ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרק קריימר נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת עידית איצקוביץ
נציג ציבור (עובדים) עו"ד שחר כהן
נציג ציבור (מעבידים) מר יגאל ליבר
התובע
מרק קריימר

-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד דלית מילוא

פסק דין

1. לפנינו תביעה לגמלת הבטחת הכנסה בגין חודשים פברואר, מרץ ואפריל 2012.

2. התובע זכאי לקצבת נכות מהנתבע והשלמת הכנסה, בהתאם להוראות חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן: "חוק הבטחת הכנסה").
בהתאם להחלטה שצורפה לכתב התביעה, תביעת התובע לגמלת הבטחת הכנסה מיום 6.2.2012 נדחתה מהטעמים הבאים: הוא לומד באוניברסיטת בר-אילן מ-10.2011; הוא לא המציא מסמכים כ נדרש במכתב מיום 6.3.12; בשל אי התייצ בות בשירות התעסוקה בחודש 2.2012 כושרו לעבודה לא נבדק ולא הומצא אישור רפואי עדכני.

בכתב ההגנה טען הנתבע שבתקופה הרלוונטית התובע היה סטודנט ולפיכך אינו זכאי להשלמת הכנסה, ואף לא המציא אישור מאונ' בר אילן על הפסקת לימודיו. נוסף לכך התביעה נדחתה בשל אי התייצבות התובע בשירות התעסוקה.

3. עלינו לציין כי טענות ההגנה של הנתבע השתנו במהלך הבירור בתיק, דבר שגרם להתארכות ההליכים ולקיום של שלושה דיונים. הדיון הראשון התקיים לפני כבוד השופטת בכירה מיכל לויט , ושניים נוספים לפני מותב בראשות אם בית הדין השופטת איצקוביץ.
במהלך הדיון מיום 25.2.13 הגיש התובע אישור על הפסקת הלימודים באוניברסיטת בר אילן וכן אישור על מחלתו שלפיו נמנע ממנו להתייצב בלשכת שירות התעסוקה בפברואר 2012.

בדיון מיום 29.10.13 חזר בו הנתבע מהטענה שהתובע היה "תלמיד". ב"כ הנתבע טענה שבחודשים מושא התביעה לא ה תייצב התובע כנדרש בלשכת שירות התעסוקה. התובע השיב כי הוא אכן לא התייצב בחודשים פברואר ומרץ 2012, אך יש לו אישור מחלה ובחודש אפריל 2012 הוא אכן התייצב כפי שנדרש ממנו (פעם בחודש), התייצבות שנרשמה בכרטיסו.
במהלך הדיון הסכימה ב"כ הנתבע להעביר את המסמכים החדשים לרופא המוסד ולהודיע על עמדתה. לחילופין הסכימה למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין אשר יקבע אם התובע היה מסוגל להתייצב בשירות התעסוקה בחודשים פברואר ומרץ 2012.

4. ב"כ הנתבע הגישה הודעה לבית הדין ביום 4.12.13 לפיה העילה לדחיית הזכאות להבטחת הכנסה בגין התקופה שבמחלוקת היא שהתובע מדווח כעובד שכיר בחודשים ינואר -מרץ 2012 ולכאורה הכנסותיו שוללות גמלה מאחר שמדובר בהשלמת הכנסה של כ-200 ₪ לחודש. נוסף לכך נטען שהתובע מקבל גמלת נכות מצה"ל, וייתכן שגמלה זו אף היא שוללת תשלום השלמת הכנסה. על כן נאמר בהודעה שככל שלתובע הכנסות השולל ות גמלה, אין מקום להעברת התיק למומחה רפואי. לגבי חודש אפריל 2012 - נטען לאי התייצבות בשירות התעסוקה, הודיעה ב"כ הנתבע כי אין שינוי בעמדה.
יצוין כי בהודעה זו מיום 4.12.13 הועלתה לראשונה טענה לענין הכנסות התובע השוללות זכאות לגמלה.

5. התובע הגיש תגובה להודעת הנתבע בה ציין כי הוא אכן הוכר כנכה צה"ל אך אין הוא מקבל גמלה חודשית. התובע עמד על תביעתו, כולל טענה של התייצבות כנדרש בלשכת התעסוקה בחודש אפריל 2012.

6. ביום 18.3.2014 התקיים דיון לפנינו. התובע התייחס לטענה של הכנסות מעבודה ואמר כי אינו זוכר אם עבד בחודשים ינואר-מרץ 2012. באפריל בוודאות הוא לא עבד. התובע ציין שהוא מוכן לפנות לחברת כוח אדם דרכה הוא עבד ולקבל אישור לגבי תקופת העבודה והכנסות. הוא התחייב להמציא תלושי שכר לגבי אותם חודשים וכן (1-3/2012) אישור מחלה לגבי יום ההתייצבות של חודש פברואר 2012, אם ישנם מסמכים אלה ברשותו.

המועד חלף והתובע לא הגיש כל אישור או תלוש שכר.

7. הפלוגתאות שבין הצדדים כפי שהובהרו בסופו של ההליך הן כדלקמן:
א. האם לתובע הכנסות מעבודה השוללות גמלת השלמת הכנסה בחודשים ינואר עד מרץ 2012. ככל שהתשובה לשאלה זו שלילית – האם הייתה הצדקה רפואית לאי התייצבות של התובע בלשכת שירות התעסוקה בחודשים אלה.

ב. לגבי חודש אפריל 2012, שבו הצהיר התובע שלא עבד (הצהרה שלא נסתרה) – האם הוא התייצב כנדרש בלשכת שירות התעסוקה.

8. הכנסות השוללות גמלה

לפי תעודת עובד הציבור מטעם גב' סיגלית מסיקה, מנהלת מחלקת הבטחת הכנסה בסניף פתח תקווה של הנתבע, סכום הגמלה אשר שולמה לתובע בגין חודשים 5.2012 עד 9.2012 הוא 200 ₪.
התובע מקבל השלמת הכנסה מעבר לקצבת נכות (חלקית) מהנתבע, כך שסכום הזכאות בגין תקופת התביעה הוא אותו סכום אותו קיבל החל מחודש 5.2012.

בהתאם לסעיפים 20 – 19 לחוק הבטחת הכנסה, חלה חובה על מקבל הבטחת הכנסה למסור מידע לגבי הכנסות אשר יכולות להשפיע על זכאותו לגמלה. לפי מידע שבידי הנתבע דווח על הכנסות התובע מעבודה בחודשים ינואר - מרץ 2012, הכנסות אשר לכאורה שוללות גמלה.
התובע לא הכחיש שהוא עבד באותם חודשים, אלא הצהיר שלא זוכר אם עבד. התובע לא המציא תלושי שכר בגין אותה תקופה ולא הגיש אישור מחברת כוח אדם באמצעותה הוא עבד לפי תקופת העבודה והכנסות כפי שהוא התחייב.
בהתאם לכך לא שלל התובע את האפשרות שבחודשים ינואר-מרץ 2012 היו לו הכנסות השוללות זכאות להשלמת הכנסה.

על כן כדין נדחתה התביעה לה שלמת הכנסה בחודשים פברואר עד מרץ 2012 (לא הוגשה תביעה בגין חודש ינואר 2012, התובע הגיש תביעה לנתבע ב-6.2.12).

9. אי התייצבות בלשכת התעסוקה בחודש אפריל 2012

הוגשה תעודת עובד ציבור מטעם שירות התעסוקה לשכת פתח תקוה מיום 15.1.14.
יצוין כי בשל סיבות בלתי ידועות התעודה הגיעה לתובע לכתובתו ולא ישירות לבית הדין, אך אין חולק לגבי אמיתות תוכנה.

בתעודת עובד הציבור הוצהר:

"הנ"ל עם 74% נכות ע"י המוסד לביטוח לאומי, בעבר נקבע ע"י שירות התעסוקה ב-14.5.12 ועדה רפואית – התייצבות חודש ית. ב-4/13 הינו התייצבותו האחרונה בשירות התעסוקה. מ-5.13 אינו מתייצב כלל בשירות התעסוקה"

נראה לנו שנפלה שגגה בשנה הנקובה בתעודת עובד ציבור, מאחר שהבקשה התייחסה לשנת 2012 ולא לשנת 2013.
בהתאם לאמור בתעודת עובד הציבור ולפי פנקס התייצבות שצירף התובע, התובע התייצב התייצבות חודשית, כפי שנדרש ממנו בחודש אפריל 2012 (ביום 19.4.12). על כן הוא זכאי להשלמת הכנסה בגין חודש זה.

10. נוכח האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:

תביעת התובע לגמלת הבטחת הכנסה בגין חודשים פברואר ומרץ 2012 נדחית.
התביעה להשלמת הכנסה בגין חודש אפריל 2012 מתקבלת.

על הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 300 ₪.

11. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד 29/4/14 , בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור (עובדים)
עו"ד שחר כהן

עידית איצקוביץ
שופטת

נציג ציבור (מעבידים)
יגאל ליבר


מעורבים
תובע: מרק קריימר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: