ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הדס פרץ נגד כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום :

בפני כבוד השופט אריאל חזק

מבקשים

1.הדס פרץ
ת"ז: XXXXXX136
2. מאיר פרץ
ת"ז: XXXXX272
3.שרית בוטנסקי בר-רבי (מנהל מיוחד)

נגד

משיבים

כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום

פסק דין

צו כינוס ניתן לחייבים ביום 21.04.09 , במסגרתו הושת על החייבים צו תשלומים בסך של 250 ₪ לחודש כל אחד . החל מיום 01.04.09 הוגדל צו התשלומים לסך של 500 ₪ לכל אחד.
ביום 08.03.10 הוכרזו החייבים כפושטי רגל.
דא עקא, ביום 05.03.12 הוגשה לעיוני בקשה מטעם המנהלת המיוחד ת לביטול צו פשיטת הרגל.
מן הבקשה עולה כי החייבים חדלו מלשלם את התשלומים החודשיים שהושתו עליהם וצברו 14 פיגורים בתשלום, כל אחד. בית המשפט בהחלטתו מיום 06.03.12, דרש כי החייבים יציעו הצעה ריאלית לסילוק חוב הפיגורים וי פקידו 2,000 ₪ בקופת הכונ"ר לטובת כיסוי הפיגורים.
ביום 30.04.13 הוגשה לעיוני בקשה נוספת לביטול הליכי החייבים מטעם המנהלת המיוחדת. מן הבקשה עולה כי החייבים עדיין לא סילקו מחדליהם וצברו פיגורים בסך של 26,500 ₪.
ביהמ"ש בהחלטתו מיום 01.05.13 העניק לחייבים הזדמנות נוספת ואחרונה לסילוק מלוא מחדליהם תוך 30 יום, אולם עד כתיבת שורות אלה החייבים לא שילמו דבר לקופת פשיטת הרגל.
הליכי פשיטת הרגל מקנים לחייבים הזדמנות לשקם את חיי הם, במסגרתם נהנים החייב ים מפריסת חובותי הם ומכך שנושי הם מנועים מלהתדפק על דלתות בית ם השכם וערב ולנקוט נגדם בהליכי גבייה. יחד עם זאת שומה על החייב ים המבקש ים לחסות תחת הליכי פשיטת הרגל לעמוד בתנאי צו הכינוס. החייב ים בעניינו לא טרח ו להפקיד דבר משהתבקש בקופת פשיטת הרגל לטובת נושיהם ו לא הציעו הצעה לסילוק פיגוריהם בתשלומים. התנהגותם של החייב ים עולה לכדי זלזול בוטה ומ ופגן בהליך המשפטי, כמו גם בנושיהם, עד כדי הכרח בהוצאתם מהליכי פשיטת הרגל אשר על כן, הריני להורות כדלקמן:

1. צו כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו ביום 21.04.09 להגנת ם של החייב ים – בטלים.

2. בקשת החייבים להכריז עלי הם כפושט י רגל – נדחית.

3. צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייבים יבוטל בתוך 60 יום, על-מנת לאפשר לנושים לפעול להשגת צו כאמור בהליכים הפרטניים.

4. שכרה של הנאמ נת ישולם לפי תקנות 8(א) ו- 15(ה) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981. כן זכאי הכונס הרשמי לשכר השגחה.

5. הכונס הרשמי יחלק את יתרת הכספים לנושים שתביעותיהם אושרו, בהתאם לסדרי הקדימה שבדין. ככל ולא נבדקו תביעות החוב, יועברו הכספים ללשכת ההוצאה לפועל.

6. כל סכום נוסף שיתקבל בחשבון פשיטת הרגל של החייב בשל הפרשי ריבית, ייזקף כשכר טרחת המנהל המיוחד.

7. המנהלת המיוחד ת משוחרר ת מתפקידו ככונס לנכסי החייב ים.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הדס פרץ
נתבע: כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
שופט :
עורכי דין: