ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק משכן נגד עו"ד נסים דני זילברשלג :


בפני כבוד השופט אבי שליו

מבקש
בנק משכן - בנק הפועלים בע"מ

נגד

משיבים

  1. עו"ד נסים דני זילברשלג
  2. עטל זילברשלג

החלטה

  1. לפני בקשה שלא להתיר למשיבים להגיש את סיכומיהם בתיק וזאת לאחר שאיחרו את המועד שנקבע להגשת הסיכומים.
  2. בהחלטתי מיום 20.1.14 הוריתי על הגשת סיכומי המשיבים תוך 45 יום, קרי עד ליום 6.3.14. חרף המועד שקצבתי בהחלטה, החלה מסכת של בקשות מטעם המשיבים להארכת מועד וכדלקמן:

א. ביום 6.3.14 עתרו המשיבים לארכה בת 10 ימים ובהחלטתי מאותו יום התרתי הארכה כמבוקש.
ב. ביום 16.3.14 במקום להגיש את סיכומיהם, הגישו המשיבים בקשה נוספת למתן ארכה בת 10 ימים להגשת סיכומיהם וזאת בטענה כי לא קבלו מסמכים מאת המבקש ו מבלי שהציגו את עמדת המבקש לבקשה . בהחלטתי מיום 18.3.14 וחרף התנגדות המבקש שטען שהמשיבים כלל לא פנו אליו בנושא , ניתנה ארכה נוספת בת 10 ימים, תוך שהבהרתי כי לא אתיר דחיות נוספות.
ג. ביום 27.3.14 הגישו המשיבים בקשה נוספת למתן ארכה והפעם בטענה כי לא איתר ו את כל המוצגים בתיק ולא הצליח ו לקבל את עמדת המבקש . בהחלטתי מיום 27.3.14 נדרשו המשיבים להבהיר את טיב הפניה שנעשתה למבקש. בהחלטה מ יום 30.3.14, הבהרתי למשיבים כי התנהלותם אינה מקובלת כשהם עותרים ברגע האחרון במעמד צד אחד, מבלי לקבל את עמדת הצד שכנגד וחרף זאת התרתי ארכה נוספת (שלישית במספר) להגשת הסיכומים עד ליום 10.4.14 וקבעתי (שוב) כי לא יותרו ארכות נוספות.
ד. ביום 10.4.14 הגישו המשיבים בקשה נוספת למתן ארכה והפעם בטענה כי עליהם לפנות לגורמים נוספים לצורך בירורים . בהחלטתי מיום 10.4.14 קבעתי כי אין מקום להארכות נוספות וקבעתי מועד להגש ת הסיכומים ליום 13.4.14 (הארכה רביעית).
ה. ביום 13.4.14 ובאופן צפוי למדי, הגישו המשיבים בקשה נוספת למתן ארכה (חמישית במספר) והפעם בטענה כי פרוטוקול הדיון שבידם, שהתקבל מחברת ההקלטה , ערוך באופן שונה לפרוטוקול שנסרק למחשב ועל כן ההפניות לעמודים הרלבנט יים אינן תואמות. בהחלטתי מיום 13.4.14 דחיתי את הבקשה וקבעתי כי יש להגיש את הסיכומים במועד שנקצב, תוך שהמשיבים רשאים להגיש לאחר מכן הפניה לעמודים הרלבנטיים בפרוטוקול הסרוק אליהם הפנו בסיכומיהם.
3. סיכומי המשיבים לא הוגשו ביום 13.4.14 וחרף זאת, הגישו הודעה ובקשה בה הודיעו כי ניסו להגיש את סיכומיהם ביום 13.4.14, אולם אלו לא התקבלו במזכירות ומשכך הם עותרים לאפשר הגשת סיכומיהם עד ליום 14.4.14. בהחלטתי מיום 16.4.14 קבעתי כי חרף חלוף המועד המבוקש, הסיכומים טרם נקלטו במחשב ולפיכך ולנוכח החשש שאולי הדבר נובע מפגרת הפסח, יש להציג אסמכתא להגשת הסיכומים ביום 14.4.14 כפי שהודע, שאז אתיר את הארכה הנוספת והאחרונה . הבהרתי כי במידה ולא תוצג אסמכתא לאמור, אניח כי המשיבים זנחו את תביעתם ובחרו לא להגיש סיכומיהם.
4. סיכומי המשיבים הוגשו ונקלטו בתיק רק ביום 17.4.14 (אף תוך חריגה מההיקף שנקצב).
5. בתגובה לבקשה טענו המבקשים כי פנו לסגנית המזכיר הראשי ע"מ לקבל את הסיכומים בפגרת הפסח אולם אלו לא התקבלו ללא החלטה מפורשת המתירה לעשות כן ורק לאחר בירור נוסף, נאותה המזכירות לקבל את הסיכומים ולכן הם התקבלו רק ביום 17.4.14.
התגובה לא נתמכה בתצהיר או באסמכתא אחרת אודות הנסיון להגשת הסיכומים ביום 14.4.14.
6. תקנה 160 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 קובעת כי דינו של בעל דין שלא הגיש כתב סיכומיו במועד הקבוע, כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון, היינו חלה תקנה 157(3) הקובעת כי בהיעדר התייצבות התובע, בית המשפט רשאי למחוק את התובענה או לדחותה.
7. המשיבים הם תובעים בתובענה ועניינם אמור להיות כמי שמבקשים לקדם את התיק. מדובר בתיק הכולל בתוכו 46 בקשות והעיכובים הרבים שנגרמו בהשלמתו, נבעו בעיקר מבקשות שונות שהגישו המשיבים. נראה כי הסיאה הוגדשה ואין מקום לעבור לסדר היום.
8. חרף כל האמור לעיל והואיל והסיכומים הוגשו בסופו של יום וע"מ לברר את הטענות לגופו של ענין, אני מעדיף לתת ביטוי למחדל בהוצאות על פני הסנקציה האמורה וזאת מכח תקנה 514 לתקנות הנ"ל, מפאת הארכת הדיון שלא לצורך.
9. בהתאם לאמור לעיל, אני מחייב את המשיבים בהוצאות המבקש ללא קשר לתוצאה הסופית של ההליך, בסך של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
כמו כן, קובע כי תנאי להגשת כל בקשה נוספת בתיק, לרבות הארכת מועד להגשת סיכומי תשובה מטעם המשיבים, ככל שתדרש, יהא תשלום ההוצאות בפועל.

המזכירות תשלח את החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק משכן
נתבע: עו"ד נסים דני זילברשלג
שופט :
עורכי דין: