגליל המערבי נהריה, במהלך בדיקתו אובחן כסובל מרגישות במישוש בגב תחתון, עם הגבלה בתנועות בעמוד שדרה מותני, רגישות קלה במפשעה שמאלית וכן הגבלה קלה בתנועות אקטיביות בעמוד שדרה צווארי. בצילום עמוד שדרה שבוצע, נקבע ללא עדות לנזק חבלתי. הומלץ לו על נטילת תרופות כנגד כאבים, לפי הצורך, אישור מחלה לשלושה ימים והמשך מעקב אצל רופא אורתופד.

4. ביום 3/1/12, נבדק על ידי רופא משפחה, אשר הבחין כי קיימת רגישות צווארית ונוקשות פאראורטיבראלית ורגישות מותנית והופנה לאורתופד. האורתופד, ד"ר מחמיד חסן, ציין בבדיקתו מיום 9/1/12, כי התובע סובל מצליפת שוט והפנה את התובע לקבלת טיפולים פיזיותרפיים.

5. כעולה מהמסמכים שהונחו לפתחו של בית המשפט עולה, כי התובע מס' 1 עבר 7 טיפולי פיזיותרפיה (מפנה לת/3).

6. התובע הגיש בקשה למנות מומחה רפואי. בהחלטתי מיום 27/11/13 מיניתי מומחה מטעם בית המשפט, נוכח הממצאים הרפואיים, אך את עלות המומחה השתי על התובע. מאחר ושכרו של המומחה לא הופקד בתיק בית המשפט, מינוי המומחה לא נכנס לתוקף ועל כן, התיק התנהל בפני על יסוד העדר נכות כתוצאה מהתאונה.

7. התובע שהה באי כושר מלא, כעולה מאישורי המחלה, מיום התאונה ועד ליום 21/1/12 ובסך הכל 22 ימי אי כושר מלאים (מפנה לת/4).

8. נזקו של התובע מס' 1:

8.1 הפסד שכר – התובע נעדר מעבודתו במשך 22 ימים.

התובע תמך את דרישתו באישורי מחלה, ת/4, כאשר ה- 10 ימים הראשונים חתומים בידי רופא המשפחה ואילו יתרת הימים, בגין אישור שניתן על ידי רופא אורתופד, ד"ר מחמיד חסן. תקופת אי הכושר היא תקופה סבירה, בהתחשב בטיב ובסוג הפגיעה של צליפת שוט וכן הרגישות בעקבות התאונה, כעולה מדוח חדר מיון והאישורים הרפואיים הנוספים.

כמו כן, התובע תמך תביעתו באישור המעביד, שבפועל נעדר התובע מעבודתו עד יום 21/1/12, כולל (מפנה בעניין זה לת/6).

שכרו של התובע באותה תקופה, כעולה מתלושי השכר שעמדו בפני בטרם התרחשה התאונה, הינו שכר של 4,800 ₪ (מדובר בשכר נטו בניכוי מס הכנסה בלבד, כאשר מס הכנסה עמד על סך כ- 10 ₪), מפנה לת/5.

הנתבעת טענה ביחס להפסד השכר, כי היה על התובע להתאמץ יותר בהגשת מסמכים נוספים, לצורך הוכחת ראש נזק זה, בפרט כאשר מדובר בעסק משפחתי והשליטה לגבי תלושי השכר הם של קרובי משפחה ויש לזקוף לחובתו כי הוא נמנע מלצרף תלושי שכר לחודשים פברואר ומרץ, אחרי התאונה, על מנת לבחון אם אכן לא שולמו ימי אי ההיעדרות.

לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים לעניין זה, אני סבור, כי הוכיח התובע במידה הנדרשת את נזקו, הנובע מההיעדרות בתקופת אי הכושר, בפרט כאשר בת/6 מציין המעביד, כי התובע נעדר בפועל ממקום העבודה וכי התובע לא קיבל כל תשלום בגין תקופת היעדרותו ובנוסף לא יקבל תשלום בגין היעדרות זו בעתיד. המסמך הוצא ביום 4/5/12, זמן לאחר התאונה.

זאת ועוד, גם אם המעביד היה משלם את אותם ימים, כמשכורת, הרי המעביד זכאי לחזור לחברת הביטוח בגין ימים אלו, כמטיב. המסמך ת/6, מסכל אפשרות שגם המעביד, שזכאי לשלם ולחזור כמטיב כנגד חברת הביטוח, הצהיר שלא שילם ולא ישלם ולא תצמח לו כתוצאה מת/6, כל עילת תביעה כנגד חברת הביטוח. אם כך, הנתבעת לא תעמוד בפני סיכון כפול, כלל ועיקר.

לא כל אימת שמדובר בעסק משפחתי הכלל הוא "חשדנות", כאשר מדובר בתלושי שכר מונפקים בזמן אמת, אישורים מונפקים בזמן אמת, לתקופות סבירות שמגובים באישורי מחלה סבירים, לכל הדעות, אין מקום לדרוש לצורך הוכחת אי הכושר, מעבר למסמכים שכבר הונחו בפני.

על כן אני קובע, כי נזקו של התובע בגין ראש נזק זה, עומד על סך 3,360 ₪ (21/30X4,800); הסכום מוצמד נכון להיום עומד על סך 3,500 ₪.

8.2 כאב וסבל – בית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי כאמור בתקנה 2 (ב), אך אין פירוש הדבר שיש לפסוק בדרך שגרה את הפיצוי המקסימאלי. התובע לא אושפז, לא נגרמו לו שברים, לא נזקק לטיפולים חודרניים ומאידך, שהה באי כושר למשך 21 ימים, עבר סדרת טיפולי פיזיותרפיה, סבל מצליפת שוט ורגישות צווארית והגבלה בתנועות למשך תקופה לא מבוטלת. נראה לי בנסיבות העניין פיצוי בסך 7,500 ₪, כפיצוי הולם.

8.3 אין מקום לפסוק בגין עזרת צד ג', לא הוכח כי עזרה זו חרגה מעזרה סבירה של בני משפחה, כמקובל.

9. לסיכום- אני פוסק לתובע מס' 1 סך של 11,000 ₪ , לסכום זה יש להוסיף את החזר האגרה ושכ"ט עו"ד בשיעור 15.34%, כולל מע"מ.

ב. התובע מס' 2;

1. התובע מס' 2 פנה, לאחר התאונה, לגליל המערבי בנהריה, התלונן על כאבים בצוואר וגב תחתון. בבדיקה אובחן כסובל מרגישות מימוש בגב תחתון, עם הגבלה בעמוד שדרה גבי מותני ושוחרר לביתו להמשך טיפול ומעקב.

2. התובע פנה לאורתופד ביום 13/1/12, עקב תלונות על כאבים והגבלות בגב תחתון וצוואר. התובע שהה באי כושר למשך 33 ימים, החל מיום התאונה ועד יום 27.1.12.

3. גם בעניינו של תובע זה מונה מומחה מטעם בית המשפט, את שכר המומחה הטלתי על התובע ומשלא הופקד שכרו של המומחה, התנהל התיק, גם לגביו, על בסיס העדר נכות רפואית כתוצאה מהתאונה.

4. עיינתי באישורי המחלה ובשים לב גם למהות הפגיעה, זהות הרופאים שאישרו את חופש המחלה, לרבות אורתופד, אני סבור כי מדובר בתקופה סבירה, בשים לב לטיב הפגיעה והאבחנות ובשים לב לטיפולי הפיזיותרפי ה שעבר התובע, 8 טיפולי ם, כעולה מת/7.

5. שכרו של התובע באותה תקופה, על יסוד תלושי השכר שהומצאו (מוצג ת/8) עמד על סך 7,190 ₪, לפי תלושי השכר מספטמבר עד דצמבר 2011 ומוצמד עד להיום, עומד על סך 7,400 ₪. על כן, הפסד השכר של התובע בגין אותה תקופה של 33 ימים, עומד על סך 8,140 ₪.

6. כאב וסבל – בית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי כאמור בתקנה 2 (ב), אך אין פירוש הדבר שיש לפסוק בדרך שגרה את הפיצוי המקסימאלי. התובע לא אושפז, לא נגרמו לו שברים, לא נזקק לטיפולים חודרניים ומאידך, שהה באי כושר למשך 21 ימים, עבר סדרת טיפולי פיזיותרפיה ורגישות צווארית והגבלה בתנועות למשך תקופה לא מבוטלת. נראה לי בנסיבות העניין פיצוי בסך 8,000 ₪, כפיצוי הולם.

7. אין מקום לפסוק בגין עזרת צד ג', לא הוכח כי עזרה זו חרגה מעזרה סבירה של בני משפחה, כמקובל.

8. לסיכום- אני פוסק לתובע מס' 2 סך של 16,140 ₪, לסכום זה יש להוסיף שכ"ט עו"ד בשיעור 15.34%, כולל מע"מ.

9. נוכח ההסדר שבו הסתיים התיק, אני פוטר את הנתבעת מתשלום יתרת אגרה בתיק.

10. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ויאם מיעארי
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: