ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עמוס עודי :

7118-04-14

בפני כבוד השופטת מרים קסלסי
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיב
עמוס עודי


נוכחים:
ב"כ המבקשת עו"ד עינת נחמיה
המשיב וב"כ עו"ד ויזלברג (סנ"צ)

בית משפט: מציע לסנגור לעיין בתיק החקירה ולעשות הפסקה בת שעה שכן ממילא קבועים סיכומים בעל פה שטרם נשמעו בתיק אחר ולאחריהם יוכל לטעון כל טענותיו.

פרוטוקול

ב"כ המשיב: מפנה להחלטה של בית משפט העליון בש"פ 8015/09 בפני כבוד השופט דנצינגר לפיה אין לשנות את הסטטוס של המשיב.

בית משפט: מציע לסנגור לעיין בתיק החקירה ולעשות הפסקה בת שעה שכן ממילא קבועים סיכומים בעל פה שטרם נשמעו בתיק אחר ולאחריהם יוכל לטעון כל טענותיו.

(לאחר הפסקה)

ב"כ המבקשת: לעניין הראיות לכאורה הפרוטוקולים מדברים בעד עצמם, ביום 9.6.13 נפסל הנאשם עד לתום ההליכים נגדו במסגרת הליך גמ"ר 9674-05-13 בימ"ש תעבורה נצרת, הסכמת הפסילה ניתנה בהסכמתו. מעבר לכך מאחר ותיק הפסילה עד תום ההליכים מייחס לו עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם בסעיף 46 ב' לפקודת התעבורה, לפיו פסילת רישיונו של מי שהוגש נגדו כתב אישום בתאונת דרכים קטלנית, הרי שרישיונו יישלל עד למתן פסק דין בעניינו. לא זו אף זו, בהודעתו של הנאשם בבית דגן שם נחקר ביום 27.4.14 מפנה לעמוד 1 נשאל המשיב מדוע נהג בהיותו פסול לנהיגה? השיב המשיב "נהגתי כי רציתי להגיע הביתה ואני מודע לכך שאני פסול בתיק קטלני עד תום ההליכים". שוב נשאל מדוע נהגת בנסיבות הללו, השיב כי טעה והוא מצטער על כך.
בבקשה צוין שלמשיב 78 הרשעות קודמות מכל הסוגים והמינים. ההרשעות נמצאות בתיק. בשים לב לעבר המכביד, לנסיבות הפסילה עד תום ההליכה בתיק של נצרת, אני שואלת את בית משפט למה מחכים? שהמשיב יבצע עוד עבירה? שינהג כשהוא בפסילה? הדברים מעידים על מסוכנותו ובוודאי שלא ניתן לתת בו אמון, שהרי את האמון של בית המשפט שפסל אותו עד לתום ההליכים, הפר ברגל גסה. לאור האמור לעיל, תבקש המבקשת לעוצרו עד לתום ההליכים נגדו.

ב"כ המשיב: אין שום כתב אישום על גרם מוות ברשלנות.

ב"כ המבקשת: מציגה את הבקשה לפסילה עד תום ההליכים בה נרשם כי למשיב מיוחסות עבירות של גרם מוות ברשלנות, אציג את כתב האישום וההחלטות ממזכירות בית המשפט בעוד מס' דקות.

ב"כ המשיב: בפס"ד קוניוף בש"פ 8015/09 שם כותב בית המשפט בעמוד 12 סעיף 25 (מפנה) . בהנחה שכתב האישום יוצג בבית המשפט אין לי טענה לגבי העדר ראיות לכך שנהג בזמן פסילה.
אני סבור כי אירוע אחד של נהיגה בזמן פסילה אינו מקים עילת מעצר. בהתאם לנסיבות הסגורות של סעיף 21 א' ג' של חוק המעצרים. מדובר ברשימה סגורה של עילות מעצר, כאשר העילה של נהיגה בזמן פסילה לא נכללת ביניהן. אני משליך ישירות מפרשת רוסלן שמתייחס לעבירות רכוש. לעניין רוסלן, ברוסלן נטען לגבי עבירות רכוש כעילת מעצר.
בית משפט: סעיף 21 (א)(1)(ב): "קיים יסוד סביר לחשש כי הנאשם יסכן את בטחונו של האדם, בטחון הציבור או את בטחון המדינה".

ב"כ המשיב: אני טוען כי כאשר אדם מבצע עבירה של נהיגה בזמן פסילה פעם אחת, בתחומי המושב שלו בלבד, הרי שעבירה אחת מהסוג הזו לא מקימה עילת מסוכנות. אני סבור כי על מנת שתקום אותה עילת מסוכנות, נדרשת חזרה של מס' פעמים על אותו מעשה. כאשר מדובר באירוע בודד, הרי שלא ניתן לייחס למשיב את אותה מסוכנות האמורה. גם היה ויחליט בית המשפט כי אירוע בודד מסוג זה יכניס אותו לגדרי אותו סעיף בחוק המעצרים, אבקש לצטט את כבוד השופט סגל בעמ"י 18337-10-13 שם דובר באדם שניידת משטרה רואה אותו מדבר בפל', מורה לו לעצור בצד, נמלט מהניידת תוך שתלמידי בית ספר מגיעים מולו, נתקע עם הרכב, ממשיך בבריחה, לא הוציא מעולם רישיון נהיגה ומדובר בתושב שטחים ללא אישור שהייה בישראל, על זה למעשה נאמר שמדובר ברמת מסוכנות רכה / נמוכה. גם אם קובעים שיש עילת מסוכנות, הרי שאין ספק כי מדובר ברמת המסוכנות ברמה הנמוכה ביותר. התביעה נתלית באותו תיק של גרם מוות ברשלנות. אין ספק כי מדובר בעבירה שהיא עבירה חמורה, לא מדובר בעבירה שהיה לה יסוד נפשי. גם אם הפסילה נובעת מכך, מדובר באדם שהוא לעת עתה חף מפשע. לפי מה שהבנתי כי יש לו טענות לגבי אופי הדרך ומצב הרכב. אני רוצה להציג שורה של החלטות בעבירות קשות בהרבה מהמשיב שבפני בית המשפט הזה. בעניין 4205-06-13 דובר באדם שנהג ללא רישיון נהיגה שפקע בזמן פסילה עם חמש הרשעות קודמות שביניהן היתה פסילה על נהיגה בשכרות וסמים, לאותו משיב היה עבר בעבירות אלימות, בעבירות תקיפה ושם החליט בית המשפט לשחרר את המשיב אפילו לא למעצר בית, הוא החליט לשחרר אותו בהפקדה ובערבויות מתאימות. על החלטה זו לא הוגש ערר.
החלטה נוספת ב 5930-06-13 אוריאל של מותב זה, שם דובר על נאשם שנהג בפסילה, נפסל בתיק בו נהג ללא רישיון נהיגה כלל וגרם תאונת דרכים והיה תלוי ועומד נגדו מאסר בר הפעלה וגם שם בית המשפט שחרר אותו בהפקדה וערבות צד ג'. שום דבר מעבר לזה.
בעניין מ"ת 4939-08-13 עניין בורקאן, מדובר באדם שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה, יש לו שני מאסרים על תנאי חבי הפעלה ושם משחרר אותו כבוד השופט טננבוים בהפקדה כספית ובערבות צד ג'.
מפנה למ"י 227-11-13 אדם נעצר כשהוא נוהג בשכרות פעם שניה בזמן פסילה וכבוד השופט בורנשטיין משחרר אותו למעצר בית. מדובר בעבירה שהיא בלי שום ספק נכנסת לסיכון חיי אדם לפי החלופה של 21 א' 1 מכיוון שהנהיגה היתה בזמן שכרות וכשהוא פסול ועדיין לא נעצר. מדובר באדם עם עבר כי זו פעם שניה שנתפס כשהוא נוהג בשכרות.
מפנה למ"י 2462-12-13 מדובר על אדם שהסיע תושבי שטחים בלא שמעולם הוציא רישיון נהיגה, בזמן שהוא פסול, כשהוא מכשיל שוטר, יש לו הרשעות קודמות ומאסר מותנה ושם משחרר אותו בית המשפט בהפקדה ובערבות צד ג'.
מ"י 50-04-13 החלטה של מותב זה, נהיגה בפסילה, בשכרות של 1030 ובית משפט שחרר אותו בהפקדה ובערבות צד ג'.
אותו עניין שטענתי של כבוד השופט סגל גם שם היה ערעור של המדינה על החלטת בית המשפט השלום, גם שם כבוד השופט סגל משחרר אותו בהפקדה, בערבות צד ג. שם שואל כבוד השופט סגל את נציג המשטרה, האם יש לו אסמכתא למעצר עד תום ההליכים בתיק מסוג זה? מדובר בתיק שב"ח, נהיגה בפסילה, מבלי שהוציא רישיון נהיגה מעולם, אומר נציג המשטרה כי אין לו אסמכתא מהסוג הזה.
למשיב יש 78 הרשעות קודמות, רובן מסוג ברירות קנס. מדובר באדם שנהג 40 שנה, פרנסתו היתה על נהיגה ובית משפט מודע היטב כיצד אנשים שפרנסתם נהיגה מבצעים עבירות מהסוג הזה בתדירות הרבה יותר גבוהה מאשר שאר האוכלוסיה. יחסית ל- 40 שנות נהיגה לא מדובר בעבירות רבות. מדובר באדם שהוא עובד. יש לו קשרים לקהילה. אפשר לפקח עליו באמצעות בני משפחה.
מדובר באדם שהוא כרגע חופשי.
אבקש לדחות את הבקשה ולחילופין אם בית משפט יסבור שיש לעצור את המשיב במעצר בית המשיב יוכל לשהות בבית ילדיו. הם היו כאן אתמול. זו אשמתי שהם לא כאן היום. הדיון היה אמור להיות בשעה 10:00.

המשיב: ילדת אחת גרה בגדרה, 20 ד' נסיעה מהבית. היא נשואה + שני ילדים. היא עובדת. יש לי עוד ילדה שעובדת. אתמול היא לקחה את המפתחות של הרכב. לא אחזור על הטעות הזו. יש לי בן שהוא בבית. הוא עובד במושב. אני יכול להיות איתו.

ב"כ המשיב: לחילופין המשיב יהיה במעצר בית והוא יהיה צמוד לבנו כל הזמן.
אני מציע שהמשיב יהיה במעצר בית מלא ומחר יבוא בנו של המשיב והוא יהיה גם מפקח.

אילוז יצחק לאחר שהוזהר והתחייב כחוק
אין לי עבר פלילי. יש לי רשיון נהיגה. אני מוכן להיות עם המשיב עד מחר. אם צריך אוכל להיות עם המשיב עוד כמה ימים אך לא יותר מזה. שבוע שבועיים אני לא יכול להיות עם המשיב. יש לי חברת הובלות. אני מוכן שהמשיב יהיה בביתי בשעות שאינני עובד.

ב"כ המשיב: אני מציע שהמשיב יהיה במעצר בית מלא אצל לוז יצחק עד לדיון שיתקיים. בנוסף לבנו יבוא גם הבנות של המשיב. נציע גם אותן כמפקחות. הילדים יתחלקו בפיקוח על המשיב.

המשיב: אני מבין שאני פסול עד לתום ההליכים בתיק של נצרת ובהליך הנוכחי.


החלטה

היות שהמשיב שוחרר אתמול ממצר ימים שהתבקש לגביו ולא נכנס כעת לשאלה מה הנחה אותי ומה היה הבסיס העובדתי והמשפטי שהוצג בפני בדיון בעת הבקשה, אני מורה על מעצר בית של המשיב עד למתן החלטה בבקשה.
המשיב ישהה בביתו של אילוז יצחק ת.ז. XXXXX486 אשר גר במושב צלפון בית מס' 37.
קובעת לשימוע החלטה ובמידת הצורך דיון נוסף בשאלת כשירותם של מפקחים אחרים ליום ה' הקרוב, 1.5.14 בשעה 08:30.
יובהר בזאת למשיב כי הוא פסול עד תום ההליכים לא רק בהליך המשפטי שתלוי כנגדו בבית משפט בנצרת אלא גם בהליך המשפטי הנוכחי (אין צורך בהפקדה).
המשיב יחתום, בשלב זה, על התחייבות עצמית בסך 10,000 ש"ח שתבטיח את קיום מעצר הבית ואת התייצבותו לדיונים.

ניתנה והודעה היום כ"ט ניסן תשע"ד, 29/04/2014 במעמד הנוכחים.

מרים קסלסי, שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: עמוס עודי
שופט :
עורכי דין: