ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רות גמזו נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ :

29 אפריל 2014
לפני: כבוד הרשמת דפנה חסון זכריה

המבקשת:
(התובעת)
רות גמזו
ע"י ב"כ: עו"ד אריאל ברנע

-
המשיבה:
(הנתבעת)
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עופר רביד

החלטה

בפני בקשת המבקשת לפטור מתשלום אגרה.

תקנה 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008 (להלן: התקנות) קובעת כדלהלן:
"(א) בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד".
מכאן, שעל בעל דין המבקש פטור מאגרה לעמוד בשני תנאים מצטברים, כתנאי לקבלת בקשתו:
ראשית, עליו להוכיח כי הינו מחוסר יכולת כלכלית לשלם את האגרה.
שנית, עליו להוכיח כי ההליך מגלה עילה.
בפסיקה נקבע, כי נטל ההוכחה בדבר היעדר יכולת כלכלית רובץ על מבקש הפטור (בש"א 675/09 פלקסר נ' נשיץ ברנדס ושות'- עו"ד (2010)), וכי על מבקש הפטור להוכיח כי חסר הוא את היכולת לשלם את האגרה הקבועה, תוך שהוא פורש בפני בית הדין תמונה מלאה על מצבו הכלכלי (בש"א 128/89 (ע"א 229/89) חיים מצא נ' צפורה מצא ו-2 אח', בש"א 21321/07 עזר נ' אמריקה ישראל רמת אביב החדשה השקעות בע"מ ואח', תק-מח 2009(1, 6554; רע"א 3297/90 רביבו נגד בנק הפועלים, דינים עליון, כרך כח', 824; בבה"נ 6857/00 רוטה נגד נצבטייב והיועץ המשפטי לממשלה.

עוד קבעה הפסיקה, כי בחינת יכולתו של בעל הדין לשלם אגרה אינה מוגבלת לרכוש אשר בבעלותו, אלא יש לבדוק אם באפשרותו לגייס כספים מקרובים, בנקים ומוסדות מימון. הפסיקה קבעה כי על המבקש פטור מאגרה לעשות מאמצים אמיתיים וכנים לגיוס כספים בטרם היא פונה לבית המשפט בבקשה לפטור מאגרה, כחלק מהעיקרון האצבע לפיו הפנייה לקופה הציבורית תהא מפלטו האחרון של המבקש (ראה למשל: המ' (ב"ש) 1150/85 אוריוניה בע"מ נ' הסנה חברה לביטוח בע"מ, פד"י מו 2 174; דנאר בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, דינים עליון כרך יד, 387; ע"א 7085/98 סריגי ציביאק בע"מ (בפרוק) נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח', דינים עליון,כרך נח, תשנ"א/תשנ"ב 241; אטלנטיק חב' לדייג וספנות בע"מ (בפירוק) נ' חברת מאיר עזרא ובנו (1980) בע"מ ואח', פ"מ תשנ"ב (2) 177).

המבקשת הצהירה כי ברשות בעלה רכב מסוג מזדה 3 שנת ייצור 2005, וכי בעלה, המנהל עמה חשבון בנק משותף, משתכר בסך של כ-8,000 ₪ נטו לחודש.

כמו כן, עיון בדפי החשבון שצורפו לבקשה, מעלה כי לחשבונה של המבקשת הופקדו המחאות כדלקמן: ביום 13.8.13 – המחאה על סך 1,684 ₪; ביום 16.9.13 – המחאה על סך 2,240 ₪; ביום 10.12.13 – המחאה על סך 2,319 ₪. המבקשת לא פירטה מה מקורן של המחאות אלה , זאת על אף שבהחלטה מיום 28.1.14, נדרשה לפרט בתצהיר תמונה מלאה אודות מצבה הכלכלי.

בנסיבות אלה, לא שוכנעתי כי אין ביכלתה של המבקשת לשלם את אגרת בית המשפט.

עם זאת, מהטעמים המפורטים בבקשה, מצאתי מקום לפרוס את תשלום האגרה ל – 6 תשלומים שווים ועוקבים, כשהראשון שבהם יישא תאריך 1.6.14.

משלא שוכנעתי כי המבקשת מחוסרת יכולת כלכלית לשלם את האגרה, לא ראיתי טעם להידרש לשאלה אם ההליך מגלה עילה.

סוף דבר - בכפוף לאמור בסעיף 9 לעיל, הבקשה נדחית.
המזכירות תשלח למבקש 6 שוברים לתשלום האגרה, ותעקוב אחר התשלום.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, (29 אפריל 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: רות גמזו
נתבע: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: