ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד מדינת ישראל :

לשכת המסחר תל אביב והמרכז, איגוד לשכות המסחר
המבקשת
-

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
המשיבה

  1. מדינת ישראל
  2. חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
  3. חברת נמל אשדוד בע"מ
  4. חברת נמל חיפה בע"מ

משיבות פורמליות

  1. לשכת הספנות הישראלית
  2. התאחדות התעשיינים בישראל

מצטרפות להליך
ל לפ ני: הנשיא יגאל פליטמן, השופט עמירם רבינוביץ, השופטת לאה גליקסמן
נציגי ציבור (עובדים) מר שלום חבשוש ומר אלעזר וייץ,
נציגי ציבור (מעבידים) מר יצחק דויטש ומר יצחק קאול

החלטה

בהחלטה מיום 23.3.2014 בבקשת ההסתדרות לשבות, קבענו כזאת:
"לעת הזו, לא מצאנו מקום להתיר להסתדרות להשבית את נמלי חיפה ואשדוד. משום כך, בשלב זה ימשיך לעמוד בתוקפו הצו הקודם, לפיו כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת, עובדי הנמלים ימשיכו לעבוד כרגיל בעבודה מלאה, תקינה וסדירה.
על הצדדים להמשיך במגעים ביניהם כאמור, בין השאר, תוך בחינת מתווה פתוח באשר להשלכות הקמת הנמלים הפרטיים על תנאי עבודתם ובטחונם התעסוקתי של העובדים בנמלים הקיימים. ההידברות והמשא ומתן צריכים להיות בתום לב ובהגינות ובין הנציגים המוסמכים והבכירים של המדינה, חברות הנמל וההסתדרות. "
כמו כן, הורינו לצדדים לדווח על מגעיהם כאמור, עד ליום 24.4.2014.
מדיווחי הצדדים אלינו נמצאנו למדים את הדברים הבאים: לטענת ההסתדרות, נקבעו בינה ובין המדינה שלוש פגישות משא ומתן, שבוטלו באופן חד צדדי על ידי המדינה. למעשה, בין הצדדים התקיימה פגישה אחת בלבד, בערב יום הדיווח לבית הדין, שבה לא רק שלא הושגו הסכמות בין הצדדים, אלא המדינה אף חזרה בה מהסכמות קודמות. לפיכך שבה ההסתדרות וביקשה כי תינתן לה זכות השביתה.
המדינה אישרה בהודעת הדיווח מטעמה, כי אכן ביטלה שלוש פגישות שנקבעו, אך זאת משום שעלה הצורך בקיום פגישת מטה בין גורמי המדינה הבכירים ביותר העוסקים בנושא, כהכנה להידברות עם ההסתדרות. המדינה פירטה בהודעתה את שהתרחש לדידה באותה פגישה אחת שהתקיימה ערב יום הדיווח לבית הדין, והדגישה כי הליך ההידברות לא מוצה מבחינתה, וכי ככל שיחליט בית הדין ליתן לצדדים פרק זמן נוסף להידברות, תיערך לקיום ישיבות בתכיפות.
בית הדין רואה בחומרה את ביטולן של אותן שלוש ישיבות ההידברות שנקבעו, על ידי המדינה. עם זאת, לא ניתן שלא להתרשם, לפחות בשלב זה, מכוונת המדינה, כאמור בהודעת הדיווח מטעמה, לקדם את הליכי ההידברות. לכן, אנו קובעים כי לעת הזו, ובהתחשב גם בנזקים המשמעותיים הכרוכים בהשבתת הנמלים, מן הראוי ליתן הזדמנות למיצוי הליך ההידברות. אשר על כן, יוזמנו הצדדים לישיבת תזכורת שתתקיים לפני הנשיא פליטמן, ביום 18.5.2014 בשעה 12:00. בישיבה ישתתפו נציגי ההסתדרות, המדינה וחברות הנמל בלבד.
עד מועד ישיבת התזכורת, על הצדדים לעשות כל הניתן על מנת לקדם את המגעים ביניהם, על פי האמור בהחלטת בית הדין מיום 23.3.2014. במסגרת זו, על הצדדים לקיים לפחות שלוש ישיבות הידברות ומשא ומתן על פי המתווה שנקבע באותה החלטה, ולפי שעה, תעמוד בתוקפה ההחלטה מיום 23.3.2014 האוסרת את השבתת הנמלים.
הצדדים יגישו דיווח בכתב לבית הדין על תוצאות מגעיהם כאמור, עד ליום 15.5.2014 בשעה 12:00. דיווחי הצדדים יוגשו ב-7 עותקי נייר, וכן באמצעות מערכת הנט, והמצאה ישירה בין הצדדים ובין עצמם.

ניתנה היום, כ"ט ניסן התשע"ד ( 29 אפריל 2014), בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

עמירם רבינוביץ,
שופט

לאה גליקסמן,
שופטת

מר שלום חבשוש,
נציג ציבור (עובדים)

מר יצחק דויטש,
נציג ציבור (מעבידים)

מר אלעזר וייץ,
נציג ציבור (עובדים)

מר יצחק קאול,
נציג ציבור (מעבידים)


מעורבים
תובע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: