ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדלינה הרשקוביץ נגד אמיר בירמן :


בפני כבוד השופטת מעין צור

התובעת

אדלינה הרשקוביץ

נגד

הנתבע

אמיר בירמן, עו"ד

החלטה

1. בפניי בקשה מטעם התובעת להתיר לה להגיש תצהיר של ציון פז כראיית הזמנה, ולהורות לנתבע לגלות לה מסמכים שונים, כמפורט בבקשה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה נחה דעתי כי דין חלקה הראשון של הבקשה להתקבל, ואילו דין חלקה השני של הבקשה להידחות.

באשר לבקשה להגשת ראיית הזמה:
תקנה 158(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי (להלן: "התקנות") מסמיכה את בית המשפט להרשות לתובע להביא ראיות מפריכות לאחר הבאת ראיות הנתבע. תכליתה של התקנה היא לאפשר לתובע להזים ראיות מפתיעות שהביא הנתבע.

אומנם צודק הנתבע בטענתו כי בקשה להגשת ראיות מפריכות יש להגיש לאחר שמיעת עדויות התובע והנתבע. אלא שבמקרה זה, לצורך יעילות הדיון, חרגתי מסדר הבאת הראיות הרגיל, והוריתי לנתבע להגיש תצהיריו עוד לפני שמיעת העדים מטעם התובעת. לכן נמצאים תצהירי הנתבע בפני התובעת כבר היום, והואיל והטענות המפתיעות ידועות לה כבר כעת, אין מניעה מהגשת הבקשה כבר כעת. נהפוך הוא: להגשת הבקשה כעת יש יתרון הואיל ונמנע בזבוז זמן שיפוטי מאחר שניתן לשמוע את כל העדים, לרבות עד ההזמה, בישיבה אחת; והנתבע אף יוצא נשכר, שכן תצהיר העד מצוי בפניו כבר בשלב זה, ולא רק לאחר שמיעת עדיו.

לפיכך אני מתירה לתובעת להגיש את תצהירו של ציון פז. הואיל והתצהיר הוגש בשלב זה, יעיד העד במסגרת פרשת התביעה.
באשר לבקשה לגילוי מסמכים:
המועד שנקבע בתקנות ובהחלטות בית המשפט להשלמת הליכי גילוי המסמכים חלף לפני זמן רב. הבקשה הוגשה לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם שני הצדדים, מבלי שניתן לכך כל הסבר. אזכיר גם את תקנה 528 לתקנות, הדורשת טעם מיוחד לשם הארכת מועד קבוע בחיקוק.
במקרה זה מדובר במסמכים שהתובעת יכולה הייתה לבקש את העיון בהם במועד הקבוע בתקנות , ולא במסמכים שדבר קיומם נודע לה באיחור. לפיכך דין הבקשה להידחות.

התוצאה היא כי אני מתירה הגשתו של תצהיר פז, ודוחה את הבקשה לגילוי מסמכים.

2. התיק נקבע לשמיעת הוכחות ליום 11.9.14 בשעות 10:00-16:00.

3. בקשות לזימון עדים שהוגשו תצהיריהם באמצעות בית המשפט יוגשו לא יאוחר מיום 15.6.14.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדלינה הרשקוביץ
נתבע: אמיר בירמן
שופט :
עורכי דין: