ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד מידן גריסרו נגד ע "י ב"כ עו"ד אבי קליר :

29 אפריל 2014
לפני: שופט אלכס קוגן

התובע: לארי סוסמן
ע"י ב"כ עו"ד מידן גריסרו

-
הנתבעת: סינוגה מדיקל בע"מ
ע "י ב"כ עו"ד אבי קליר

החלטה

1. מונחת לפני בקשתו של מר לארי סוסמן (להלן: התובע) למתן צו גילוי מסמכים כללי וספציפי ולמתן פרטים נוספים אותם הוא מבקש לקבל מ סינוגה מדיקל בע"מ" (להלן: הנתבעת).

2. ביום 14.10.13 ה גיש התובע את תביעתו כנגד הנתבעת. במסגרתה הוא טוען, כי הועסק על-ידה מיום 01.08. 10 עד שפוטר ביום 18.07. 13. התובע עבד אצל הנתבעת בתפקיד סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברה. התובע טוען , כי לא שולמו לו מלוא זכויותיו הן בנוגע לתקופת העסקת ו, והן בנוגע לסיום תקופה זו.
עוד טוען התובע כי הליך פיטוריו היה שלא כדין וללא מתן הודעה מוקדמת.
הנתבעת היא חברה פרטית העוסקת בשיווק ומכירה של אפילקציות ומוצרים בתחום עיבוד אות ותמונה בתחומי המכשור הרפואי.

ביום 30.12.13 הגישה הנתבעת את כתב הגנתה.
לטענת הנתבעת, על אף האמור בהסכם ההעסקה של התובע, שולמו לתובע מלוא זכויותיו במועדן, וזאת בהתאם לדין ולא בהתאם להסכם ההעסקה. עוד טוענת הנתבעת, כי במהלך תקופת עבודתו, זומן התובע פעמיים לשיחות שימוע וזאת, בין היתר , לאור אי אמון שהביע במוצרי הנתבעת אותם נדרש למכור, ביום 30.10. 11 וביום 31.03. 13, ורק חודשים ספורים לאחר השיחה האחרונה פוטר בפועל.

3. ביום 26.02.14 הגיש התובע בקשה למתן צו גילוי מסמכים כללי וספציפי ולמתן פרטים נוספים. התובע מבקש בבקשתו לקבל מספר רב של מסמכים הנוגעים לתנאיו הסוציאליים, מסמכים הנוגעים לשימועים אשר נערכו לו לטענת הנתבעת, מסמכים הנוגעים למכשירים אשר נרכשו מאת הנתבעת, מסמכים הנוגעים לאישור ה- FDA וניסויים קליניים במוצרי הנתבעת, ומסמכים הנוגעים להיקף המכירות של הנתבעת בעת תקופת עבודתו של התובע ולאחר תקופת עבודתו של התובע.

4. ביום 8.4.13 הגישה הנתבעת את תגובתה לבקשה לגילוי מסמכים.
בתגובתה לבקשה לגילוי מסמכים הנ"ל, טוענת הנתבעת, כי הניסוח בבקשתו של התובע הוא גורף, לא צורפו תצהירים, התובע פועל בחוסר תום לב. הנתבעת מעלה בתגובתה באופן כללי וכוללני בדבר טענות קיומו של סוד מסחרי, טענת חובת סודיות מכח הסכם העסקה, טענת פגיעה בצנעת הפרט של צדדים שלישיים, טענת שינוי חזית וטענת חוסר רלוונטיות והכבדה על הדיון.

דיון והכרעה

גילוי מסמכים

5. תקנה 46 (א) ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, קובעת:
"(א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

המסמכים שעל גילויים יצווה בית המשפט הם אלו הנוגעים לשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים. גילוי המסמכים נערך על מנת לאפשר דיון הוגן בשאלות הללו בלבד ולא באחרות. כל מסמך ייחשב כנוגע לעניינים השנויים במחלוקת במשפט אם הוא עשוי לעזור בעקיפין או במישרין, למבקש הגילוי, לקידום עניינו או לשם פגיעה בעמדת הצד השני (יואל זוסמן, סדר הדין האזרחי, (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995) סעיפים 344- 355).
זאת, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר הנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים, מגילויו או גילויו של המסמך ( דב"ע מג/123-3 אליעזר וינר – אוניברסיטת בן גוריון, פד"ע טו 206; דב"ע נב/ 118-3 עזבון המנוח יצחק וייס ז"ל – הוצאת מודיעין בע"מ, פד"ע כה 429).

בהתאם להלכה הפסוקה, המבחן לדיון בבקשה לגילוי מסמכים הוא מבחן כפול:
א. מבחן הרלוונטיות על שני היבטיו- האם קיימת "זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי", ומהי מידת תרומת הגילוי לקיומו של דיון יעיל בהתחשב בכלל נסיבות ההליך.
ב. האם קיימים אינטרסים נגדיים המצדיקים למנוע את הגילוי או לצמצמו - דוגמת הכבדה על הצד שכנגד, קיומו של חיסיון או פגיעה בפרטיות - תוך עריכת האיזון המתאים לנסיבותיו של כל מקרה (ע"ע (ארצי) 9795-01-12 גלובוס רשת בתי קולנוע בע"מ נ' מאיר מוסרי (ניתן ביום 29/3/12)).

6. לגופם של דברים:

גילוי המסמכים המבוקש על ידי התובע מהנתבעת:

א. אסמכתאות בדבר תשלום כל ומלוא התנאים הסוציאליים של המבקש עד ליום 23.7.13.
בשלב זה אני לא רואה כל הצדקה להמצאת מסמכים אלו, שכן מלוא התנאים הסוציאליים אשר שולמו למבקש אמורים להשתקף בתלושי שכרו. אין זה ברור אילו אסמכתאות מבוקשות ולא ניתן להיעתר לבקשתו של התובע לחייב את הנתבעת להמציא לו באופן גורף אסמכתאות שכאלה.

ב. העתק ממכתב הזימון ל"שימוע" שנערך לטענת המשיבה למבקש בחודש 10/2011.
ככל שקיים מכתב שכזה בו זימנה הנתבעת את התובע לשימוע שהתקיים בחודש 10/11 יומצא מכתב זה לב"כ התובע תוך 30 יום.

ג. העתק ממכתב הזימון ל"שימוע" שנערך למבקש לפני פיטוריו ביום 7.1.13.
ככל שקיים מכתב זימון לשימוע שנערך לתובע בטרם פיטוריו מיום 7.1.13, יומצא מכתב זה לב"כ התובע תוך 30 יום.

ד. העתק מפרוטוקול ה"שימוע" שנערך למבקש לפני פיטוריו ביום 7.1.13.
העתק מפרוטוקול זה ככל שקיים יומצא לב"כ התובע תוך 30 יום.

ה. העתק של כל מסמך ו/או מכתב ו/או התכתבות כלשהי שנערכה בין המשיבה ו/או מי מטעמה (לרבות של מנכ"ל המשיבה, מר יוסף סגמן – להלן: "יוסי", וסמנכ"ל הפיתוח של המשיבה, מר אלכס טרנידר) לבין המשווקים בארגנטינה, ספרד, איטליה, הולנד, תאילנד, הודו, יפן, טייוואן, רומניה, פולין, רוסיה, יוון והונג קונג, בנוגע למכשירים שנרכשו על ידם, לרבות בכל הנוגע לטיפול בתקלות ולהחלפת המכשירים בפועל, וכן העתק של כל ההתכתבות של המבקש עם המשווקים האמורים בעניינים הנ"ל בשלב זה, אינני רואה את הרלוונטיות בהמצאים מסמכים אלו, כאשר עולה גם כאן חשש לגילויו של סוד מסחרי.

ו. העתק השאלון שהוכן על ידי המבקש לבקשת מר יוסף סגמן שהינו מנכ"ל הנתבעת (להלן: יוסי), אשר נשלח לחברות הסיניות בקשר עם פרויקטים פוטנציאליים, לרבות HAIER בחודש דצמבר 2012 ובחודש ינואר 2013 .
בשלב זה אינני רואה כיצד דרושים מסמכים אלו לניהול ההליך.

ז. שמו של בעל המניות הנזכר בסעיף 7(ג) לכתב ההגנה אליו פנה כביכול המבקש בבקשה שיסייע בביטול פיטוריו, וכן מועד הפניה כאמור.
הנתבעת תמציא תוך 30 יום לב"כ התובע את שמו של בעל המניות אליו פנה התובע כאמור בסעיף 7 (ג) לכתב ההגנה.

ח. העתק של כל מסמך ו/או מכתב ו/או התכתבות כלשהי שנערכה בין המשיבה ו/או מי מטעמה לבין המבקש במסגרתם התרה יוסי במבקש ביחס לעקיפת סמכות ובנוגע למתן "תקופת חסד שניה", כנזכר בסעיף 7(ד) לכתב ההגנה .
ככל שקיימת התכתבות או מסמך בכתב כלשהו המתעד את האמור בסעיף 7 ד' לכתב ההגנה, יומצא תוך 30 יום לב"כ התובע.

ט. העתק של כל מסמך ו/או מכתב ו/או סיכום פגישה שנערכו ביחס לתערוכת מדיקל 2012 שנערכה בגרמניה. (בבקשת המבקש הוסף כי מסמכים אלו נמסרו לסטיבן מקוון על ידי המבקש בטרם עזיבתו).
הנתבעת תפרט תוך 30 יום האם יש ברשותה מסמך או תרשומת כלשהי בכתב לגבי אותה תערוכת מדיקל 2012 שנערכה בגרמניה, וככל שהיא מתנגדת להמציא מסמך כלשהו או מסמכים כלשהם כאמור לעיל, תנמק התנגדותה תוך 30 יום.

י. העתק של תכתובת הדוא"ל שנערכה בין יוסי ובין המבקש בקשר עם החברה הספרדית, כנזכר בסעיף 9.2 לכתב ההגנה, לרבות (אך לא רק) הודעת דוא"ל מיום 25.6. 13 שנשלחה על ידי יוסי .
ככל שיש לנתבעת מסמכים כלשהם המתעדים או הנוגעים לאמור בסעיף 9.2 לכתב ההגנה יומצאו מסמכים אלו תוך 30 יום לב"כ התובע.

יא. שמו, תעודת הזהות וכתובתו של נציג המשיבה הנזכר בסעיף 9.2 (ב) לכתב ההגנה .
הנתבעת תמציא תוך 30 יום לב"כ התובע את שמו וכתובתו של אותו נציג שנשלח מטעמה לספרד כאמור בסעיף 9.2 (ב) לכתב ההגנה.

יב. העתק של כל המסמכים שהוגשו ו/או התכתובת שהוחלפה בין המשיבה ו/או מי מטעמה ובין ה- FDA, המעידים כי המשיבה מצויה בהליך אישור מתקדם כמצוין בסעיף 9.3 לכתב ההגנה .
בשלב זה, בקשה זו לקבלת המסמכים הנ"ל היא גורפת מידי ואינני רואה לצורך מה נחוצים המסמכים בבירור המחלוקות כאן בתיק.

יג. אסמכתאות ו/או מסמכים בקשר עם כל הניסויים הקליניים שנערכו על ידי המשיבה והמוכיחים, כי המכשירים עובדים ותקינים, לרבות (אך לא רק) מכשיר ה- VSM, מכשיר ה- COMBO-GLUCOMETER, ומכשיר ה- MTX.
גם כאן נראה בשלב זה כי מבוקש גילוי כללי מידי וגורף שיכול לחשוף ללא לצורך סוד מסחרי.

יד. פרטי הלקוח ששלח למשיבה את המשוב המסומן כנספח 7א' לכתב ההגנה.
נראה לכאורה כי פרטי אותו לקוח מופיעים על גבי המשוב שצורף כנספח לכתב ההגנה.

טו. העתק מלא של המשובים המסומנים כנספחים 7ב'-7ד' לכתב ההגנה.
ככל שיש לנתבעת התנגדות קונקרטית להמצאת מלוא המשובים האמורים לעיל תפרט התנגדותה זו תוך 30 יום וככל שאין לה התנגדות תמציא המשובים לב"כ התובע תוך 30 יום.

טז. דו"ח מכירות של המשיבה החל מיום 1.1.12 ועד ליום 18.7. 13, על בסיס חודשי.
דו"ח מכירות של המשיבה החל מיום 18.7.13 ועד למועד זה, על בסיס חודשי .
בהמשך לאמור בעמוד 7 לתגובתה של הנתבעת, תמציא הנתבעת תוך 30 יום אישור מטעם רואה החשבון בדבר סך כל הסכומים שהתקבלו בגין מכירת מוצרי הנתבעת עד למועד פיטוריו ולאחר מכן. מלבד מסמכים אלו, בשלב זה, אינני רואה מקום להורות לנתבעת המצאת דו"ח מכירות נוספים.

יז. העתק של הסכם שנחתם בין המשיבה ובין חברת NIT הרוסית .
הנתבעת צירפה לתגובתה עמוד מתוך הסכם זה. ככל שהיא מתנגדת להמצאת מלוא ההסכם תפרט התנגדותה זו וככל שהיא מסכימה להמציא ההסכם תוך השחרת קטעים חסויים, תמציאו לב"כ התובע תוך 30 יום.

יח. העתק של ההתראות הקודמות שניתנו כביכול למבקש, כנזכר בסעיף 10.01 לכתב ההגנה.
הנתבעת תמציא לב"כ התובע תוך 30 יום את המבוקש בסעיף זה.

יט. העתק של כל תכתובת הדוא"ל שהוחלפה בין המבקש ובין יוסי בקשר עם פרטי הטיסות ועלויותיהן, לרבות (אך לא רק) מהימים 26.4.11, 24.11.11, 14.10.12 ו- 16.6. 13.
אינני רואה בשלב זה את הרלוונטיות של מסמכים אלו לבירור המחלוקות בתיק וככל שאסבור בעתיד שמסמכים אלו נחוצים אשקול שוב הבקשה.

כ. העתק של פרוטוקול דירקטוריון החברה בדבר זכויות החתימה של המבקש, כנזכר בסעיף 16.3 (ה) לכתב ההגנה .
הנתבעת תמציא לב"כ התובע תוך 30 יום המבוקש בסעיף זה.

כא. העתק מתלושי השכר של העובדים הישאם בשרה ואלכס טרנרידר, (לטענת המבקש, מסמכים אלו דרושים לו נוכח טענת המשיבה בסעיף 16.3 לכתב ההגנה) .
בשלב זה אינני רואה כל מקום לחשוף תלושי שכר של עובדים אחרים של הנתבעת מבלי שעובדים אלו נתנו הסכמתם לכך.

כב. פרטי תעודת הזהות וכתובתו של סמנכ"ל הפיתוח אלכס טרנרידר.
אינני רואה את הרלוונטיות בבקשה זו.

כג. העתק של כל כתבי בי-הדין שהוגשו במסגרת התביעה המנוהלת על ידי המשיבה כנגד חברת ITGA ו/או חברת הביטוח הראל בקשר עם הצפת המשרדים של המשיבה .
אינני רואה את הרלוונטיות בבקשה זו.

כד. העתקי חשבוניות שהוצאו על ידי המשיבה למשווקים המורשים ברחבי העולם החל מיום 1.1.13 ועד למועד זה .
כאן ישנו חשש של חשיפת סוד מסחרי ודומה כי המסמכים שיומצאו על ידי הנתבעת מרואה החשבון שלה יספיקו בשלב זה.

כה. העתק של אישורי משלוח (לרבות באמצעות חברת FEDEX ו- EMS ) ללקוחות ולמשווקים של המוצרים/מכשירים שנמכרו על ידי המשיבה החל מיום 1.1.11 ועד למועד זה, לרבות מסמכי יבוא והחזרה של המוצרים/המכשירים .
גם כאן ישנו חשש של חשיפת סוד מסחרי וקשה לי לראות בשלב זה את הרלוונטיות של המסמכים הנ"ל.

כו. העתק מסיכומי שיחות ההערכה שערך יוסי למבקש, לרבות (אך לא רק) בחודש אוגוסט 2011 ובחודש יולי/אוגוסט 2012.
ב"כ הנתבעת ימציא לחברו תוך 30 יום את המבוקש בסעיף זה.

7. בנוסף, ביקש ב"כ התובע בסעיף 3 לבקשתו צו המורה למשיבה להעמיד לרשות המבקש, לצורך עיון והעתקה, את כל המסמכים אשר יפורטו על ידה במסגרת תצהיר גילוי המסמכים הכללי והספציפי.

המבוקש בסעיף זה הוא מוקדם מידי, שכן לאחר שיקבל ב"כ התובע את תצהיר גילוי המסמכים וככל שיחפוץ יוכל להגיש בקשה לגילויים של מסמכים ספציפיים.

8. יש להדגיש את השלב הדיוני המאוד מקדמי בו מצויים אנו כעת, כך שיתכן ובעתיד אסבור, כי חלק מהמסמכים שסברתי כעת כי אינם רלוונטים, יש להם רלוונטיות המצריכה המצאתם.

בכל מקרה נדון בדברים במועד הדיון שנקבע ליום 3.9.14 בשעה 09:00.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד מידן גריסרו
נתבע: ע "י ב"כ עו"ד אבי קליר
שופט :
עורכי דין: