ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו פרץ נגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט אייל דורון

התובע
אליהו פרץ
ע"י עוה"ד חוטבא מוניר ואח'

נגד

הנתבעת
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י עוה"ד א' מושיוב ואח'

החלטה

1. תיק זה הועבר לטיפולי.

2. נקבע לקדם משפט ליום 23.10.14 שעה 09:30.

3. הצדדים יסיימו תוך 30 יום מהיום את כלל ההליכים המקדמיים בתיק.

4. אני מורה על הגשת עדויות ראשיות בדרך של תצהיר.

סדר הגשת התצהירים יהא כמפורט להלן:
עדויות התביעה יוגשו בתצהירים תוך 60 ימים מהיום.
עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים תוך 30 ימים לאחר מכן.

5. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים.

6. כל מסמך יסומן כנספח לתצהיר, על פי סדר צירופו. בנוסף, במידה והיקף התצהירים על נספחיהם עולה על 50 עמודים, כל עמוד בתצהירים וכל אחד מן הנספחים ימוספר במספר סידורי רץ (על כל עמוד ועמוד).

7. היה ויסרב עד לתת תצהיר יגיש הצד הרלבנטי בקשה כדין במועד שנקבע להגשת תצהירים מטעמו, ינמק את הבקשה, יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות וכן יצרף תמצית העדות.

8. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). התנגדויות אשר יתברר כי לא היו ענייניות, יובאו בחשבון כשיקול לעניין הוצאות.

9. לעניין הופעת מצהירים או מומחים לבית המשפט למועד/ים שנקבע/ו ו/או ייקבעו לשמיעת ראיות, יקפידו הצדדים לפעול על פי ההסדרים הקבועים בתקנות 522 ו-130א. בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

10. על בעלי הדין להקפיד להמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההמצאה תיעשה במישרין, בדרך הקבועה בדין, במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט והפרתה עשויה להוביל לחיוב בהוצאות.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו פרץ
נתבע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: