ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג.ה.ג. טכנולוגיות בע"מ נגד אור חשמל שעאר נכסים בע"מ :

בפני כבוד השופטת חנה לפין הראל

התובעת
ג.ה.ג. טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 513362087
ע"י ב"כ עו"ד אסף רון ואח'

נגד

הנתבעים

  1. אור חשמל שעאר נכסים בע"מ, ח.פ 514208164
  2. אור חשמל - (שאער) מוצרי חשמל ביתיים ותעשיתיים בע"מ,

ח.פ. 513684670
3. עזמי שאער, ת.ז. XXXXX551
4. אסעד שאער (עיכוב הליכים), ת.ז. XXXXX707
ע"י ב"כ עו"ד שלומי שדה ואח'

פסק דין

התובעת חברה לשיווק מוצרים טכנולוגיים לרבות כבלי מתכות ומוצרי חשמל, הגישה תביעה על סך 1,511,108 ₪ כנגד הנתבעים: נתבעות 1 וְ-2 הן חברות ונתבעים 3 וְ-4 הן מבעליהן ומנהליהן, וערבים לחובות הנתבעות 1-2 – על פי כתב התביעה.

התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר: בין הצדדים נכרת הסכם להסדרת חוב על סך 1,000,000 ₪ ביום 27.10.2009.

הנתבעים היו אמורים לשלם החל מיום 15.01.10 כל חודש 30,000 ₪.

הנתבעים משכו שיקים כביכול לפירעון החוב, אך הללו בחלקם לא כובדו ובחלקם נמשכו מן הבנק עקב חילוטם הצפוי.

חובם של הנתבעים גדל, ועל כן הוגשה התביעה, כאמור בסדר דין מקוצר על סך 1,511,108 ₪.

התובעת צירפה לכתב התביעה המתוקן את ההסכם נשוא התביעה, צילומי שיקים, רישומים מרשם החברות וכרטסת הנהלת חשבונות.

במסגרת ההסכם היו הנתבעים רשאים ליתן גם המחאות של צד ג' בתנאי שלא יפחתו מ- 1,000 ₪ כל אחת. המחאה כזו תחשב כתשלום ע"ח החוב, רק אם תפרע. כך או אחרת עצם המסירה אינה פוטרת את הנתבעים.

הנתבעים הגישו בקשת רשות להתגונן, ובקשה למחיקת כותרת וכן להעברת הדיון. טענתם הייתה כי מרבית החוב שולם ולגבי השאר, מדובר בסחורה פגומה או לקויה. טענה אחרת הייתה כי ערבותו של מר עזמי שאער פקעה היות והתובעת המשיכה לספק סחורה לאחר חתימת ההסכם וללא הסכמתו.

יתר על כן, הוא מר עזמי שאער אינו בעל מניות ולא מנהל החברה אצל הנתבעת 2, ועל כן הוא זכאי להגנת חוק הערבות.

התברר כי בדיון שנערך בפני כבוד הרשמת גילה ספרא ברנע, טען מר עזמי שאער טענה חדשה והיא כי חתימתו על ההסכם הייתה ערבות רק לסחורות שתילקחנה בעתיד לאחר חתימת ההסכם, ובסיכומים הועלתה עוד טענה חדשה כי הנתבעים 3-4 אינם שולטים בשפה העברית.

כבוד הרשמת הבכירה ספרא ברנע החליטה על מחיקת כותרת וכך הדיון הפך להיות דיון בסדר דין רגיל.

היות וכך לא היה צורך לדון בבקשת הרשות להתגונן, אך ציינה כבוד הרשמת הבכירה בהחלטתה כי טענות הנתבעים על החזרת סחורה, ואי התחשבנות סופית הן טענות הראויות להתברר.

כבוד הרשמת ציינה כי אם תשתנה החלטתה לעניין מחיקת כותרת, הרי הטענה להגנת חוק הערבות אינה עומדת לנתבע 3.

הטענות לגבי תוכן ההסכם ואי ידיעת השפה נדחו על ידי כבוד הרשמת מכל וכל.

ההחלטה על מחיקת כותרת היתה מנימוקים אחרים כמפורט בה (החלטה מיום 27.09.2012).

התיק הועבר לטיפולי. הפרוטוקולים וההחלטות בתיק זה מדברים בעד עצמם.

הנתבע 3 לא התייצב לאף אחד מן הדיונים שנקבעו בפניי. בדיון שהתקיים ביום 20.02.14, ביקש עו"ד רון, ב"כ התובעת, ליתן פסק דין על מלוא סכום התביעה, הן משום היעדרותו של הנתבע 3 (הנתבע 4 נמצא בעיכוב הליכים) והוראות הדין, והן משום שבתביעה זו כאשר נטל ההוכחה על הנתבעים שכן הם טוענים הודאה והדחה, אף לכאורה לא הוכיחו ולו תשלום אחד על חשבון החוב.

ב"כ התובעים, עו"ד שדה , אשר ייצוגו את הנתבע ים כאן ידע תהפוכות, ביקש במידה ובית המשפט לא ישחררו מתפקידו, לאפשר לו לערער על החלטה זו, לחילופין להעביר הטיפול לעו"ד אחר, ולחילופי חילופין לאפשר לו להגיש סיכומים, עפ"י המסמכים שנמצאים בתיק. לדעתו התובעת לא הצליחה להוכיח את התביעה באופן מלא.

עו"ד רון התנגד לכך וטען כאמור, כי אין מקום להחליף את נטל הראיה, וכי הגשת הסיכומים מיותרת.

דיון והכרעה:
בראשית הדברים יש לומר כי צר לי אכן על עו"ד שדה, אשר מרשיו אינם משתפים איתו פעולה. עובדה זו ביחד עם אי הופעתו באופן שיטתי של הנתבע 3 בבית המשפט "מדברת בעד עצמה".

איני מוצאת מקום לשנות את החלטתי על אי שחרורו של עו"ד שדה אשר עשה למען מרשיו ככל יכולתו. מאידך, לו רצה לערער על החלטה זו איש לא מנע ממנו.

אינני מוצאת מקום לאפשר לנתבעים עוד אורכות, להחליף עו"ד היות והמחזה יחזור על עצמו, ואין מקום להגשת סיכומים.

ב"כ התובעת צודק בטענותיו כי מדובר בטענת הודאה והדחה, וכי נטל ההוכחה היה על הנתבעים אשר לא הרימוהו אף לכאורה.

מלבד טענת פרעתי, לא צירפו הנתבעים לא לבקשת רשות להתגונן ולא לתצהיר כל מסמך המלמד כי אכן שילמו ולו שקל אחד על חשבון החוב נשוא ההסכם, על מנת לאושש את הטענה היחידה שנותרה להם והיא טענת פרעתי.

אני מסכימה עם הטענה כי התובעת פעלה לא נכון כאשר המשיכה את קשרי המסחר עם הנתבעים למרות שהללו לא פרעו את החוב נשוא ההסכם ואף לא החלו לפרוע אותו. ההסבר כי השיקים שנתנו להם היו מ עותדים. לכן עדיין לא יכלו לבדוק אם הנתבעים יעמדו בהסכם או לא, הוא הסבר קלוש ונאיבי, לאור העובדה כי הנתבעים צברו חוב של 1,000,000 ₪.

יש על כן לקבל את התביעה. השאלה אם נכון לקבלה במלואה שכן היא כוללת גם חובות שנוצרו לאחר כריתת ההסכם. לעניין זה הדברים אינם ברורים לאשורם. על כן נכון בעיניי לקבל עתה את התביעה בכל הקשור לחובות הנ ובעים מן ההסכם, ולגבי יתרת החוב, תהיה רשאית להגיש תביעה חדשה, ותהיה פטורה מתשלום אגרה נוספת.

הנתבע 4 נמצא בעיכוב הליכים. התביעה מתקבלת כנגד הנתבעים 1, 2 ו-3 ביחד ולחוד ועליהם לשלם לתובעת סכום של 1,000,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 27.10.2009 הוא יום ההסכם ועד ליום התשלום בפועל.

בנוסף יישאו הנתבעים ביחד ולחוד בהחזר האגרה.

לצורך קביעת שכר הטרחה לו זכאית התובעת, ימציא עו"ד רון את הסכם שכר הטרחה בינו לבין התובעת לגבי תיק זה והקבלות על סכומים אשר שולמו כבר אם שולמו ע"ח שכר הטרחה.

ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג.ה.ג. טכנולוגיות בע"מ
נתבע: אור חשמל שעאר נכסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: