ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד איאד כיאל :

בפני כבוד השופטת אביגיל זכריה
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
איאד כיאל


נוכחים:
ב"כ המבקשת: רס"ב אסרף מרדכי
החשוד: הובא
הסניגור: עו"ד ויסאם עריד , מספר רישיון 28902

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
חוזר על הבקשה. מגיש את תיק החקירה לעיון ביהמ"ש.
מפנה לפעולות שנעשו ולפעולות שעתידות להתבצע.
מפנה להחלטות בית דין למשפחה מיום 19/3/14 ו – 24/3/14 ולהודעת המתלוננת.
מגיש מזכר סודי ובו רשימת פעולות חקירה לביצוע. המזכר מסומן אז/1 ובחתימתי.

ב"כ המבקשת עונה לשאלות הסניגור:
ש. האם נכון שהחשוד אמר אתמול בחקירתו שדווקא היא זו שהתקשרה אליו?
ת. לא רק שהוא אמר, אלא גם היא אמרה זאת. אין מחלוקת על כך שהיא זו שהתקשרה מיוזמתה.
ש. האם נכון שלפי הצו השני, בית המשפט החליט לבטל את ההחלטה הקודמת מיום 19/3/14 אשר אסרה עליו להגיע לבית הוריו?
ת. שתי ההחלטות מונחות בפני כבודה.
ש. אתה מסכים איתי שהחשוד נשוי לאישה אחרת וגר בכפר ג'דידה?
ת. הוא לא נשאל על כך בחקירה.

מר אסרף:
חוזר על הבקשה.

הסניגור מסכם:
העבירה של הפרת הוראה חוקית אינה מתקיימת. אין כנגד החשוד שום צו האוסר עליו להגיע לבית הוריו. המשטרה החליטה להתעלם מכך. הוא הכחיש שהוא איים עליה, אלא להיפך, היא התקשרה אליו וביקשה לדבר איתו. האישה הזו כמעט כל שני וחמישי מגיעה לתחנת המשטרה ומגישה נגדו תלונות. הגברת הזאת לא רוצה לעזוב אותו. הוא התגרש ממנה וחי עם אישה אחרת בכפר אחר והיא עדיין לא עוזבת אותו. הוא אפילו עזב לה את הבית שלו שהוא מעל בית הוריו ונתן לה הכל ורק רצה לעזוב ולהתחיל בחיים חדשים והיא לא מוכנה לעזוב אותו.
אבקש להורות על שחרורו אפילו בהרחקה מאותה מתלוננת עם הוראה לא להגיע לבית הוריו.
אנו מוכנים שהמשטרה תבדוק פלט שיחות נכנסות ויוצאות מהטלפון שלו בכדי להראות שהיא זו שהתקשרה אליו.
על כן, אבקש להורות על שחרורו.

החלטה

החשוד נעצר ביום 26/4/14 בחשד לביצוע עבירות של איומים והפרת הוראה חוקית.

יצוין כי העבירה שעניינה הפרת הוראה חוקית מתייחסת על פי הבקשה בחומר החקירה לתאריך 19/3/14 , מועד בו על פי הטענה הומצא כנגד החשוד צו הגנה במעמד צד אחד, אשר עמד בתוקפו עד ליום 24/3/14, מועד בו התקיים דיון במעמד שני הצדדים והצו צומצם באופן שפורט בהחלטתו של כבוד השופט סילמן מבית משפט לענייני משפחה בקריות.

מהחומר שהונח בפניי לא בוסס ברמה הנדרשת קיומו של חשד סביר לעבירה זו בהעדר כל נתון האם במועד ביצועה ידע המשיב על קיומו של צו ההגנה שניתן כאמור במעמד צד אחד וממילא עולה מהחומר כי לטענת המתלוננת הגיע החשוד לביתה ודרש כי תבטל את התלונה במשטרה. מהאמור עולה כי ספק אם החשוד ידע כלל על קיומו של צו ההגנה במועד הנטען.

לעניין עבירת האיומים, מהחומר שהוצג בפניי יש כדי לבסס את החשד הסביר לעניין עבירת האיומים ברף הנמוך ביותר וזאת בין היתר בשים לב לאמור בחומר חקירה שסומן אז/2 במעמד הדיון היום ולהגשת התלונה באיחור מסוים, דבר שאינו מתיישב עם אופי האיומים הנטענים.

עם זאת, לא שוכנעתי בקיומה של עילת מעצר המחייבת את המשך החזקתו של החשוד במעצר, ושוכנעתי כי ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה.

בנסיבות אלה, אני מורה על שחרורו של החשוד בתנאים המגבילים הבאים:

1. החשוד יורחק מהכפר ג'דידה מכר ומהמתלוננת למשך 15 יום מהיום.
לעניין בתם המשותפת של המתלוננת והחשוד, הרי שראוי שהדברים ייבדקו על ידי הגורמים המוסמכים לכך ובכל מקרה, יקוימו ההוראות שניתנו על ידי בית המשפט לענייני משפחה בעניין זה.

2. נאסר על החשוד ליצור כל קשר, לרבות קשר טלפוני, בין במישרין ובין בעקיפין עם המתלוננת וזאת למשך 15 יום מהיום.

3. החשוד יתייצב בתחנת משטרת עכו להמשך החקירה, בכל עת שיידרש.

4. להבטחת קיום תנאי השחרור יחתום החשוד על התחייבות כספית בסך 5,000 ₪ וכן תיחתם ערבות צד ג' ע"ס 5,000 ₪.

עם קיום כל תנאי השחרור יוכל החשוד להשתחרר.

החלטה זו מהווה פקודת שחרור.

ניתנה והודעה היום כ"ז ניסן תשע"ד, 27/04/2014 במעמד הנוכחים.

אביגיל זכריה, שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: איאד כיאל
שופט :
עורכי דין: