ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי אשכנזי נגד אלישבע דיסקינד :

בפני כבוד השופט אלעזר נחלון
התובע
צבי אשכנזי

נגד

הנתבעת
אלישבע דיסקינד


נוכחים:
התובע בעצמו
הנתבעת בעצמה
ב"כ הנתבעת עו"ד ג'רמי שטרן

בית המשפט מציע לצדדים מתווים שונים ליישוב המחלוקת. הצדדים יוצאים להפסקה ולאחריה הם מודיעים כדלקמן:

פרוטוקול

בית המשפט מציע לצדדים מתווים שונים ליישוב המחלוקת. הצדדים יוצאים להפסקה ולאחריה הם מודיעים כדלקמן:

הצדדים: אנו מקבלים את המלצת בית-המשפט, כי פסק הדין בהליך יינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. הובהר לנו כי במסגרת פסק דין כאמור רשאי בית-המשפט לקבל את התביעה במלואה, לדחותה במלואה, או לקבלה לשיעורין – הכל לפי שיקול דעתו לרבות תוך שקילת שיקולי פשרה וצדק. עוד הובהר לנו כי פסק הדין יכול שיהיה ללא הנמקה או שיכלול הנמקה תמציתית בלבד, וכי הסיכויים לקבלת ערעור על פסק דין כאמור נמוכים.
מוסכם עלינו כי במסגרת פסה"ד כאן תמוצינה עילות התביעות ההדדיות בין הצדדים מכל מין וסוג כתוצאה מיחסי עורך דין-לקוח שהיו ביניהם. במסגרת ההסכמה חוזרת בה הנתבעת מן הטענה לפיה לא חתמה על הסכמי שכר הטרחה שהציג התובע.

המשך עדות התובע:

חקירה נגדית
ש. כל המסמכים שצירפת בתצהיר עדות ראשית זה כל מה שטיפלת.
ת. לכל הפחות, זה מרבית החומר. אין הליך משמעותי שנקטתי שמסמכיו לא צורפו.
ש. אתה ניסחת את הטיוט ה להסכם גירושין שבסוף לא נחתמה.
ת. לא אני כתבתי את ההסכם. יחד עם זאת, עיקרי ההסכם נעשו מול ב"כ הנתבע בתיקי ם של הנתבעת. לקבל טיוטת הסכם ולתקן יותר קשה מאשר להכין.
ש. ת. ההערות שלי לטיוטה ניתנו על דרך גופן גדול יותר ומודגש.
ש. ת. לבקשה למזונות נספח 20 לא היה צריך לצרף תצהירים לשאלות בית-המשפט:
ש. מה היקף השעות שהשקעת בטיפול בתיק.
ת. לטעמי נוכח ההסכמים אין רלבנטיות למספר השעות. מכל מקום מדובר בעשרות רבות של שעות.
ש. בכמה שעות הערכת את הטיפול מראש.
ת. לא הערכתי בסיס התמחור שלי מדובר בתיקים של בית-המשפט ובי"ד רבני , אם אני יודע שאני עומד להכנס למערבולת שזה למעשה הכל, משמורת מזונות ורכוש... אני מקבל שכר גם על בסיס דיונים.
כשאני מחשב שכט אני לחלוטין לא מתיחס להיקף השעות החזוי . אני בודק את מידת העומס עלי על פי התביעות העומדות בפני או הצפויות.
ש.ת. בתיק זה הגשתי כתבי בי דין. מפנה לסעיפים ברשימת השלמת המסמכים. סעיף 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22.

המשך:
ש. למה לא צירפת חשבוניות.
ת. לא קיבלתי מימי ולא אקבל אף לא פרוטה שחוקה מלקוח או לקוחה שלא יצא בו ברגע חשבונית מס וקבלה.
ש. בקבלות שיש לנו לא מופיע תיאור בגין איזה שירות ניתנו.
ת. בחשבונות מס/קבלה כתוב האם מדובר בשכט, אגרה, הוצאות.
ש. למה לא עיכבת את המסמכים של הנתבעת.
ת. כי אני לא מעלה על דעתי לגרום למישהו נזק.
ש. למה לא שלחת מכתב התראה לפני נקיטת הליכים.
ת. כי דיברנו בעל פה לא אחת.
ש. היה צורך בהגשת תביעת משמורת.
ת. ודאי שהיה צריך.
ש. האב לא בארץ בכלל האם היתה הצדקה לגבות שכט עבור משמורת.
ת. התשובה כן. לא היתה הסכמה בענין המשמורת. הייתי חייב לשמור על זכויותיה בהגשת תביעה בהעדר הסכמה.
הנתבעת לאחר שהוזהרה כחוק :
הייתי במצוקה ועו"ד אחר המליץ לי עליו. הגרוש התקשר אלי ולא הבין מדוע היה צריך את ההליך של המשמורת, ואמר לי שגם עורך דינו אמר זאת.
הוא לא ישב ועשה איתי חישובים לעניין המזונות הזמניים. לא סביר שהשקיע עשרות שעות. הוא התייחס אלי לא בכבוד. לא הייתה לו סבלנות. כשדרש ממני את הכסף, ישר הלך להוצאה לפועל למרות שאמרתי לו שאין לי כסף. את ההליך של ההוצאה לפועל הגיש כ שעדיין היה עורך דיני.
הפרנסה שלי היום היא 6900 ₪ מזונות, 500 ₪ ביטוח לאומי, ובחודש האחרון יצאתי לעבוד והרווחתי 3200 ₪.

חקירה נגדית
ש.ת. עוה"ד לפניך היה מאיר הגר, הטיפול היה שהוא לא ענה לי לטלפון תקופה. ואז עו"ד אחר המליץ לי עליך.
ש. כמה שילמת לעו"ד הגר.
ת. נתתי לו 10 אלף הוא עשה לי את כל התיק, הגיש שני כתבי תביעה וסידור הגט. הגשתי את התביעה בבימ"ש הגרוש שלי אמר היום תקבלי גט, אך לקח חודשים עד הדיון.
ש. האם במהלך הטיפול המשפטי שלי התלוננת על טיב השירות.
ת. אמרתי שאתה לא מסביר לי מה אתה כותב, משתיק אותי.
ש. האם ביקשת שאפסיק ליצג אותך.
ת. לא. ברגע שהתנהג לא יפה אלי אז ביקשתי את התיק. אחרי שהלך להוצל"פ.
ש. עו"ד הגר הכין תביעה למשמורת.
ת. אני לא יודעת.
ש. בס' 1 לתצהירך כתבת שלא נתתי לך אף פעם חשבונית מס. את עומדת על מה שכתבת.
ת. כן.
ש. איך בניגוד למה שכתבת צירפת לתצהיר שממנו הקראתי חשבונית מס ?
ש. מדוע למרות שאת טוענת שתבעת המשמורת היתה מיותרת, כתבת לי בנספח 23, שאת רוצה שאטפל בענין המשמורת.
ת. יכול להיות שרשמתי את זה. בהגינותו התובע היה צריך להגיד לי שלא צריך.
ש. האם אמרת לי לא להפקיד את השיק.
ת. במשך כל הזמן אמרתי לך נחכה שאקבל משהו אל תפקיד. היתה לנו פגישה כמה ימים לפני תאריך פירעון השיק ביקשתי שלא תפקיד עד שיהיה לי כסף איך לשלם אותו.
ש. במסגרת המו"מ שקיימנו עם עו"ד עמרי הסיבה שההסכם לא נחתם היה בגלל שביקשתי לשמור עליך בעיקר ככל שנוגע לדרישה של עו"ד עומרי בנושא המיסוי .
ת. זה לא היה כך, מי שהנחה אותי הרב יואל בן הרוש . עובדה שלא הוצאת את זה מההסכם .
ש. האם אמרתי לך לוותר על דרישת המיסוי.
ת. לא אמרת לי כלום. עובדה שהשארת את זה בטיוטות. אמרת לי שמסוכן לחתום על זה אבל לחצת עלי לחתום על הסכם. ביקשתי שתוריד מהטיוטות ולא הורדת אותו מהטיוטות.
ש. ב-25.6.13 הגעת למשרדי ללא תיאום ובין השאר סירבת לעזוב את המשרד.
ת. לא סירבתי לעזוב את המשרד אלא ירדתי והתובע אמר תעלי עוד שעה ותקבלי את התיק. באתי כדי לקבל את התיק שלי בטלפון סירב שאגיע כדי לקבל את התיק ואז החלטתי לבוא. הוא אמר לי תביאי לי כסף מזומן.
ש. נכון ששלחת את אחותך שאייצג אותה.
ת. ונכון שהיא לא באה אליך?

התובע מסכם: המדובר בתיק מורכב ביותר ולא בכדי בסופו של דבר לא נחתם הסכם גירושין. שאלות משפטיות מורכבות. שעות רבות הושקעו לא רק בשיחות ומפגשים עם הנתבעת אלא גם מול ב"כ הנתבעת בתיקים הנ"ל. הוגשו כתבי בי דין ב-3 התביעות נתקבלו החלטות והדברים החלו להתגלגל לרבות מול המומחים.
מפנה לסעיף 23, טיפול בתביעת משמורת, סעיף 24 התודה בנושא מזונות זמניים וסעיף 25 בו ישנה הודעת בעל דין שהיא מודה שעליה לשלם את נשוא הדיון אך מבקשת בתשלומים.
בהסכם שכט מפנה לס' 5 לתצהיר עדות ראשית, אין רלבנטיות שהיא פיטרה אותי יש התחייבות לשלם לי שכט, גם אם היא מפסיקה את הטפול. טענת הנתבעת שאומרת שלא קיבלה תמורה ולא פעלתי כלום בתיק שקרית ומעליבה. כך גם טענה שלה שבסופו של דבר חזרה ממנה שלא היו הסכמי שכט או שלא חתמה על הסכמי שכט.
כפי שעלה בעדות האמור בס' 7 לתצהירה אינו אמת כך גם ס' 12.
טענתה לגבי תיק המשמורת - אי אפשר לקחת סיכון במקרה כזה, מה גם שלא הלך בדרכי נועם מול ב"כ הנתבע .
השיק הוגש להוצל"פ רק לאחר שאמרה שלא תשלם ולכן לא היתה לי ברירה. אבקש לפסוק כי עליה לשלם את סכום השיק על פי החוב העדכני. ב-25.11.13 החוב עמד על 43,625.89 ₪. הוצאות ששילמתי עבור פתיחת תיק הוצלפ גלומים סכום זה.

ב"כ הנתבעת מסכם: בדיני משפחה כשעו"ד מיצג לקוח חובה עליו להסביר תנאי העסקת עו"ד לעבוד בגילוי נא ות. אני רואה הסכם שכט עם קשקושים, לא ברור , אני לא פיענחתי מה שכתוב פה , שזה סעיף מהותי בענין התביעה הזו. קובעים סכומים ביחס לעבודה המשוערת בהתחשב במה ששולם.
שכ"ט שהתבקש הוא 56,000 ₪ מדובר בשכט גבוה מאוד יחסית להיקף השעות. כשמיצגים אשה בביה"ד חובה על עוה"ד לבוא ברצינות, בגלוי נאות. לא לכ תוב הסכם שמקפח את הלקוח. ההסכם מקפח הסכומים מקפחים.
לענין היקף הטיפול, הוא לא היה גדול, מדובר בהערות על טיוטה ששלח צד שני, בקשות טכניות ממוקדות, תצהיר רכוש של עמוד אחד לקח לו חצי שעה לנסח ובקשה למזונות זמניים חורג מהסביר בתחום. לא היו דיונים, לא היו כתבי בי דין משמעותיים, לא ראיתי שאלות שנשלחו למומחים. היקף עבודה מצומצם מאוד. חשב ונות שכט לא פורט עבור מה הוצאו.
אבקש לדחות את התביעה ולחלופין להתחשב בהיקף העבודה , נסיבות הנתבעת במהלך החתימה על ההסכם והיצוג ומה ששולם בעבר.
לענין תשלומים אבקש שהסכום שייפסק ישולם ב- 8 תשלומים.
התובע: לא היתה מחלוקת בענין הסכומים בעבר ואף אמרה שרוצה לשלם את הכסף, רק בתשלומים. לא הוכח כאן נושא גובה שכט ראוי. חברי יכול לקבוע לי כמה אני לוקח? היא לא היתה חייבת לבוא אלי לטפל בה וחתמה והסכימה. ההערות שלי לא היו טכניות, מדובר בשעות רבות.
אבקש שהסכום ישולם פעם אחת. מדובר בשכר שהייתי אמור לקבל בעבר. עם זאת, אני מכבד את בית המשפט ומשאיר לשיקול דעת ו.

הצדדים יוצאים מן האולם ופסק הדין ניתן בהמשך היום, ובהיעדרם.

פסק דין

  1. בפניי תביעה, שהחלה כבקשה לביצוע שטר, על סך 37,440 ₪ (נכון ליום 1.6.13). בבסיס התביעה עומדת התקשרות בין התובע והנתבעת , שב מסגרתה הוסכם כי התובע ייצג את הנתבעת במסגרת הליכים משפטיים שהיא מנהלת.
  2. אין מחלוקת כי הנתבעת שילמה לתובע סכום מסוים כשכר טרחה עבור השירותים שהעניק לה. אין גם מחלוקת כי הנתבעת ביקשה לסיים את ההתקשרות בין הצדדים , ועל כן התובע לא השלים את הטיפול בענייניה. המחלוקת בין הצדדים היא האם נותרה לנתבעת יתרת חוב כלפי התובע, ומה גובהה , וזאת בעיקר נוכח היקף הטיפול מצד התובע, נחיצותו, והסכמי שכר הטרחה שנחתמו בין הצדדים.
  3. הצדדים הסמיכוני לפסוק בהליך בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.
  4. נוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מכתבי בי הדין וצרופותיהם לרבות הסכמי שכר הטרחה והמסמכים שצירף התובע בדבר היקף עבודתו , מהתרשמותי מעדויות המעורבים ומהטענות שנטענו בפניי, ובהתחשב בסכום שכבר שולם, אני מורה כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 17,500 ₪, בתוספת הוצאות משפט בסך 700 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך 3151 ₪, ובכך תמוצינה הטענות ההדדיות בין הצדדים הקשורות להתקשרות ביניהם.
  5. הסכום הכולל ישולם בשישה תשלומים חודשיים שווים, החל מיום 2.6.14 ובכל 2 בחודש שלאחר מכן. במידה שלא ישולם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, יעמוד לפירעון מיידי מלוא החוב הפסוק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום עד למועד התשלום בפו על, ובניכוי הסכומים שכבר שולמו.

ניתן היום כ"ד ניסן תשע"ד, 24/04/2014.

אלעזר נחלון, שופט

הוקלד על ידי סימונה בירון


מעורבים
תובע: צבי אשכנזי
נתבע: אלישבע דיסקינד
שופט :
עורכי דין: