ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי גולנזר נגד פריימן הפקות בע"מ :

בפני כבוד השופט אלעזר נחלון
התובע
צבי גולנזר

נגד

הנתבעים

  1. פריימן הפקות בע"מ
  2. שלמה זלמן פריימן

צד שלישי 1
יהושע ערבליך


נוכחים:
התובע בעצמו
ב"כ הנתבעים עו"ד אילן ציאון
מר עקיבא ויינר מנהל הנתבעת 1
פרוטוקול

השעה כעת 10:50. הישיבה נקבעה לשעה 10:30. הצד השלישי לא התייצב אליה על אף שהזמנה הומצאה לו כדין לכתובת שמסר על גבי כתב ההגנה שהגיש אולם לא נדרשה . בנסיבות אלה מתקיים הדיון בהעדרו של הצד השלישי.

מר ויינר לאחר שהוזהר כחוק: אני הייתי בקשר עם התובע.

ב"כ הנתבעים: ב-12.12.13 קיבלתי מכתב מהתובע והודעה שהוא מעקל סך של 18,703 ₪. הוא קיזז אמנם בתחילה , אך נאמר לו בלשכת עוה"ד שאינו יכול לקזז.

התובע לאחר שהוזהר כחוק: אני מעריך שהסכום שמוחזק אצלי עומד כיום על סך של 20,000 ₪.

ב"כ הנתבעים: בינתיים אותר המכתב מ-4.6.13. במכתב החדש חברי לא מזכיר את החוב של צד ג' ובתיק זה הוא כן מזכיר. במכתב מ-4.6 כותב שהחוב 14,000 שכ"ט. לטענת חברי בכתב התביעה הסכום הוא כמעט כפול. אני מגיש מכתב מיום 4.6.13 מסומן נ/1. 3 התיקים האחרים לא מוזכרים במכתב מ-4.6.13. לתביעה אין בסיס. זה ממחיש למה חשוב שנקבל חשבונות. חברי לא צירף מסמכים רלבנטיים.

הצד השלישי נכנס לאולם, השעה כעת 11:00.
התובע: באו ואמרו לי החלטנו לסגור את התיק ואני לא זוכר אם לפני או אחרי המכתב. אמרתי תנו לי 14 אלף ונסגור. כשראיתי שמתחמקים לשלם לי - כי זה היה סכום לפנים משורת הדין, ותוך התחשבות בזה שאמרו שעשו ויתורים - אז עשיתי חשבון באמת כמה מגיע לי. אני רוצה לציין שצד ג' אמר לי שקיים נייר בין התובעת לבין החייב מר ארליך שתנאיו שונים מהותית ממה שדווח לי. 5000 זה לא 5000, התנאים שונים מהותית. אני מתקן זה לא שהסכום אינו 5000 אלא התנאים שונים.

ב"כ הנתבעים: המכתב של התובע מ-4.6.13 נכתב במענה למכתב הנתבעת 1 מ-3.6.13, שבמסגרתו מתייחסת הנתבעת לטענות התובע בדבר סגירת התיק נגד החייב בלא ידיעתו.

ב"כ הנתבעים: אנו מוכנים להסדר שלפיו יוסכם כמה אנו נחוב לתובע וצד שלישי יחוב לנו. כמו כן אין מבחינתי מניעה שבית המשפט ייתן הכרעה בתיק על בסיס סיכומים בכתב.

הצד השלישי לאחר שהוזהר כדין: אני חי מקצבה. יש עוד אחים במשפחה. לאחי יש תביעה נגד הנתבעת. היה משהו בין אחי לבין ה נתבעת. אני כל הזמן שומע מאחי שנתבעת 1 טוענת שאחי חייב לו שיקים נוספים. ב"כ הנתבעת 1 טען בהליך אחר, כהגנה נגד אחי, שיש להם שיקים נוספים כקיזוז.
אנחנו הגענו עם נתבעת 1 שהתיק נגד אחי ייסגר ב-5000 ₪. לפי פריימן עצמו זה בידיעת עו"ד גולנזר. רק אחר כך הגיע אלי פריימן, לא אמר לי שום דבר על המכתב מיום 4.6.13, וביקש טובה.

ב"כ הנתבעת: אני מודה שבתיק שני יש טענה לקיזוז חובות אחרים שחייב מר ארבליך לנתבעת 1 מעבר ל-5,000 ₪ עליהם הוצהר בהליך פה, אבל אין רלבנטיות לתביעה פה מאחר והתביעה פה מבוססת על הסכם שכ"ט. החובות לא שולמו עדיין. התביעה פה מבוססת על תחשיב שעשה התובע והגיע לסכום גבוה בהרבה גם אם מתייחסים לחובות הנוספים .

בית המשפט מנהל דיון עם הצדדים על מנת לנסות וליישב את ההליך בדרך מוסכמת תוך התחשבות בסיכונים של כל צד . בסופו של הדיון הודיעו הצדדים כדלקמן:

הצדדים: אנו מקבלים את המלצת בית-המשפט, כי פסק הדין בהליך יינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. הובהר לנו כי במסגרת פסק דין כאמור רשאי בית-המשפט לקבל את התביעה במלואה, לדחותה במלואה, או לקבלה לשיעורין – הכל לפי שיקול דעתו לרבות תוך שקילת שיקולי פשרה וצדק. עוד הובהר לנו כי פסק הדין יכול שיהיה ללא הנמקה או שיכלול הנמקה תמציתית בלבד, וכי הסיכויים לקבלת ערעור על פסק דין כאמור נמוכים. אנו מבקשים כי במסגרת פסק הדין ייקבע בנפרד הסכום שבו חבים הנתבעים כלפי התובע מכוח הטענות בנוגע לתיק הוצאה לפועל 03-XX685-06-9, ככל שהם חבים, וחובם של הנתבעים מכוח התיקים האחרים. מוסכם עלינו כי בסכום הראשון יחוב הצד השלישי כלפי הנתבעת.
הצד השלישי: האמור לעיל הוסבר לי ומקובל עלי.

התובע: אני מיצג את הנתבעים תקופה ארוכה בהליכי הוצלפ היתה לי תחושה לא נוחה שתיקים נסגרים בצורה לא מסודרת הפקידה היתה מתקשרת אלי ואומרת שהיתה טעות שהעברנו את התיק והייתי סוגר את התיקים ללא גביית שכ"ט. בתיק זה של ערבליך, יש רשימת תיקים יש תיקים שנסגרו שכן הצלחתי לגבות, את התיק של ערבליך ונוספים לא הצלחתי לגבות. בשלב מסוים מתקשרים מהנתבעת ושואלים כמה מגיע ונקבתי בסכום ואז חזרו ואמרו לי תמשיך לפעול. הסכום שנקבתי היה הרבה פחות ממה שמגיע לי בתיק. לאחר תקופה קצרה הבנתי שהתיק סגור, העובדה שסגרו את התיק באופן אישי ולא הודיע ו לי זה בעייתי מאוד. חברי צירף מכתב ביחס לסכום שנקבתי בו, וגם סכום זה הוא נמוך ולצורך פשרה. זה הלקוח השלישי בסה "כ שאני תובע מזה 20 שנה, מתוך 2000 לקוחות. ההסכם בינינו אומר שאני מקבל את שכט הפסוק בתוספת ריביות שיש בתיק. שכט א נקבע בעת פתיחת התיק ושכט ב נפסק בעת שעושים פעולה ראשונה בתיק. בתיקי שטרות שכט הכולל הוא בסדר כולל של 25% מסכום החוב , הכל לפי כללי הלשכה בדבר תעריף מינמאלי . בחשבון שהגשתי חישבתי את ההוצאות שכט א-ב צמודים וריבית. הסכום שהגיע לי הסתכם ב-27,000 וקצת ולנתבע 25,000 ₪ כשהתיק נסגר בסכום חלקי ההוצאות צריכות לחזור במלואן והסכומים מחושבים באופן יחסי כשעסקינן בהסדר פשרה.
היום הובא לידיעתי שקיים תיק 40503-09-13 שבמסגרתו ככל הנראה העלתה הנתבעת טענות קיזוז לפיהן מגיעים לה כספים מערבליך מעבר ל-5000 ₪.

חקירה נגדית
ש. אתה אמור לקבל שכט אחרי שפריימן יקבל את שלו.
ת. לא.
ש. מפנה לסעיף ו'. מה שקובע מה ששולם בפועל.
ת. נכון.
ש? כמה שולם בפועל בתיק של ערבליך.
ת. כל החוב מבחינתי. ולהערת מר ויינר שאמר 0, הוא בעצמו לא אומר אפס אלא לכל הפחות 5000 ₪. את ההסדר ערך פריימן.
ש. ת. כל הכסף שולם לפריימן ולכן מגיע לי. אם פריימן רימה אותי מאחרי הגב עשה לי קומבינות גם לדעתי מגיע לי שכט כולו .
ש. איפה יש התיחסות ל-3 התיקים הנוספים במכתב מ-4.6.
ת. אין התיחסות. הסכמתי לסגירת 3 התיקים שאמרו לי שמדובר בטעות קרובי משפחה. כשהגעתי למצב של תביעה הכנסתי ולא הסכמתי לוותר.

מר ערבליך: אני מבקש להעיד שהחוב שלי לפריימן שולם במלואו בתשלום ההסדר שעשינו. הסכום של 5000 מיצה את תשלום החוב.

ב"כ הנתבעים: אנו מתנגדים לכך שהחוב מוצה בתשלום 5000 ₪.

מר ויינר מר לאחר שהוזהר כחוק: אני תיאמתי את הפשרה מי שעשה את השטר זה מר פריימן. הסכסוך התגלה אחר כך שנה אחרי.

הצדדים יוצאים מן האולם ופסק הדין ניתן בהמשך היום, ובהיעדרם.

בית המשפט בוחן עם הצדדים את האפשרות ליישוב ההליך בדרך מוסכמת. הצדדים יוצאים להפסקה ועם שובם מודיעים כדלקמן.

פסק דין

  1. בפניי תביעה על סך 34,072 ₪ (נכון ליום 11.8.13), בגין חובות נטענים של הנתבעים לתובע, עו"ד שייצג את נתבעת 1 בתיקי הוצאה לפועל שהגישה נגד חייבים . הנתבעים כפרו בחובם לתובע , והגישו הודעת צד שלישי ביחס לחלק מסכום התביעה. בהודעה טענו הנתבעים כי במסגרת הסדר בינם לבין החייב באחד מתיקי ההוצאה לפועל מושא התביעה, התחייב הצד השלישי (שהוא אחיו של החייב) לשפותם עבור כל סכום שבו יחובו לתובע בגין שכר טרחה באותו תיק . בנוסף הגישו הנתבעים תביעה שכנגד, בגין כספים שמגיעים להם והתובע מעכבם אצלו.
  2. הצדדים הסמיכוני לפסוק בהליך בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, ובהתאם להסכמה שפורטה בפרוטוקול לעיל .
  3. נוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מכתבי בי הדין וצרופותיהם, מהמוצגים שהוגשו במהלך הדיון, מהתרשמותי מעדויות המעורבים ומטענות באי הכוח בפניי, אני מורה כי נתבעת 1 תשלם לתובע סך של 12,500 ₪ בגין חוב שכר הטרחה בתיק הוצאה לפועל 03-XX685-06-9 , ובנוסף תשלם לו סך של 2900 ₪ בגין חוב שכר הטרחה בתיקי ההוצאה לפועל האחרים. יצוין כי בקביעת גובה שכר הטרחה התייחסתי, בין היתר, להסכם בין הצדדים, לגובהו של שכר טרחה ראוי בתיקים לרבות תוך התייחסות לפעולות שנקט התובע בכל תיק , לטענות השונות בעניין היקף חובו של החייב בתיק 03-XX685-06-9 ו מערכת היחסים שבינו לבין נתבעת 1, למכתבו של התובע מוצג נ/1 , ולטענות הצדדים ביחס לנסיבות סגירת התיקים האחרים.
  4. בנוסף לסכומים הנזכרים, תישא נתבעת 1 בהוצאות התובע, שייצג את עצמו, בסכום כולל של 1900 ₪. בקביעת שיעור ההוצאות התחשבתי, בין היתר, בכך שההליך הסתיים לאחר הישיבה המקדמית, בפער שבין סכום התביעה לסכום שנפסק בפועל , ובכך שהתביעה הוגשה גם נגד נתבע 2 ללא הצדקה.
  5. את הסכום הכולל תשלם נתבעת 1 לתובע בתוך 30 ימים, שאם לא כן ייתוספו לו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. נתבעת 1 תוכל לקזז מהסכום כל סכום המגיע לה ומעוכב אצל התובע.
  6. הצד השלישי ישלם לנתבעת 1 סך של 12,500 ₪, וזאת ב 4 תשלומים חודשיים שווים, החל מיום 1.6.14 ובכל 1 בחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, יעמוד לפירעון מיידי מלוא חובו הפסוק של הצד השלישי לנתבעת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל, ובניכוי הסכומים שכבר שולמו.
  7. בנסיבות המקרה כפי שהתבררו בישיבה היום , לא מצאתי מקום לחייב את הצד השלישי בהוצאות נתבעת 1.

ניתן היום כ"ח ניסן תשע"ד, 28/04/2014.

אלעזר נחלון, שופט

הוקלד על ידי סימונה בירון


מעורבים
תובע: צבי גולנזר
נתבע: פריימן הפקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: