ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאה גל נגד הוועד המחוזי של לשכת עו"ד :

פסק-דין בתיק על"ע 5559/04

בפני: כבוד השופט מ' חשין

כבוד השופטת ע' ארבל

כבוד השופטת א' חיות

המערערת:
ליאה גל

נ ג ד

המשיב:
הוועד המחוזי של לשכת עו"ד

ערעור על החלטת בית-הדין המשמעתי הארצי של לישכת-עורכי-הדין בבד"א 42/04 מיום 1.6.04 שניתן על-ידי כבוד חברי בית-הדין עורכי-הדין ל' מאיר, י' וסרצוג וד' רזומוב

תאריך הישיבה:
י"ג בתשרי תשס"ה
(28.09.2004)

בשם המערער:
עו"ד אורן שי

בשם המשיב:
עו"ד הרווי בורטון

בבית המשפט העליון בירושלים

פסק-דין

לאחר שיג-ושיח בין בית-המשפט לבין באי-כוח בעלי-הדין, ובהסכמת בעלי-הדין, אנו מחליטים כלהלן: תוך 60 ימים מהיום תגיש המערערת לבית-הדין הארצי למשמעת של לישכת עורכי-הדין תצהיר לתמיכה בכל טענותיה כנגד פסק-דינו של בית-הדין המחוזי למשמעת, תצהיר הכולל את גירסתה העובדתית באשר לתיאור הפרשה בקובלנה שהוגשה לבית-הדין המחוזי למשמעת. כן יכלול התצהיר עובדות מפורטות באשר למצבה הנפשי של המערערת. עוד יצורף לתצהיר כרטיס לקוח של המתלונן, ואם אין למערערת כרטיס לקוח של המתלונן יוסבר בתצהיר מה טעם אין כרטיס לקוח, ואם היה כרטיס לקוח - לאן נעלם הכרטיס. משיוגשו מסמכים אלה לבית-הדין הארצי, יקבע בית-הדין מועד לשמיעת הערעור והערעור יישמע לגופו כסדר הדברים הרגיל.

בהסכמת בא-כוח המערערת אנו מחליטים, כהוראת סעיף 78(א) לחוק לישכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, כי המערערת תושעה זמנית מעסוק במקצוע עריכת-הדין עד להכרעה סופית בבית-הדין הארצי למשמעת, ואם יוגש ערעור על החלטת בית-הדין הארצי - עד לפסיקת הדין בבית-המשפט העליון.

כן רשמנו לפנינו את הצהרתו של עורך-דין אורן שי, בא-כוח המערערת, בשמה של המערערת, כי מכל מקום לא תעסוק המערערת במקצוע עריכת-הדין עד לסיום ההליכים בעניינה.

אם לא תקיים המערערת את התחייבותה להגיש לבית-הדין הארצי למשמעת תצהיר כאמור בצירוף המסמכים שלעניין, כי אז תקפח את זכותה להגיש ערעור לבית-הדין הארצי למשמעת.

בכפיפות לאמור לעיל ובהסכמת בא-כוח המערערת, אנו מחליטים לדחות את הערעור.

היום, י"ג בתשרי תשס"ה (28.9.2004).

ט ת


מעורבים
תובע: ליאה גל
נתבע: הוועד המחוזי של לשכת עו"ד
שופט :
עורכי דין: