ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאזן גבאלי נגד מדינת ישראל :

החלטה בתיק רע"פ 8628/04
בבית המשפט העליון בירושלים

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש

המבקש:
מאזן גבאלי

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור

החלטה

בפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (סגנית הנשיא ד' ברלינר והשופטים ז' המר וי' שיצר) אשר דחה את ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום בכפר-סבא (השופטת ק' רג'יניאנו).

כנגד המבקש הוגש כתב אישום אשר מאוחר יותר תוקן במסגרת הסדר טיעון. בכתב האישום המתוקן הואשם המבקש בשימוש ברכב ללא רשות, עבירה לפי סעיף 413ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977; נהיגה בקלות ראש, עבירה לפי סעיף 21(ג) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961; הפרעה לשוטר, עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין ונהיגה ברכב ללא ביטוח, עבירה לפי סעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970. על פי המתואר בכתב האישום, ביום 3.11.02 הבחינו שני שוטרים במבקש כשהוא נוסע ברכב שנגנב יום קודם לכן. משהתקרבו השוטרים למבקש במטרה לעצרו האיץ המבקש את מהירות נסיעתו בניסיון להימלט, ניסיון שנכשל עת התנגש המבקש ברכב אחר. לאחר ההתנגשות ניסה המבקש להמלט ברגל אך נתפס. בתחילה, כאמור, הואשם המבקש בגניבת הרכב אך בסופו של דבר תוקן כתב האישום ועבירה הגניבה נמחקה ובמקומה באה עבירה של שימוש ברכב ללא רשות. המבקש הודה בעובדות כתב האישום המתוקן והורשע על יסוד הודאתו.

במסגרת הטיעונים לעונש הגיש בא כוח המדינה את גיליון הרשעותיו הקודמות של המבקש ועמד על עברו הפלילי המכביד הכולל עבירות אלימות, סמים ורכוש. בא כוח המדינה ציין כי כנגד המבקש תלוי ועומד עונש מאסר על תנאי של 8 חודשים ומן הראוי להפעילו שכן, לטענתו, חומרת המעשים בהם הורשע המבקש מצביעה על מסוכנותו. מנגד, ביקש בא כוח המבקש לשכנע את בית המשפט שיש להאריך במקרה דנן את תקופת התנאי ולא להפעיל כנגד המבקש את עונש המאסר התלוי נגדו. במסגרת טיעוניו הפנה בא כוח המבקש, בין השאר, גם לתסקיר שירות המבחן בו ניתנה המלצה ברוח זו.

לאחר ששמע את טיעוני הצדדים ועיין בתסקיר שירות המבחן שהוגש בעניינו של המבקש החליט בית המשפט להטיל על המבקש עונש מאסר בפועל וכן להפעיל את עונש המאסר שהיה תלוי ועומד נגדו. בפסק דין מפורט הסביר בית המשפט מדוע אין מקום במקרה זה להפעיל את החריג לכלל ולהאריך את תקופת התנאי. בית המשפט ציין כי לנוכח נסיבותיהן וחומרתן של העבירות, וכן לנוכח עברו הפלילי המכביד של המבקש, אשר כלל, בין השאר, הרשעה בעבירת סמים ורכוש שבועות ספורים לפני שבוצעו העבירות נשוא תיק זה, אין מקום להאריך את תקופת התנאי. בית המשפט דחה בפסק דינו את המלצת שירות המבחן שכן סבר כי המלצה זו אינה נסמכת כראוי על הממצאים השליליים המתוארים בתסקיר, לרבות דברי המבקש עצמו. לפיכך, הפעיל בית המשפט את עונש המאסר על תנאי בן 8 החודשים שהיה תלוי כנגד המבקש וכן גזר עליו 6 חודשי מאסר נוספים, מתוכם 3 חודשים בחופף למאסר על תנאי שהופעל ו-3 חודשים במצטבר. כן גזר בית המשפט על המבקש עונש מאסר על תנאי ופסל אותו מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 6 חודשים.

על פסק דינו של בית משפט השלום הגיש המבקש ערעור לבית המשפט המחוזי. עובר לשמיעת הערעור ביקש בא כוח המבקש כי בית המשפט המחוזי יורה על הכנת תסקיר משלים לקראת הדיון אולם בית המשפט המחוזי לא מצא לנכון להורות כן. בפסק דינו אימץ בית המשפט המחוזי את פסק דינו של בית משפט השלום על כל נימוקיו ולא ראה לסטות ממנו. בית המשפט המחוזי ציין, כי לנוכח נסיבותיו של המבקש ולנוכח נסיבות העבירה, צדק בית משפט השלום כשדחה את המלצת שירות המבחן והחליט שלא להאריך את תקופת התנאי.

כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות הערעור שבפניי. עיקר טענותיו של בא כוח המבקש מופנות כנגד האופן בו התייחסו בתי המשפט דלמטה לאמור בתסקיר המבחן. לטענת המבקש, שגו בתי המשפט שדנו בעניינו של המבקש כשדחו את ההמלצה שניתנה בתסקיר המבחן אך נמנעו מלזמן את נציג שירות המבחן על מנת שיסביר את מסקנותיו. המבקש מוסיף וטוען כי היה על בית המשפט המחוזי להורות על הגשת תסקיר משלים עובר לשמיעת הערעור. לטענת המבקש, יש מקום לקביעת כלל אשר לפיו, בכל תיק ערעור שבו נערך תסקיר מבחן בערכאה הראשונה, ייערך תסקיר משלים לקראת הדיון בערעור, כשם שהדבר נעשה לפני שמיעת ערעורים בבית המשפט העליון.

לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור הגעתי למסקנה כי דינה להידחות. ככל שטענותיו של המבקש מופנות כנגד חומרת העונש שהוטל עליו הרי שהלכה פסוקה היא כי רשות ערעור לא תינתן בבקשה שעניינה הוא חומרת העונש, אלא בנסיבות חריגות ביותר שכן, בדרך כלל, טענות כנגד חומרת העונש אינן מעלות שאלות חוקתיות או משפטיות מיוחדות אשר מצדיקות מתן רשות ערעור בפני ערכאה שלישית. בענייננו, הבקשה אינה מגלה טעם מיוחד ויוצא דופן המצדיק סטייה מן הכלל האמור ומעבר לדרוש יצוין שהעונש שהוטל על המבקש אינו חמור כלל לנוכח חומרת המעשים בהם הורשע ונראה אף, כפי שציין בית המשפט המחוזי, שמדובר בעונש הנוטה לקולה. באשר לטענתו השניה של המבקש הרי שגם טענה זו אינה מצדיקה מתן רשות ערעור. בית המשפט שלערעור רשאי להורות על הכנת תסקיר משלים מקום בו היה תסקיר בערכאה הראשונה אך אין מוטלת עליו חובה לעשות כן. החלטתו של בית המשפט המחוזי שלא להעתר לבקשת סניגורו של המבקש בענין זה אינה מקימה עילה למתן רשות לערער (ראו: רע"פ 5356/01 שוויץ נ' מדינת ישראל (לא פורסם)).

המבקש יתייצב לריצוי עונשו במזכירות בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ביום 10.10.04 עד שעה 10.00 בבוקר. הערבויות הקיימות בתיק ישמשו להבטחת התייצבותו. צו עיכוב היציאה מן הארץ יישאר בעינו.

ניתנה היום, י"ג בתשרי התשס"ה (28.9.2004).

ת


מעורבים
תובע: מאזן גבאלי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: