ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איברהים קוזלי נגד מדינת ישראל :


בפני כבוד השופט חננאל שרעבי

המבקשים

  1. איברהים קוזלי
  2. חאדר קוזלי

נגד

המשיבה

מדינת ישראל

החלטה

1. בפניי בקשה להחזר אגרה, שעל פי הנטען שולמה ביתר.

נימוקי הבקשה

2. ביום 6.4.14 הגישו המבקשים תביעה לסכום קצוב על סך של 39,685,056 ₪.

3. לפי קביעת המזכירות שולמה על ידי המבקשים בעת הגשת התביעה סכום אגרה בשיעור של 496,063 ₪ המהווה 1.25% (המחצית הראשונה של האגרה) מסכום התביעה.

4. בהתאם לתקנה 6 לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007 (להלן: "התקנות"), בתביעה לסכום קצוב תשולם אגרה כקבוע בסעיף 8 לתוספת לתקנות.
סעיף 8 לתוספת לתקנות קובע, כי בתביעה לסכום קצוב שהוגשה לבית המשפט המחוזי, וסכומה עולה על סך של 24,235,382 ₪ תשולם אגרה בשיעור של 1% בלבד מסכום התביעה.

5. בהתאם לכך היה על המבקשים לשלם סכום אגרה של 1% מסכום התביעה, בסכום כולל של 396,850 ₪, ובעת הגשת התביעה היה על המבקשים לשלם את מחציתה הראשונה של האגרה בסכום של 198,425 ₪ בלבד.

6. עולה איפוא כי בפועל נדרשו המבקשים לשלם, ושילמו, סך של 297,683 ₪ מעל הקבוע בתקנות, ויש להורות על החזר יתרה עודפת זו בידי המבקשים.

תגובת המשיבה

7. המשיבה מתנגדת לפרשנות סעיף 8 לתקנות, כפי שפירשוה המבקשים, אם כי גם לפי פרשנותה, שתובהר להלן, היא מודה כי המבקשים שילמו ביתר סכום של 115,872 ₪ וסכום זה יש להשיב להם.

8. המשיבה טוענת, כי הפרשנות הנכונה של סעיף 8, בתביעות העולות על סכום של 24,235,382 ₪, היא כדלקמן:

א. עד לסכום של 24,235,382 ₪ - יש לשלם אגרה בשיעור של 2.5% מהסכום הנתבע בעת הגשת התובענה.

ב. על כל סכום מעל סך של 24,235,382 ₪ (להלן: "ההפרש") - יש לשלם אגרה בשיעור של 1% מסכום ההפרש.

9. לשון אחרת – בסכום תביעה העולה על 24,235,382 ₪, חישוב האגרה הוא מדורג (חלקו 2.5% וחלקו 1% כמפורט לעיל), ולא סכום קבוע של 1%, כפי שמפרשים זאת המבקשים.

תשובת המבקשים

10. בתשובתם המבקשים חוזרים למעשה על הגישה הפרשנית שלהם לסעיף 8 לתוספת התקנות.

דיון והכרעה

11. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וגם את לשונו של סעיף 8 לתוספת, שוכנעתי לקבל את הפרשנות של המשיבה לסעיף זה.

12. לשונו של סעיף 8 לתוספת, העוסק באגרה שיש לשלם בתביעה לסכום כסף קצוב המוגשת לבית המשפט המחוזי, הוא כדלקמן:

"2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו- 1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל (ההדגשה שלי – ח.ש.) 24,235,382 שקלים חדשים".

13. לא בכדי הדגשתי את המילים "בעבור כל סכום שמעל" המופיעים בסעיף 8 לתוספת, אלא כדי להבהיר שחישוב האגרה בתביעה העולה על 24,235,382 ₪ ה וא מדורג באופן שצוין על ידי המשיבה בתגובתה, וכמפורט לעיל.

14. על כן אני דוחה את הפרשנות בה נוקטים המבקשים בבקשה.

15. יחד עם זאת, המשיבה מודה כי גם על פי שיטת החישוב שלה שולמה ע"י המבקשים אגרה ביתר בשיעור של 115,872 ₪ וסכום זה אני מורה לגזברות בית המשפט להחזיר למבקשים.

16. אין צו להוצאות.

המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים.

החלטתי ניתנה כרשם בית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איברהים קוזלי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: