ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גנאדי דינוב נגד יעקב קויפמן :

בפני כבוד השופט אבישי זבולון

תובע

1. גנאדי דינוב

נגד

נתבעים
1. יעקב קויפמן

2. איזבלה קויפמן

החלטה

1. ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 26 ינואר 2015 בשעה 09:00, בפני .

2. לקראת ישיבת קדם משפט הנני מודיע כדלקמן:

א. הצדדים מתבקשים להשלים את הליכי הגילוי והעיון במסמכים תוך 60 יום מיום קבלת הודעה זו.

ב. התובע/ת ימציא כתב ויתור על סודיות רפואית של התובע עד 30 יום מהיום באם טרם הומצא.

ג. לא תוגש חוות דעת תובע/ת תוך 30 יום מהיום, יהיה התובע/ת מנוע מלטעון כל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת.
הנתבע/ת רשאית להגיש חוות דעת מטעמה בחלוף 90 יום מיום קבלת חוות דעת המומחה מטעם התובע/ת, שאם לא כן תחשב כמוותרת על זכות זו.

ד. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע/ת יוגש עד 30 יום לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבע/ת עד 14 ימים קודם.
במידה ויימצאו פערים ניכרים בחוות דעת המומחים מטעם הצדדים, אזי ישקלו הצדדים הגשת בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, בטרם הגשת תחשיבי הנזק.

ה. התובע/ת יתייצב לישיבת קדם המשפט.

המזכירות תואיל לשלוח עותק ההחלטה לפרקליטים.

ניתן ביום 27 אפריל 2014


מעורבים
תובע: גנאדי דינוב
נתבע: יעקב קויפמן
שופט :
עורכי דין: