ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מי עדן בר שירות מחלקה ראשונה בע"מ נגד גמאל בקיראת :

בפני כבוד השופט אלעזר נחלון
התובעת
מי עדן בר שירות מחלקה ראשונה בע"מ

נגד

הנתבע
גמאל בקיראת


נוכחים:
ב"כ התובעת עו"ד גיתית קוז'נסקי
ב"כ הנתבע עו"ד מג'די זייד מטעם הלשכה לסיוע משפטי
הנתבע ובנו
פרוטוקול

ב"כ התובעת: גובה החוב הנוכחי הוא 632 ₪, לאחר החזרת המכשיר. היה דיון בהתנגדות וההתנגדות התקבלה.
הצדדים: אנו מקבלים את המלצת בית-המשפט, כי פסק הדין בהליך יינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. הובהר לנו כי במסגרת פסק דין כאמור רשאי בית-המשפט לקבל את התביעה במלואה, לדחותה במלואה, או לקבלה לשיעורין – הכל לפי שיקול דעתו לרבות תוך שקילת שיקולי פשרה וצדק. עוד הובהר לנו כי פסק הדין יכול שיהיה ללא הנמקה או שיכלול הנמקה תמציתית בלבד, וכי הסיכויים לקבלת ערעור על פסק דין כאמור נמוכים.

מר מוחמד בקיראת לאחר שהוזהר כחוק:
ש.ת. אני מבין ומדבר עברית. אני בנו של הנתבע.
ב"כ התובעת: אני מצרפת את ההסכם הנכון – מסומן ת/1.

המשך:
ש.ת. החתימה על ת/1 לא שלי.
ש.ת. מישהו שאיני זוכר את שמו עובד בתובעת, שיכנע אותי לקנות מהם סיפר לי את שיטת הקניה אני קונה את המכשיר בכסף, שאלתי אם משלמים חודשי אמר לי לא. אתה משלם ולוקח. ואתה מקבל 3 חודשים מים בחינם.
ש.ת. המכשיר היה אצלי כמה חודשים. 6 חודשים.
ש.ת. על 3 חודשים נוספים לא קיבלתי מים. שמתי מים רגילים.

חקירה נגדית
ש.ת. יש לי אח בשם לואי .
ש. באותו יום שקיבלת את המתקן גם אחיך רכש ואחיך כן שילם.
ת. באותו יום.
ש. לאחיך התקינו מים ב-27.7.11 ולכם 31.7.11.
ת. מה הקשר ביני לבין אחי. אחי סגר את החוב ושילם.
ש. אז למה בהחזרת הציוד החזרת ציוד של אחיך.
ת. בסוף גיליתי שמי שקניתי ממנו גנב מהחברה, אני שילמתי על הכל מזומן בלי לתת מספר חשבון. החברה מציינת שלקחתי מים שישה חודשים.
ש. אמרת שלא קיבלת כלום.
ת. אמרתי שילמתי הכל מזומן, הנציג שמכר לי עובד בשועפת וגנב את הכדים, הלכתי לבית שלו.
ש. למה לא לשלם את החוב לחברה.
ת. הלכתי אליו וביקשתי את הכסף והכדים. הוא החזיר לי את הכסף ונתתי לחברה את הכסף והכדים. עכשיו אין לי חוב. זה לא קשור לאבא שלי גם.
ב"כ הנתבע: יש מקרה שהבן נפל לעוקץ לסוכן שסרח בחברה. במקום למצות את הדין עם הסוכן שסרח מגישים תביעות נגד הנתבע.
ב"כ התובעת: לנו לא מוכר שום מקרה של סוכן שסרח.

המשך:
ש.ת. המכשיר שהיה אצלי היה אצל האבא בבית.
ש.ת. התקשר אלי מנהל החברה נסעתי אליו לסניף תלפיות דיברנו וסיפרתי לו אמר לי אל תשלם אני אדבר עם המשטרה. למנהל קראו שי אבל הוא לא עובד שם. מי שגנב מהחברה יכול לעשות הכל. לשנות את השם שלי של האב ת"ז.
ש. טענת אמרת שגם אחיך התקשר. ביומן הלקוח של החברה בתיק של אחיך כתוב שאמרת שגם אותו עקצו כתוב, בשיחה עם לקוח נאמר ... התקשרו ללקוח ישלם מזומן..." היתה התנהלות ארוכה עם אחיך.
ת. זה ספור של אחי דיברו איתו על הו"ק. זה סיפור אחר.

ב"כ התובעת מסכמת : ת"ז בהסכם היא של האב, השם של הבן. החתימה האב טוען שאינה חתימתו וגם הבן. כשהחזירו את הציוד הופיע מספר של לקוח נוסף. עשיתי בדיקה והתברר שיש גם לאחיו לואי הסכם. בהסכם של האח גם כן הת"ז של אבא השם של הבן.

ב"כ הנתבע מסכם : מדובר במקרה שבנו של הנתבע נפל לעוקץ של סוכן או מפיץ מטעם התובעת ככל הנראה מדובר בסוכן שסרח והוא לא נמצא בחברה היום, החברה לא טרחה להביאו לדיון או להגיש תצהיר ממנו. מעיון בהסכם עולה בבירור כי בהסכם שנחתם אין חתימת הסוכן , אין חתימה של המפיץ, קיימת חתימה שמתחזה להיות של הנתבע, הנתבע צירף לתגובה דוגמאות חתימתו על מסמכים רשמיים וברור שהחתימות שונות מהחתימה המופיעה על גבי ההסכם. השם שמופיע בהסכם שונה. צור באחר זה כפר עם 20,000 אנשים ואם כתוב שסופק לצור באחר זה לא אומר שסופק לנתבע. בכתב התביעה כתוב שמועד חתימת ההסכם 31.1.12 ועל גבי דוח התקנה צוין 31.7.11. ביומן הלקוח שצורף לתגובה, אפשר לראות ששם הנתבע לא מופיע.
ציינו והטענה לא הוכחשה שהבן החזיר את כל המתקנים ושילם את הכל. ככל שנותר חוב לנגד הבן שיתבעו את הבן ולא את האב שאינו צד להסכם. הטענה שהחזיק מכשיר והשתמש במים לא נסתרה. התובעת לא הגישה תצהיר של מי מטעמה שיתמוך בטענותיה.

ב"כ התובעת: בהתנגדות שהוגשה מטעם הנתבע לא עלתה מילה לגבי תרגיל עוקץ וזה עולה לראשונה במסגרת התגובה, בבדיקה שנערכה בעקבות התגובה התברר שלבן נוסף של הנתבע לואי יש מנוי שהיה באותה תקופה יחד עם הנתבע, כאשר גם בהסכם שם מופיע שם הבן בת"ז של האב.

הצדדים יוצאים מן האולם ופסק הדין ניתן בהמשך היום, ובהיעדרם.

פסק דין

  1. בפניי תביעה על סך 632 ₪ . הרקע לתביעה הוא חוב נטען של הנתבע לתובעת, במסגרת הסכם לאספקת מים שנכרת ביניהם. יצוין כי תחילה הוגשה התביעה על סכום גבוה יותר, אולם הסכום פחת נוכח העובדה שלאחר הגשת התביעה השיב בנו של התובע לנתבעת מתקן מים שהיה ברשותו.
  2. תחילה הוגשה התביעה ללשכת ההוצאה לפועל, כבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב. הנתבע, מצדו, הגיש התנגדות ובה טען כי מעולם לא חתם עם התובעת על הסכם לאספקת מים. ההתנגדות התקבלה, ובכתב תשובה שהגישה ציינה התובעת, בין היתר , כי לאחר הגשת התביעה השיב לה בנו של הנתבע את מתקן המים מושא התביעה. בעקבות תשובת התובעת הגיש הנתבע תגובה מטעמו (בלא נטילת רשות) , ובה ציין כי שוחח עם בנו וזה הבהיר לו שאכן רכש את מתקן המים מנציג של התובעת , אך סיכם עם הנציג על תשלום במזומן, ללא חיוב חודשי. לדברי הנתבע, ככל הנראה חרג נציג זה מסמכותו, ובסופו של דבר לאחר דין ודברים ביניהם השיב הנציג לבנו של הנתבע את הסכום ששילם לו.
  3. הצדדים הסמיכוני לפסוק בהליך בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.
  4. נוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מכתבי בי הדין וצרופותיהם, מהמוצג שהוגש במהלך הדיון, מהתרשמותי מעדות בן הנתבע ומטענות באי הכוח בפניי, אני מורה כי הנתבע ישלם לתובעת סך של 500 ₪, בתוספת הוצאות משפט בסך 380 ₪ , ובכך תמוצינה הטענות ההדדיות שנטענו בהליך. נוכח הפער בין סכום התביעה לסכום שנפסק בפועל, יישא כל צד ביתר ההוצאות בעצמו .
  5. הסכומים הנזכרים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, ואם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.
  6. אין באמור כדי למנוע מהתובעת למצות את זכויותיה נגד בנו של הנתבע או כנגד כל גורם אחר , ככל שהיא סבורה שעומדות לה זכויות כאלה, עד לגובה סכום החוב הנתבע.

ניתן היום, כ"ז ניסן תשע"ד, 27/04/2014.

אלעזר נחלון, שופט

הוקלד על ידי סימונה בירון


מעורבים
תובע: מי עדן בר שירות מחלקה ראשונה בע"מ
נתבע: גמאל בקיראת
שופט :
עורכי דין: