ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין GEBREMARIAN KIFLON נגד אלכס מוניס :

לפני: כבוד השופטת שרה מאירי
התובע:
GEBREMARIAN KIFLON
הנתבע:

  1. אלכס מוניס
  2. יוסף דהאן

החלטה

  1. תמו הבקשות המקדמיות, ככל שתוגשנה בקשות מקדמיות ישקול ביה"ד חיוב בהוצאות, אף לטובת אוצר המדינה.
  2. התיק מועבר לשמיעת הוכחות בפני מותב, במועד שיקבע על ידי המזכירות וישלח לצדדים.
  3. התיק נקבע לשעתיים וזאת נוכח מספר העדים והמחלוקת העובדתית (עד שעה לחקירת עדי כל צד).

ככל שיוותר זמן, לפי שיקול דעת המותב, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.
4. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם ל הציג בפני ביה"ד. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני. לא תותר הגשת עדויות מעבר לאמור בהצהרת כל צד.
5. סדר הגשת התצהירים ותיק המוצגים יהא כדלקמן:
א. התובע יגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמו עד ליום 1.6.2014.
ב. הנתבעת תגיש תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמם עד ליום 1.7.2014.
ג. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, יהא בית הדין ראשי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת; לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעת ה להביא ראיות.
6. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.
7. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שיקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהירים.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, (29 אפריל 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: GEBREMARIAN KIFLON
נתבע: אלכס מוניס
שופט :
עורכי דין: