ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף פדידה נגד פלגי מוצקין בע"מ :

בפני כבוד השופט רון סוקול

העותרים

  1. יוסף פדידה
  2. לילי ליין 1997 י.פ. בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד איימן אבורייא ואח'

נגד

המשיב

פלגי מוצקין בע"מ, תאגיד המים והביוב של קרית מוצקין
ע"י ב"כ עו"ד זיכל פדהאל ואח'

החלטה

1. העותרים הגישו עתירה לביטול דרישת תשלום על סך של 28,370 ₪ שנשלחה אליהם על ידי המשיב בגין חריגות מי השפכים המוזרמים על ידם למערכת הביוב העירונית . החלטה זו עוסקת בשאלת הסמכות העניינית לדון בעתירה.

רקע
2. העותרת 2, חברה בשליטת העותר 1, הינה הבעלים של נכס המצוי ברח' יששכר 15, בקרית מוצקין ומשמש למסעדה בשם "שלה". לטענת העותרים המסעדה הושכרה על ידם למר שרון אטיאס, בעל השליטה בחברת א.ט. אטיאס 2010 קפה ומסעדה בע"מ והם שמפעילים את המסעדה.

3. בחודש 11/2013 נשלחה לעותרים על ידי המשיב דרישה לתשלום בגין הזרמת שפכים ח ורגים. הדרישה נשלחה מכוח סמכותו של המשיב כקבוע בסעיף 3(ב) לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) , התשע"א-2011 , וכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש "ע -2009.

4. העותרים חולקים על הדרישה וטוענים כי לא הזרימו כל שפכים מזהמים. טענתם העיקרית הינה כי מאחר והנכס הושכר לאחרים, אין להשית עליהם כל תשלום בגין הזרמת השפכים החריגים.

5. העותרים הגישו עתירה לבית משפט זה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לביטול דרישת התשלום ( אותה כינו " קנס"). בהחלטתי מיום 23/3/ 14 ביקשתי מהעותרים להבהיר מדוע לטענתם בית משפט זה מוסמך לדון בטענותיהם.

תגובה להחלטה זו הוגשה ביום 30/3/14 , בה טענו העותרים כי בית משפט זה מוסמך לדון בעתירה שכן העתירה מכוונת לתקיפת החלטה מנהלית. לטענתם, ההחלטה לחייבם בתשלום הינה החלטה של רשות מנהלית במובן חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000. כן הפנו לסעיף 46 לתוספת הראשונה לחוק, המפרטת את העניינים שבסמכותו של בית המשפט.

6. המשיב לא הגיש תגובתו להבהרה זו ועל-כן נקבע התיק לדיון בעתירה. ביום 23/4 /14 הגיש המשיב את התייחסותו לסוגיית הסמכות. המשיב הבהיר כי לא הגיש תגובה במועד בשל טעות משרדית.

לגופם של דברים נטען כי בית משפט זה אינו מוסמך לדון בעתירה. נטען כי חוק בתי משפט לענינים מינהליים אינו מסמיך את בית המשפט לדון בעתירות כנגד דרישת תשלום שהוציא תאגיד מים. כן נטען, כי על פי פסיקת בית המשפט העליון הסמכות לדון בעתירה הינה לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה לפסק דין הצהרתי בהתאם לשווי העניין.

7. העותרים השיבו לעמדה זו של המשיב ושבו וטענו כי לבית משפט זה סמכות לדון בעתירה. העותרים הדגישו כי הסעד המבוקש הינו סעד הצהרתי בלבד ועל-כן הואיל והסעד הינו לביטול החלטה של רשות, בית המשפט לענינים מינהליים הוא המוסמך.

הכרעה

8. דין העתירה להידחות על הסף מחמת העדר סמכות עניינית.

סמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מינהליים קבועה בחוק בתי משפט לענינים מינהליים. ככלל, בית המשפט מוסמך לדון בעתירות כנגד החלטה של רשות מהרשויות המנויות בתוספת ובתנאי שהעתירה עוסקת באחד העניינים שפורטו בתוספת ( ראו אליעד שרגא רועי שחר המשפט המינהלי כרך II – עילות הסף 31-33 (2008); בג"צ 8375/03 אדם טבע ודין נ' המועצה האזורית חוף הכרמל, פ"ד נח(2) 97, 99 (2003)).

החלטת המשיב להשית על העותרים לשלם תשלום בשל הזרמת שפכים חורגים, אינה מנויה בין העניינים שבתוספת. סעיף 46 לתוספת מסמיך את בית המשפט לדון רק בעתירות כנגד החלטה שניתנה על ידי רשות המים בעניין הבטחת זכויות נושיה של חברה מתמזגת, כאמור בסעיף 6 ט(ד) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001. אין ללמוד מכך כי בית המשפט קונה סמכות לדון בכל החלטה אחרת של רשות המים, לא כל שכן החלטה של תאגיד מים.

יתרה מזו, בבג"צ 4439/11 מסעדת קדרים נ' מי כרמל בע"מ (9/1/13) , קובע בית המשפט העליון מפורשות כי השגות על דרישות תשלום שהוצאו על ידי תאגיד מים וביוב צריכות להתברר בדרך של "תובענה לסעד הצהרתי בו יתבקש בית המשפט המוסמך, לפי סכומה של הדרישה, לקבוע כי אין תוקף לדרישת התשלום" (ראו גם עת"מ (י-ם) 16181-05-13 חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ נ' חברת הגיחון בע"מ (19/6/13)).

9. בשים לב לאמור, בהיעדר סמכות לבית משפט זה, היה על העותרים לפנות בתובענה לפסק דין הצהרתי לבית משפט שלום.

סוף דבר
10. אשר על כן, אני מורה על סילוקה של העתירה על הסף.

העותרים ישלמו למשיב הוצאות בסך של 3,000 ₪ בלבד. סכום זה נקבע בהתחשב באיחור של המשיב בהגשת ההתייחסות.

הדיון הקבוע ליום 2/6/14 – מתבטל.

ניתנה היום, כ"ח ניסן תשע"ד, 28 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף פדידה
נתבע: פלגי מוצקין בע"מ
שופט :
עורכי דין: