ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלדד בעל הנס נגד גרינטק מדיה שיווק בע"מ :


בפני הרשמת - כבוד השופטת שלומית יעקובוביץ

המבקש

אלדד בעל הנס

נגד

המשיבים

  1. גרינטק מדיה שיווק (2003) בע"מ
  2. גרינטק מדיה בע"מ
  3. אברהם גרינברג
  4. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

1. לאחר שנתתי דעתי לבקשה לפטור מתשלום אגרה, לתגובת היועץ המשפטי לממשלה, לתשובה ולהוראות הדין והפסיקה הנוהגת, באתי לכלל דעה כי דין הבקשה להידחות.

יוער כי עד למתן החלטה זו לא התקבלה תגובת המשיבים 3-1, זאת חרף העובדה כי המבקש המציא לידי המשיב 3 את הבקשה במסירה אישית (ראה אישור מסירה שצורף כנספח לתשובת המבקש).

2. סמכות בית המשפט לפטור בעל דין מתשלום אגרה מעוגנת בהוראת תקנה 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז – 2007 –
"הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה"

3. שני תנאים מצטברים, איפוא, על המבקש להוכיח :
א. העדר יכולת כלכלית לשאת בתשלום האגרה;
ב. כי ההליך נשוא בקשת הפטור מתשלום אגרה מגלה עילת תביעה.

4. הלכה היא כי בעל דין המבקש ליתן לו פטור מתשלום אגרת המשפט חייב להוכיח כי נעדר הוא יכולת לשלמה.
נטל ההוכחה מוטל לפתחו "ועליו לפרוש תמונה מלאה על מצבו הכלכלי", שאם לא כן דין בקשתו להידחות ולו מטעם זה בלבד (ראה: ע"א 229/89 מצא נ' מצא ואח', בש"א 7664/99 סופר נ' סופר).

5. המבקש בחר מטעמיו שלא לנהוג כן ולמקרא תצהירו נהיר הוא כי גילה טפח והסתירה טפחיים.

6. על פי האמור בתצהיר התומך בבקשה , המבקש הינו מוסיקאי ללא הכשרה מקצועית, בן 33, רווק המתגורר בבית הוריו, מתקיים מגמלת הבטחת הכנסה ונושא בעלויות המחייה שלו.
עוד עולה מהתצהיר כי למבקש אין כל חסכונות או רכוש והוא מנהל חשבון בנק יחיד בבנק הדואר.

7. בהתאם להוראת תקנה 14(ה) לתקנות בתי המשפט (אגרות) , תשס"ז-2007 הזכאות לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה "תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה...".
עם זאת עיון בתדפיסי חשבון הבנק, אשר צורפו לבקשה ולתשובה , מלמד על תנועות הפקדת סכומים שונים מעבר ל גמלת הבטחת ההכנסה.
המבקש מצא שלא להתייחס לסכומים אלה ובמצב דברים זה לא הונחה התשתית הצריכה לקביעה כי גמלת הבטחת הכנסה מהווה את הכנסתו היחידה. (לשם הדוגמא בלבד: ביום 24.06.2013 בוצעה הפקדת שקים בסך 1,200 ₪; ביום 11.07.2013 בוצעה הפקדה / העברה מבנק הפועלים בסך 281 ₪; ביום 21.11.2013 בוצעה הפקדת מזומן בסך 200 ₪; וביום 19.01.2014 בוצעה הפקדת שקים בסך 5,422 ₪ ).

8. המבקש נמנע מלצרף אישורים ביחס להוצאותיו החודשיות השוטפות וכן לא הצהיר באם נדרש הוא להשתתף בתשלום הוצאות החשמל, מים ארנונה נוכח טענתו כי אינו נסמך על שולחנם של הוריו (ס' 13 לתצהיר).

9. זאת ועוד.
המבקש אף לא הניח תשתית לקביעה כי אין בידו כל אפשרות ללוות את סכום האגרה בין מבני משפחה ובין ממכרים (ראה: רע"א 2598/99 כהן נ' נח, ע"א 1828/00 נבורו נ' הדר ואח' וכן האסמכתאות הנזכרות שם).

10. המבקש מיוצג בהליך זה על ידי עורך דין פרטי ונוכח טענתו בדבר קושי כלכלי לשאת בתשלום אגרת המשפט אך ראוי היה כי יידרש בבקשתו לאופן תשלום ומימון שכר טרחתו.
הדבר לא נעשה וממילא יש בכך כדי לגרוע מ"עוצמת" טענתו (ראה: ע"א 7764/01 פופלבסקי נ' עו"ד אלון נשר ואח').

11. לאור כל האמור לעיל מורה אני על דחיית הבקשה לפטור מתשלום האגרה.
עם זאת, נוכח התרשמותי מיכולתו הכלכלית המוגבלת של המבקש (פועל יוצא מהעובדה כי הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה) ועל מנת שלא לחסום את שערי בית המשפט בפניו, מוצאת אני לאפשר תשלומה של אגרת המשפט בשלושה תשלומים חודשיים שווים ועוקבים החל מחודש מאי 2015.
אי תשלום אחד התשלומים יחשב כאי תשלום אגרת המשפט.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים כמקובל.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בתפקידי כרשמת, בהעדר הצדדים


מעורבים
תובע: אלדד בעל הנס
נתבע: גרינטק מדיה שיווק בע"מ
שופט :
עורכי דין: