ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל-מכלוף בלטי נגד יהודה קרני :

בפני כבוד השופט אלעזר נחלון
התובעים

  1. מיכאל-מכלוף בלטי
  2. חנן בלטי

נגד

הנתבעים

  1. יהודה קרני
  2. לאה קרני


נוכחים:
התובעים וב"כ עו"ד ישראל קדמי
הנתבעים וב"כ עו"ד שמעון האן

פרוטוקול

ב"כ התובעים: יש שני הסכמים שכלולים אחד בשני מתוך שלושה. מוגשים ומסומנים ת/1.
תובע 2 לאחר שהוזהר כחוק: לבקשת בית המשפט אני מקריא את תוכן ההסכם המסומן ת/1 "א". נכתב במקום המסומן: "עלות החזר להיטל של הגשר תחולק 50-50. כמו כן עלות בניית הגשר תחולק 50-50 בהוצאה שווה. סכום ההיטל הכללי 11,251 ₪ בליטי מיקי 5626 ויהודה קרני 5 626. יהודה קרני קיבל מזומן 5626 עבור עלות היטל ההשבחה המשותף בגשר".
אני מקריא את תוכן ההסכם שמסומן ת/1 "ב" מיום 17.3.10: "הגשר והמעבר למעלה נבנה על פי רצונם המשותף של שני הצדדים ועל פי הנחיית המהנדס חסידים פתיחה של קיר חדר מדרגות בהסכמה מלאה, עלות בניית הגשר תעשה שווה בשווה על פי שמאי או הסכמה בין הצדדים". המזכר ב' נעשה באותו יום שלפני שיצקתי את הגשר, יהודה זימן את הפיקוח היה פקח, בהיתר בניה שלי גשר הופיע כפי שהיה במצב האמיתי ובהיתר של קרני הגשר הופיע במצב אחר.
אני מסביר: יהודה קרני הגיש בקשה להיתר לדירה שלו דרישה לתשלום היטל השבחה על שמו וכשאני הגשתי היתר לי היה היטל השבחה כולל שילמתי כ-40 אלף. הוא אמר גם אתה משתמש בגשר, אמרתי לו מתוך שכנות טובה הוצאנו לו חצי מההיטל, אני בונה, עכשיו חצי חצי בעלות הבניה. ז"א לפני שהתחלנו את הבניה סיכמנו על עלויות הבניה חצי חצי. ואז התחלנו את הבניה הגעתי לשלב של הגשר ואז הוא התלונן על מיקום הגשר, המיקום לפי ההי תר שלו 15 ס"מ ימינה.
אני מבהיר: יש בבנין 4 דירות שלי, של אחי, קרני וגורם נוסף. הוא הגיש היתר בניה וגם אני, במקרה יצא אותו מהנדס. קיבלתי את ההיתר לפניו ולפני הבניה קרני התקשר ואמר שקיבל 11,000 עבור הגשר שמשרת אותי גם. אמרתי שכנות טובה נתתי לו חצי מהיטל ההשבחה שלא הייתי צריך לשלם. כשקיבל את הכסף עשינו הסכם סיכמנו שעלות הבניה תהיה משותפת. ההסכם א' תאריכו 11.2.10.
תוך כדי הבניה כשבניתי את הגשר לקראת מרץ לפני היציקה הוא הביא לי את הפיקוח. הפיקוח הגיע עם ההיתר שלו (של קרני), קראתי למהנדס הפקח אמר שאם יש הסכמה בין הצדדים תעשו מה שנכון לכם כי יש היתרים לכל אחת מהאפשרויות. ההבדל בין ההיתרים 15 ס"מ ימינה או שמאלה. לקחתי מסמך בנוכחות המהנדס ורשמתי את המזכר מ-17.3 כי ה תחלתי בשלב זה להרגיש שהנתבע לא רוצה לשלם. ניסינו להגיע להבנות, מדובר על עו"ד רביעי של הנתבע.
ב"כ התובעים: מר חסידים לא מעונין להעיד כאן כי הוא נתבע על ידו בתיק אחר.

מר קרני לאחר שהוזהר כחוק:
אשתי לא תעיד בתיק כי היא לא מבינה. התובעים התחילו לבנות ללא היתר, כשפניתי אליו שיקר אותי והתחמק. לא ראיתי שום תכנית. התברר לי שזה לא 11,000 ₪ הוא הפר את החוזה של הגשר לפי המפה 3 מ' הוא פרץ את הקיר והוסיף 8 מ' לאורך הגשר. הבאתי את אחי והוא מגלה שלא 10 סמ זה כ-2.5 מ' מהגשר. הוא עשה את הבטון והכל. רציתי שהגשר יהיה במרכז כדי שיגיע לכיוון הבית שלי. מדובר בשתי דירות מקבילות, ביניהם יש מדרגות ואז הוא הזיז לכיון הדירה שלי והגשר נכנס לדירה שלי.
שאלת בית המשפט: על פי התמונות נראה שהגשר אכן הוסט כחצי מ' ימינה מהפתח שבין הדירות, כך שחציו של הפתח חופף לגשר וחציו אינו חופף לו, אך לא נלקח שום שטח מהדירה שלך?
ת. אני מראה על גבי השרטוט של ההיתר שלי ורואים שהגשר אכן נמצא כשחציו חופף לפתח וחציו לא חופף לפתח. המהנדס שלנו כל הזמן עושה טעויות, כשהוצאתי את התכנית הוא עיכב לי את התכנית בכוונה.
ראיתי שיש לשלם היטל השבחה 48 אלף שח. בגלל הגשר. בלי הגשר לא הייתי משלם. לענין ההסטה של חצי מ' הייתי מוותר אבל יש לי טענות אחרות נגדם.
בית-המשפט מציע לצדדים לנסות ליישב את הסכסוך בדרך מוסכמת. הצדדים יוצאים להתייעצות.

הצדדים: אנו מקבלים את המלצת בית-המשפט, כי פסק הדין בהליך יינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. הובהר לנו כי במסגרת פסק דין כאמור רשאי בית-המשפט לקבל את התביעה במלואה, לדחותה במלואה, או לקבלה לשיעורין – הכל לפי שיקול דעתו לרבות תוך שקילת שיקולי פשרה וצדק. עוד הובהר לנו כי פסק הדין יכול שיהיה ללא הנמקה או שיכלול הנמקה תמציתית בלבד, וכי הסיכויים לקבלת ערעור על פסק דין כאמור נמוכים.

ב"כ הנתבע: טענתי המהותית היא שלקוחי נוצל עקב תמימותו הוא נכה צהל פגוע הלם קרב ולא יודע איך לנהל את דבריו. קרני מכיר את האב וזרם איתם בלי לבדוק.

ב"כ התובעים: הנתבע חותם על מסמכים קונה ומוכר דירות מתלונן בכל גוף אפשרי וכאשר אמור לקבל כסף הוא יודע איך וכשצריך לתת יש בעיה.
הצדדים יוצאים מן האולם ופסק הדין ניתן בהמשך היום, ובהיעדרם.

פסק דין

  1. התובעים (אחים) והנתבעים (בני זוג) הם בעלים של דירות המצויות בבניין אחד. בפניי תביעה על סך 17,205 ₪ (נכון ליום 10.9.13), שעילתה הסכמים שנכרתו בין התובעים לבין נתבע 1. בהסכמים אלה התחייב נתבע 1 לשאת במחצית מעלות הבנייה של גשר המחבר בין מפלס הרחוב לבין הקומה שבה מצויה דירת הנתבעים ודירתו של אחד התובעים.
  2. אין מחלוקת כי נתבע 1 חתם על ההסכמים, אולם בעדותו הוא העלה שורה של טענות, בין היתר בנוגע לאופן בניית הגשר. טענות אלה, בין היתר, נידונות בהליך אחר שהגישו הנתבעים נגד התובעים ונגד המהנדס שתכנן את בניית הגשר .
  3. הצדדים הסמיכוני לפסוק בהליך בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.
  4. נוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מכתבי בי הדין וצרופותיהם, מהמוצג שהוגש במהלך הדיון, מהתרשמותי מעדויות המעורבים ומטענות באי הכוח בפניי, אני מורה כי נתבע 1 ישלם לתובע ים סך של 12,600 ₪ . בנוסף יישא נתבע 1 בהוצאות התובעים ובשכר טרחת עורך דינם בסכום של 1372 ₪ (שזהו הסכום שבו נקבו בכתב התביעה).
  5. הסכום הכולל ישולם ב שלושה תשלומים חודשיים שווים, בימים 15.5.14, 15.6.14, ו- 15.7.14. לא ישולם אחד מהתשלומים במלואו ובמועדו, יעמוד לפירעון מיידי מלוא סכום החוב הפסוק בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל, ובניכוי הסכומים ששולמו.
  6. יובהר כי אין בפסק דין זה כדי למנוע ממי מהצדדים להעלות את טענותיו בנוגע לאופן בניית הגשר ומשמעותו, וזאת במסגרת ההליך האחר המתנהל ביניהם ובין המהנדס שתכנן את הגשר .

ניתן והודע היום כ"ז ניסן תשע"ד, 27/04/2014.

אלעזר נחלון, שופט

הוקלד על ידי סימונה בירון


מעורבים
תובע: מיכאל-מכלוף בלטי
נתבע: יהודה קרני
שופט :
עורכי דין: