ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל שטוב נגד ועד מחוז ירושלים :

החלטה בתיק על"ע 2293/04

בפני: כבוד השופט מ' חשין

כבוד השופטת ע' ארבל

כבוד השופטת א' חיות

המערער:
רפאל שטוב, עו"ד

נ ג ד

המשיב:
ועד מחוז ירושלים

ערעור על פסק-דינו של בית-הדין המשמעתי הארצי של לישכת עורכי הדין בבד"א 20/03 ו-21/03 מיום 25.1.04 שניתן על-ידי כבוד חברי בית-הדין עורכי-הדין א' עצמון, נ' וייל וא' חורי

תאריך הישיבה:
י"ג בתשרי תשס"ה
28.09.2004)

בשם המערער:
בעצמו

בשם המשיב:
עו"ד רוני דובר

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

השופט מ' חשין:

לאחר שיג-ושיח בין המערער לבין בית-המשפט, הודיענו עורך-דין שטוב כי נכון הוא למחוק את הערעור. ואולם בכך טרם נסגרה הפרשה.

מסתבר כי בעקבות התבטאויותיו של עורך-דין שטוב כלפי דיין בבית-הדין הרבני האזורי בירושלים - התבטאויות שהביאו לנקיטת הליכי המשמעת הנוכחיים נגד עורך-דין שטוב - החליט בית-הדין הרבני האזורי בירושלים להטיל "חרם" על עורך-דין שטוב ואין הוא מתיר לו לעסוק בענייניהם של מרשיו בהתדיינויות לפני בית-הדין. כך, למשל, מוצאים אנו החלטה של בית-הדין מיום 20.11.2001, ובה קבע בית-הדין כי יש "למנוע את הופעותו של עורך-דין ר. שטוב בפנינו בתיק זה". כך היה גם בתיק אחר, שבו הורה בית-הדין הרבני, ביום 6.6.2000, לעורך-דין פלוני "שלא לקבל חומר ובקשות מעו"ד שטוב". כך היה אף בהחלטות אחרות שאין צורך להוסיף ולפרטן. קיצור הדברים הוא זה, שעורך-דין שטוב מנוע הלכה למעשה מהופעה בפני בית-הדין הרבני האזורי בירושלים.

הוספנו ושמענו מפי עורך-דין שטוב פרטים נוספים על-אודות אותו "חרם", והסתבר לנו כי ה"חרם" בעינו עומד וכי לא עלה בידי אדם להסירו או להקפיאו.

לכאורה - ואנו מדגישים: לכאורה - דומה שבית-הדין-הרבני האזורי פעל שלא לפי סמכותו בהטילו "חרם" כפי שהטיל על הופעותיו של עורך-דין שטוב לפניו. אכן, בנסיבות מסויימות רשאי הוא בית-הדין הרבני להפסיק הופעתו של עורך-דין במשפט פלוני - וניתן לומר כי כוונת הדברים היא לישיבה פלונית במשפט פלוני - ואולם הורייה זו שבתקנה נ"א לתקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג אינה מתירה הטלתו של "חרם" כללי כפי שהטיל בית-הדין הרבני האזורי בירושלים על עורך-דין שטוב. יתר-על-כן: ספק אם "חרם" מעין זה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין הכללי בישראל.

בנסיבות אלו, סבורים אנו כי ראוי לברר את הצורך בירור, ומתוך שעד כה לא עלה בידי איש להיות לעזר לעורך-דין שטוב, אנו מבקשים להפנות החלטתנו זו ליועץ המשפטי לממשלה, לעורך-דין יעקובי, היועץ המשפטי לשיפוט רבני וללישכת עורכי-הדין. נכיר תודה לכל אחד משלושה אלה אם יואילו לברר את הצורך בירור, לנקוט בצעדים ראויים, אם כך יראה להם, ולהגיש הודעות לבית-המשפט תוך 60 ימים מהיום. נקרא את ההודעות ונחכים.

היום, י"ג בתשרי תשס"ה (28.9.2004).

ט ת


מעורבים
תובע: רפאל שטוב
נתבע: ועד מחוז ירושלים
שופט :
עורכי דין: