ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טטיאנה רוזנפלד נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעת

טטיאנה רוזנפלד

נגד

נתבעת

איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום ה אורטופדי, נוירולוגי, ופסיכיאטרי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי והפסיכיאטרי, עקב תאונת הדרכים מיום 29.9.09.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר טים יעקובי, כמומ חה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי, ואת ד"ר רמית רבונה, כמומחית רפואי ת מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 29.9.09. המומחה האורטופדי יחווה דעתו גם בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.

בחוות דעתם מתבקש ים המומח ים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברת הרפואי של התובע, לעבודת ה ולמקצוע ה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 31.5.14.

המומחים מתבקש ים להגיש את חוות דעת ם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנו ת. כן מתבקש המומחים לפרט בחוות דע המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

שכר טרחת המומחה האורטופדי יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. שכר טרחת המומחה בתחום הפסיכיאטרי יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגיש ו לבית המשפט את חוות הדעת תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש ו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 27.4.14 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 4.11.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ד, 27 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טטיאנה רוזנפלד
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: