ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איאד אסקאפי נגד מדינת ישראל :

העותר:
איאד אסקאפי
ע"י ב"כ עו"ד שמען קורקוש

נגד

המשיבה:
מדינת ישראל – הממונה על עבודות שירות
ע"י ב"כ עו"ד סיגל בלום (פ"מ י-ם, פלילי)

פסק דין

1. עניינו של פסק דין זה בעתירת אסיר.

2. המדובר במי שבעקבות הסדר טיעון נדון למאסר של 5 חודשים שירוצה בדרך של עבודות שירות ואשר לא התייצב לביצוען. לאחר מכן, משלא התייצב לשימועים שאליהם הוזמן, הוחלט על הפסקת עבודות השירות שלו וב-23.3.14 הוא נעצר ונאסר.

3. העותר טוען כי התנהלותו שהובילה לעתירה נבעה מעניינים טכניים ובירוקרטיים, שהביאו לכך שלא היו בידיו מסמכים מתאימים ושלא קיבל את ההודעות שנשלחו אליו.

4. המשיבה טוענת כי במכלול הנסיבות היה מקום לפעול כלפי העותר כפי שפעל הממונה על עבודות השירות וכי לאחר שהעותר נמנע לאורך זמן כה רב מלהתייצב לעבודות השירות ולשימועים למרות שקיבל לידיו מספר זימונים (גם אם לא את כולם) , אין מקום להתערב בהחלטתו.

5. בדיון בעתירה הצעתי להסכים כי יתאפשר לעותר לבצע את עבודות השירות שנגזרו עליו. זאת לנוכח שילובם של אלה:
א. ההסכמה שהייתה במסגרת הסדר הטיעון כי העונש הראוי הוא מאסר שירוצה בעבודות שירות ולא מאסר בבית האסורים.
ב. האפשרות שיש לעותר צידוקים למקצת התנהלותו.
ג. העובדה שהעותר כבר לקה בעקבות התנהלותו בכך שהוא במאסר מזה כחמישה שבועות.
ד. האפשרות להסדיר עתה מען שיחייב את העותר, באופן שלא יוכל להסתתר עוד מאחורי טענות בדבר צידוקים בירוקרטיים, תוך שיובהר לעותר כי אם לא יעמוד במה שיידרש ממנו, לא תהיה עוד גישה סלחנית כלפיו.

6. המשיבה לא הסכימה להצעה דלעיל ולפיכך אין מנוס מהכרעה בעתירה.

7. משנדרשת הכרעה על יסוד אמות המידה המקובלות בכגון דא, הרי שדין העתירה להידחות.

8. לטיעוני העותר, שנטענו באורח כללי וללא צירוף תצהיר , ניתן מענה מפורט ומאוסמך בתגובת המשיבה לעתירה והעותר לא סתר את שנטען שם. מן המכלול עולה כי לפחות חלק מהתנהלותו של העותר , בכך שנמנע מהתייצבות לעבודות השירות ולשימועים שאליהם הוזמן, נעוצה במחדלים בלתי ראויים וקשים מבחינתו. התמונה הכוללת הייתה שבמשך פרק זמן משמעותי של חודשים ארוכים לא ריצה העותר את שנגזר עליו. במצב העניינים בכללותו אין לומר על החלטת הממונה להפסיק את עבודות השירות של העותר כי היא חורגת ממתחם הסבירות. בהינתן שרק במקרים של חריגה כנ"ל מוצדקת התערבות של בית המשפט, הרי שבמקרה דנן אין מקום להתערבות כזו.

9. לנוכח כל האמור, העתירה נדחית.

10. למרות דחיית העתירה, לא א חייב את העותר בתשלום הוצאות למשיבה (אשר גם לא עתרה לחיוב כזה).

ניתן בהעדר הצדדים היום, כ"ט בניסן תשע"ד, 29 באפריל 2014.


מעורבים
תובע: איאד אסקאפי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: