ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון ובנייה משגב נגד יאסר סואעד :

בפני כבוד השופטת ג'ני טנוס
המאשימה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה משגב

נגד

הנאשם
יאסר סואעד


נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד כוחן
הנאשם – נוכח
הסניגור – עו"ד סבית

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
מדובר בהצבת מכולה בשטח של כ-15 מ"ר המשמשת את הנאשם להפעלת עסק לממכר מוצרי מזון (קיוסק), ובניית מבנה בסמוך לו בשטח של כ- 30 מ"ר ומטרתו לשמש את הרוכשים כדי לשבת עם דברי המזון שרכשו במקום. מציג תמונות, סומן ת/1.

הנאשם:
אני מאשר כי התמונות שמוצגות ע"י ב"כ המאשימה הן תמונות של המקום, אך בינתיים נעשה שינוי.

ב"כ המאשימה:
מציג לביהמ"ש נסח טאבו של המקרקעין המעיד כי הנאשם הוא בעלים יחיד שלו, מדובר במקרקעין בבעלות פרטית, סומן ת/2. מציג לביהמ"ש תשריט מדידה שנערך ע"י המפקח לגבי שני המבנים והסמיכות שלהם והמידות שלהם, סומן ת/3. מציג צילום אוויר כאשר מסומן בעיגול מיקומו של המבנה כדי להדגיש את הריחוק שלו המישוב הקיים, מה שמגיש כי מדובר במקרקעין חקלאי, סומן ת/4. הנאשם פנה לקבל היתר להתקנת סככה, הבקשה נדחתה ואני מגיש את נימוקיה, סומן ת/5. תשומת לב ביהמ"ש מופנית למשך התקופה בה היה שימוש חורג בשטח, מתחיל ב- 9/12 ונמשכת עד היום, כשאין בידי הנאשם היתר לא לעצם הקמת המבנים ולא לגבי שימוש חורג שכן מדובר בקרקע חקלאית. בנסיבות, יש להשית על הנאשם את העונשים הבאים: צו איסור שימוש במבנים שיכנס לתוקפו לאלתר, על מנת שהנאשם לא ימשיך להפיק רווח כפרי אסור מהעבירה שביצע, צו הריסה – ככל שיתבקש ביהמ "ש לעכב ביצועו, יקבע תקופה קצרה מאוד, שכן מדובר במבנים קלים להסרה ואין במקום שום אופק תיכנוני שיש בו להכשיר את המבנים, לעניין הקנס – מתחם הענישה ההולם בנסיבות העניין ולאור מהות העבירה, היקפה, מיקומה והאספקט המסחרי שלה, בין 25000-50000 ₪, מציג פסיקה לעניין זה של בימ"ש מחוזי. אנו נבקש כי ביהמ"ש יתן כפל קנס, בתוספת קנס, והתחייבות כספית בסכום משמעותי.

הסניגור:
הנאשם יליד שנת 1971 ואשתו ילידת שנת 1970, שניהם חולים מאוד ומתקיימים מקצבת מל"ל, אחיו של הנאשם נכה 100% וחולה סיעודי, אחותו חירשת ועיוורת. לנאשם 6 ילדים, המצב הכלכלי קשה מאוד, וכדי לפרנס את משפחתו בכבוד, הוא הציב באדמתו ובסמוך לביתו קונטינר לצורך הפעלת מזנון שישמש את תלמידי ביה"ס הסמוך. מתוך תמימות הוא לא הוציא היתר, אך משנודעה לו העבירה והוא הבין שעליו להפעיל את הקיוסק, פנה הוא למהנדס שיטפל עבורו לקבלת היתרים למקום, האדירכל אחמד זועבי, שאישר כי לצורך השלמת הטיפול צריך כשנתיים. מציג את האישור, סומן נ/1. לגבי מצבו האישי והמשפחתי אני מגיש דו"ח סוציאלי של משרד הרווחה, סומן נ/2. בניגוד למצב שחברי הציג בטיעוניו, שהעבירה היא עבירה ממושכת, זה לא כך. מייד כשנודע לו על העבירה הוא פעל לחיבור גלגלים לקונטינר, ומדובר בבניין נייד, ולכן לא קיימת עבירה יותר, תמונות סומנו נ/3. חבר י לא ביסס את טיעוניו לפי תיקון 113, הוא התייחס לקנס והפנה לפס"ד של המחוזי שלטעמי אינו רלוונטי ואינו דומה. אין בסיס לצו הריסה או איסור שימוש, שכן הנאשם הוכיח כי הוא מנסה להכשיר את הבניה ובד"כ נותנים פרק זמן סביר, ובנסיבות שנתיים הוא פרק זמן סביר. לעניין הקנס, הרף שחברי דיבר עליו אינו סביר ואינו עומד במתחם הענישה ההולם. יש לזכור כי מדובר בקונטינר בשטח של כ-15 מ"ר ובבניה קלה שהינה סככה כדי ליצור צל. אבקש להסתפק בקנס מועט שישקף את מצבו של הנאשם. אבקש להתחשב בעובדה כי הנאשם חסך זמן שיפוטי יקר והודה בעובדות כתב האישום בהזדמנות הראשונה. כמו כן, המועצה ביצעה הפקעות שגזלו מאדמתו ואני מציג תשריט שסומן ת/4.

ב"כ המאשימה:
התמנות שהגיש חברי הם מגמתיות וצולמו בזוית מסוימת שלא רואים את העבירה כראוי, אך בכל מקרה רואים שהסככה עדיין לא פורקה.

גזר דין

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בביצוע עבודות ושימוש הטעונים היתר, ללא היתר, בסטייה מתוכנית.

עפ"י עובדות כתב האישום, במהלך החודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013, הציב הנאשם מכולה בשטח של כ-15 מ"ר המשמשת כעסק לממכר מוצרי מזון, וכן בניית מבנה בבניה קלה בשטח של כ- 30 מ"ר (סככה) הבנוי מעמודים וקורות מתכת עם כיסוי בד.

מדובר בבניה ושימוש שבוצעו במקרקעין שלפי היעוד שלהם הם לחקלאות.

במסגרת טיעוניו לעונש הציג ב"כ המאשימה ראיות שונות לגבי סוג הבניה והיקפה ומיקומם במקרקעין שבנדון.

כמו כן, וזה העיקר לענייננו, ב"כ המאשימה הציג החלטת הוועדה המקומית מיום 13.1.14 לפיה, בקשת הנאשם לקבלת היתר להצבת הבניה וניהול העסק, נדחתה.

אקדים ואומר, כי דברי ב"כ המאשימה לגבי היקף הקנס הראוי וההולם בנסיבות העניין אינם מקובלים עליי. מבלי להמעיט מחומרת העבירה והאינטרס הציבורי שעומד בבסיסה, אני בדעה כי הקנס הראוי נופל באופן משמעותי מהסכום הנטען. כך או כך, שני הצדדים לא הציגו פסיקה רלוונטית לעבירה שנסיבותיה דומות לנסיבות שבפניי.

לאחר ששקלתי טענות הצדדים, לחומרה ולקולה, ובהתחשב במצבו האישי והמשפחתי הקשה של הנאשם, אך בהתחשב גם בעובדה כי הנאשם ביצע וממשיך לבצע את העבירה לשם הפקת רווח כלכלי, ובהתחשב בכך שהבניה טרם הוסרה לחלוטין, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
1. קנס בסך של 6,000 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים שווים ורצופים, החל מיום 1.6.14 ובכל ראשון לחודש עוקב, ועד לסיום כל התשלומים. אי עמידה באחד התשלומים תעמיד את יתרת הקנס לפירעון מידי.
הנאשם יפנה למשרדי המאשימה לשם קבלת שוברים לתשלום הקנס.
2. ניתן בזה צו הריסה ואיסור שימוש למבנים נשוא כתב האישום. מאחר שמדובר במבנים המשמשים כאמור לעסק, ומאחר שבשלב זה הבקשה לקבלת ההיתרים הנדרשים נדחתה, ולכן ברור שהכשרת הבניה לא תתבצע בעתיד הקרוב, אני קובעת כי צו זה ייכנס לתוקף בעוד 45 ימים מהיום.
3. הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך של 6,000 ₪ להמנע משך שנתיים מהיום מביצוע עבירה דומה לעבירה בה הורשע בתיק דנן. ההתחייבות תחתם עוד היום, שאם לא כן, ייאסר ל-6 ימים.
4. תשלום כפל אגרה בסך של 2,700 ₪ אשר ישולם עד ולא יאוחר מ-6 חודשים מהיום.
התשלום יתבצע במשרדי המאשימה.

זכות ערעור תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום כ"ט ניסן תשע"ד, 29/04/2014 במעמד הנוכחים.

ג'ני טנוס, שופטת


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובנייה משגב
נתבע: יאסר סואעד
שופט :
עורכי דין: