ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד ג'האד סעדייה :

בפני כבוד השופט שלמה לבנוני, סגן נשיא
התובעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יובל שוסהיים ואח'

נגד

הנתבע
ג'האד סעדייה
ע"י ב"כ עוה"ד עאהד אגבארייה

נגד

צד ג'
הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק לוזון

נגד

צד ד'
אפרים חי (ניתן פס"ד)
ע"י ב"כ עוה"ד חכם

פסק דין

נתוני רקע
1. התובעת (להלן, גם "מגדל") הייתה, עובר ליום 3.5.10, מבטחת של רכב מסוג סוזוקי מס' 68-708-28 (להלן – "הסוזוקי"), של המבוטחים פינק עידן ו/או אברהם (להלן – "המבוטחים"). עובר לתאריך הנ"ל, כנטען, הייתה הסוזוקי נהוגה, ברשות המבוטחים, על ידי גב' נטע-לי פינק (להלן – "הנהגת"). בהתאם לגרסתה, ולנוכח מופע אדום בצומת מרומזרת במבואות חיפה, היא עצרה את הסוזוקי כשלפתע פגע בה מאחור רכב מס' 50-528-09, מסוג טויוטה (להלן – "רכב הטויוטה") , שהיה נהוג על ידי הנתבע.

2. בהתאם להוראות הפוליסה שילמה התובעת למבוטחים את הנזקים שנגרמו לסוזוקי בתאונה זו. לנוכח סברתה של התובעת שהתאונה ארעה כתוצאה מרשלנותו הבלעדית של הנתבע, הונחה תובענת השיבוב שבפניי על סך 25,845 ₪.

3. הנתבע התגונן בפני התביעה. ככל שעסקינן בתיאור נסיבותיה נטען על ידו כי נטע-לי, אשר נסעה לפניו, "עצרה באופן פתאומי לא על קו העצור שבצומת אלא הרבה לפניו וללא כל סיבה, מבלי לשים לב לכך שרכבו של הנתבע נוסע מאחוריה" (סעיף 6).

4. הנתבע אף הגיש הודעת צד ג' כנגד הצד השלישי (להלן, גם "הראל"). נטען כי ביום התאונה, ובכל מועד רלוונטי, היה רכב הטויוטה מבוטח אצל הראל בביטוח אשר כלל אף אחריות כלפי צד ג', וזאת בשל נזקי רכוש. משום כך, וככל שבית המשפט ימצא את הנתבע חייב בדינו, על הראל לשפותו.

5. הראל התגוננה בפני ההודעה. נטען כי אכן רכב הטויוטה היה מבוטח בפוליסה שבוטלה ביום 25.4.10. כמסתבר ביום 25.4.10 נמכר רכב הטויוטה לנתבע. עם מכירתו בוטלה פוליסת ביטוח הרכוש שלו ומכל מקום היא פקעה, בהתאם להוראות כל דין.

6. הוריתי על הגשת תצהירי עדויות ראשיות. מטעם התובעת הוגשו תצהיריהם של הנהגת ו של מר גבי דיקפואה (להלן – "גבי") , חברה לעבודה של הנהגת אשר היה נוסע במכוניתה ותמך בגרסתה. מטעם הנתבע הוגש תצהירו-שלו כן הוגשו תצהיריהם של מר טארק ג'בארין (להלן – "טארק") ושל מר ג'מאל סעדיה (להלן – "ג'מאל"), אשר נסע בסוזוקי ותמך בגרסתו של הנתבע. מטעם הראל הוגש תצהירו של מר זיו הימלשטיין, ראש צוות מחלקת שיבובים שלה , וכן של שלושה בני משפחת אפרים, אפרים חי, המבוטח הנטען של הראל, מר אפרים יונה (להלן – "יונה") , אביו של המבוטח, וגב' אפרים שני (להלן – "שני") , אשתו של המבוטח, היא כלתו של יונה והבעלים הקודם של רכב הטויוטה.

7. משכל אלו עמדו לנגד עיניי הסכימו ב"כ הצדדים כי יינתן פסק דין מנומק בדרך הרגילה על יסוד החומר שבתיק והגשת סיכומי טענות, אליהם ניתן יהיה לצרף אף את תיק המשטרה.

8. אדרש תחילה להכרעה בתביעה העיקרית של התובעת כנגד הנתבע.

התביעה העיקרית – דיון והכרעה
9. בראש סיכום טענותיו טוען ב"כ הנתבע כי התובעת לא הוכיחה, להנחת הדעת, את עצם הביטוח הנטען, שהוא פועל יוצא של תביעת השיבוב. כך, לנוכח העובדה שהתובעת צרפה אך את התוספת לפוליסה, ולא את הפוליסה עצמה.

10. בדעתי לדחות טענה סתמית זו מכל וכל. הוכחה בפניי, ולהנחת דעתי המלאה, עובדת הביטוח הנטענת של הסוזוקי מכוח מסמכי הביטוח שבפניי ומכלול הנספחים שצורפו לכתב התביעה, לרבות תצהיר עובד התובעת. אין לי ספק כי התובעת לא "התנדבה" לשלם למבוטחים את נזקי הסוזוקי, כך סתם, ואף טרחה וצרפה דו"ח חקירה המתייחס לכל האירוע, ולנסיבותיו.

11. יש להידרש, איפוא, לבחינת נסיבות התאונה. גרסתה של הנהגת, בה תומך גבי, היא ברורה ומובהקת ומעלה שהתאונה ארעה, בפשטות, עקב אי שמירת מרחק מצד הנתבע. לכאורה היא אף נתמכת בגרסתו המובהקת של הנתבע, העולה מכתב ההגנה, על פיה אכן הוא פגע במכונית מאחור אך הדבר אירע כתוצאה מעצירה פתאומית בלתי מוסברת של הנהגת. גם לו הייתי רוחש אמון לגרסה זו, לא היה בכך כדי לגרוע מאחריותו המוחלטת של הנתבע. אכן החובה לשמור מרחק סביר מן הרכב שלפני הנהג הנוהג בעקבותיו, היא חובה מוחלטת. היא נועדה למנוע תאונות, גם אם הנהג שלפני הרכב שבעקבותיו, עוצר בפתאומיות.

12. ואולם הנתבע, בגדר תצהירו, הנתמך אף על ידי ג'מאל, מעלה גרסה מפורטת שאין בינה לבין הנטען בכתב ההגנה, ולא כלום. נטען בתצהירו שרכבה של הנהגת "עצר לפתע ובאופן תמוה, כאשר הרמזור היה ירוק, ואף לפני קו העצירה בצומת, כאשר לפניו לא היו (באותו כיוון) כלי רכב. אבהיר כי אני נהגתי ברכב; התקרבתי לרמזור בצומת; היו שלושה נתיבים; אני הייתי באמצעי, ואז לקחתי את הנתיב הימני כדי להיכנס ולפנות ימינה (בצומת); במקביל, הרמזור היה כל הזמן ירוק; לפתע בלי כל איתות, בלא כל סימן ובלי כל סיבה, הרכב השני נכנס לנתיב שלי, לפניי ואז כאשר היה בנתיב לפניי, הוא עצר לפניי וחסם את דרכי, וכל זאת חרף היות הרמזור ירוק... עוד בהודעה למשטרה מסרתי אותם דברים..." (סעיף 4).

13. ב"כ הנתבע טוען, בגדר סיכום טענותיו, כי גרסה זו אינה סותרת את הנטען בכתב ההגנה אלא אך מפרטת אותו. הדברים, בעליל, חסרי שחר. עסקינן בגרסה מובהקת ומפורטת שונה , מול גרסה מובהקת ו מפורטת נוגדת שמתיימר הנתבע, בגדר תצהירו, להעלות בפעם הראשונה. ולא זו בלבד אלא כתב הגנתו של הנתבע מונה את הרשלנויות הנטענות המיוחסות לנהגת. לבד מטיעונים סתמיים דוגמת נהיגה בקלות ראש וללא תשומת לב, לא הוטחו כל הטענות המובהקות אודות סטיה מנתיב לנתיב, אודות העובדה שהרמזור היה ירוק ולא אדום, וכל כיוצא באלה.

14. אכן זקפתי לחובתה של הנהגת את העובדה שבתצהירה לא הייתה כל התייחסות לגרסה המפורטת שכן נטענה בכתב ההגנה, דהיינו באשר לעצירה פתאומית ולא על קו העצירה. אך נתון זה הוא שולי בחשיבותו, לנוכח הרחבת החזית הבוטה אשר מעלה אף שורת סתירות מהותיות בגרסת הנתבע, והיא חוברת לכך שלטעמי אין עוררין על אחריותו המוחלטת גם בהינתן עצירה פתאומית נטענת זו.

15. בחינת תיק המשטרה שהוצג בפניי מצביעה על כך שלא קיימות בו כל עדויות, מסיבה לא מובנת, לא של הנהגת וגבי, אף לא של הנתבע וג'מאל. מנגד מסיכום המחלה של הנהגת חוזרת ונשנית הגרסה כי "רכב התנגש מאחור ברכב בו נסעה".

16. בגדר סיכום טענות ב"כ הנתבע לא נטענה, ולו כזית, כל טענה לעניין סכום התביעה. לנוכח זאת סלולה דרכה של התובעת לזכות בתביעה.

אדרש, איפוא, להודעת צד ג' שבפניי.

ההודעה לצד שלישי – דיון והכרעה
17. אין עוררין כי רכב הטויוטה נמכר לנתבע ימים ספורים לפני התאונה, דהיינו ביום 25.4.10. נטען על ידי הראל כי בעקבות המכירה התבקש ביטול פוליסת הביטוח, והפוליסה בוטלה בהתאם. הנתבע, בתצהירו, מציין כי עובר לרכישה הוא פנה עם בחורה צעירה, בעלת הרכב, שכמסתבר היא שני, על מנת לבצע העברת בעלות בסוכנות דואר. הוא שאל את שני מה באשר לביטוח והיא הסכימה שהביטוח יישאר בתוקף למשך שבועיים, עד אשר הנתבע "יתארגן". גרסה זו של הנתבע נתמכת אף בתצהירו של טארק.

18. בני משפחת אפרים, ובראשם שני, מכחישים הגרסה האמורה. שני, הבעלים הקודם של רכב הטויוטה, מציינת לגבי גרסה זו ש "לא היו דברים מעולם" (סעיף 7). יונה, חותנה, שהיה זה שנשא ונתן בעסקה האמורה, רושם מפורשות כי "משמכרתי את הרכב לנתבע הבהרתי לו כי אין תוקף לביטוח שהיה קיים לרכב בחב' הראל" (סעיף 8).

19. אין עוררין כי בעת העברת הרכב נמסרה לנתבע תעודת ביטוח על שם יונה בגין רכב הטויוטה בחב' הכשרה ביטוח. הנתבע טוען כי הדבר תומך בגרסתו. אין שחר לגרסה זו. תעודת הביטוח האמורה הייתה בגין ביטוח חובה. את התעודה הנטענת, בגין ביטוח רכוש מקיף, לא יכול היה הנתבע להציג.

20. במחלוקת שבין הנתבע לבין יונה ושני אני נוטה להעדיף את גרסת האחרונים, ואולם אין בדעתי לקבוע מסמרות בעניין זה. כך, משום שברור לחלוטין שגם לו הייתי מאמץ את גרסת הנתבע, אין הדבר מעלה או מוריד, ככל שעסקינן בחבותה של הראל, מבחינה משפטית. ולנוכח העובדה שהנתבע בחר שלא להגיש הודעת צד ג', למשל, לא נגד יונה ולא נגד שני בגין המצג הנטען על ידו, אין לי צורך לדייק בהכרעה עובדתית זו, אף לא לקבוע את השלכותיה המשפטיות, גם בהינתן אימוץ גרסתו של הנתבע.

21. זה מכבר נפסקה הלכה בבית המשפט העליון כי משמבוטחת מכונית על ידי בעליה, יש לראות את הביטוח כפוקע מאליו עם העברת הבעלות לאדם אחר. הלכה זו נוצקה ב-ע"א 427/64 נאור אפרת נ' סלים מריואת, פ"ד יט(2) 17. הלכה זו חזרה ונשנתה ב-ד"נ 10/65 נאור אפרת נ' סלים מריואת, פ"ד יט(4) 48, על ידי כבוד הנשיא אגרנט (להלן – " הלכת מריואת").

22. המלומד ירון אליאס, בספרו דיני ביטוח, מבהיר כי בעקבות הלכת מריואת שונה סעיף 13 לפקודת ביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש] תש"ל-1970, וחוק חוזה ביטוח באופן ששינוי בעלות ברכב אינו פוטר את המבטח , בביטוח חובה לנזקי גוף, מאחריות על פי הפוליסה. לנוכח זאת, כך עולה מפסיקה מושרשת, קבעה למשל כבוד השופטת בר-זיו בבר"ע (חי') 3381/08 פניקס חברה לביטוח בע"מ נ' איאד חביש (במאגרי "נבו") כי "מכלל הן אתה שומע לאו – משרצה המחוקק לחייב את המבטחת עשה זאת במפורש ומשהוציא מתחולת הפטור רק את ביטוח נזקי הגוף, ממילא חל הפטור על נזקי רכוש" (סעיף 10).

23. כך אף קבע כבוד השופט ארבל ב-ע"א (נצ') 257/08 נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ נ' דוד בוטיביקה (במאגרי "נבו") כי מכוח הלכת מריואת "מכירת רכב על ידי מבוטח, בתקופת חלות הפוליסה לביטוח הרכב, מביאה לפקיעת הפוליסה" (סעיף 23).

24. אליאס, בספרו הנ"ל, מצביע על שתי גישות בפסיקת הערכאות הדיוניות, בעקבות הלכת מריואת. לפי הגישה הראשונה, וזו באה לידי ביטוי למשל בפסקי הדין של השופטים בר-זיו וארבל הנ"ל, "זכויות ביטוח על פי פוליסת ביטוח, לפי מהותן, הן זכויות אישיות שאינן ניתנות להעברה. עם מכירת הרכב נשמט היסוד לחוזה הביטוח והפוליסה פוקעת" (עמ' 163). אכן "לפי גישה שנייה, שניתן למצוא לה הדים בספרות ובפסיקה של השנים האחרונות, הכלל הראוי הוא שהעברת הנכס המבוטח אינה שוללת 'אוטומטית' את זכותו של הנעבר לתגמולי ביטוח, אלא על המבטח להוכיח שהיה נמנע, מנימוקים סבירים, מלבטח את הבעלים החדש. לפי גישה זו, שאלת המפתח היא האם שינוי הבעלות בנכס גרר החמרה של הסיכון" (עמ' 164).

במחלוקת אפשרית זו בין שתי הגישות אליאס תומך בגישה הראשונה. נקטתי לשון "אפשרית" שהרי לטעמי אין עוררין על תחולתה של הלכת מריואת. וכך, אף לנוכח העובדה שהגישה הראשונה נתמכת בפסיקת בתי המשפט המחוזיים, בעוד שהגישה השנייה נתמכת במספר פסקי דין של בתי משפט השלום, ובהם פסק דינו של כבוד השופט קולה ב-ת"ק 1093/06 זאהי עווד נ' אחמד וואכד, שאוזכר בסיכומי טענות ב"כ הנתבע, ולא אותר על ידי במאגרים הממוחשבים.

25. כללם של דברים: גם לו הייתי מאמץ את גרסת הנתבע במחלוקת העובדתית האמורה, לא היה בכך כדי להטיל חבות על הראל. שהרי על פי הלכת מריואת לא רשאי המבוטח הקודם לכפות על המבטח, הר כגיגית, את המשך ביטוח נזקי הרכוש על המבוטח הנטען אחריו.

סוף דבר
26. הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 25,845 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה שכדין מיום 4.8.11 ועד מועד התשלום המלא בפועל, מלוא אגרת התביעה ושכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

הנני דוחה הודעת צד ג' של הנתבע נגד הצד השלישי. הנני מחייב את הנתבע לשלם לצד השלישי שכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

הסכומים האמורים מעלה ישולמו, בהתאמה, לבאי כוח בעלי הדין הזכאים לכך תוך 30 יום מיום המצאת פסק דיני זה.

27. המזכירות תמציא עותק מפסק דיני לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

_________________________
שלמה לבנוני, שופט
סגן נשיא


מעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: ג'האד סעדייה
שופט :
עורכי דין: