ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד קאגאן סאן מון מפקה :

בפני כבוד השופטת רונה פרסון
המאשימה
מדינת ישראל
נגד

הנאשמת
קאגאן סאן מון מפקה

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאש מת את העונש המוסכם.

פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאש מת את העונש המוסכם.

ב"כ הנאשמת:
מרשתי חוזרת בה מהכפירה.

הנאשמת:
אני חוזרת בי מהכפירה.

ב"כ המאשימה:
אבקש לתקן את כתב האישום באופן שהעבירה שתיוחס לנאשמת תהיה נהיגה תחת השפעת אלכוהול, בניגוד לתקנה 26(2) לת"ת – (סמל סעיף 6253).
מגישה כתב אישום מתוקן. הוגש וסומן ת/1.


החלטה

כתב האישום מתוקן כמבוקש.

המזכירות תעדכן רישומיה בהתאם.

ניתנה והודעה היום כ"ז ניסן תשע"ד, 27/04/2014 במעמד הנוכחים.

רונה פרסון, שופטת

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשמת באמצעות סניגורה והיא נשאלה מה תשובתה לאישום.

ב"כ הנאשמת:
מרשתי מודה בעובדות לפי כתב האישום המתוקן.

הנאשמת:
אני מודה בעובדות לפי כתב האישום המתוקן.


הכרעת דין

אני מרשיעה את הנאשמת בעבירה שלפי כתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום כ"ז ניסן תשע"ד, 27/04/2014 במעמד הנוכחים.

רונה פרסון, שופטת

ב"כ המאשימה:
ההסדר נעשה על סמך כשלים ראיתיים שבתיק.
התביעה מגישה גיליון הרשעות קודמות - ת/2.
במסגרת הסדר התביעה מבקשת להטיל קנס של 700 ₪ ב -7 תשלומים , לאור מצבה הכלכלי, פסילה בפועל 7 חודשים בניכוי 30 יום פסילה מנהלית ופסילה על תנאי 3 חודשים ל 3 שנים והתחייבות כספית של 2,000 ₪ למשך 3 שנים להימנע מעבירה דומה .

ב"כ הנאשמת:
נבקש לאמץ את ההסדר, מדובר בגברת שמחזיקה ברישיון נהיגה משנת 1995, לחובתה 10 הרשעות, ללא ביצוע עבירה דומה. העבירה האחרונה משנת 1997. הנאשמת מוכרת כנכה בקצבה של שיעור של 81%, אני מציג אישור על כך שהיא שירתה כפקידה בפרקליטות הצבאית. מציג אישור על תעודת גמר לימודים, שם סיימה קורס מזכירות רפואיות בכירות וכן מסמך אחרון, היתר לתג נכה. לאור גילה, היעדר עברה ונסיבות התיקון שהגדיר מחדש את העבירה שהיא הורשעה בה, נבקש לאמץ את ההסדר במלואו.

הנאשמת:
אני רוצה להודות לתביעה ולסנגור שניסו לעזור לי. תודה רבה לכם.


גזר דין

לאור הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, לאחר תיקון כתב האישום, עברה הלא מכביד של הנאשמת והמסמכים אותם הציג הסנגור לגבי מצבה הרפואי והכלכלי של הנאשמת, החלטתי לקבל את הסדר הטיעון.

אני דנה את הנאשמת לעונשים כדלקמן:

אני פוסלת את הנאשמת מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 7 חודשים בפועל בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

בית המשפט מסביר לנאשמת כי עליה להפקיד את רישיונה - גם אם פקע תוקפו - במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיה רישיון נהיגה עליה להפקיד תצהיר ערוך כדין, שכן הפסילה מתחילה ממתן גזר הדין אולם היא תחושב רק עם הפקדה כאמור.

אני פוסלת את הנאשמת מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 5 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשמת לא תעבור אותה עבירה שעליה הורשעה ו/או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ותורשע בגינה, תוך התקופה האמורה או לאחריה.

הנאשמת תחתום על התחייבות בסך 2,000 ש"ח למשך 3 שנים להימנע מביצוע של כל עבירה של נהיגה בפסילה ו/או נהיגה בשכרות ו/או נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.
בהעדר חתימה – תיאסר הנאשמת למשך 3 חודשים.

אני דנה את הנאשמת לתשלום קנס בסך 700 ש"ח או 7 ימי מאסר.

הקנס ישולם ב- 7 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 01/05/14 וכל 1 לחודש שאחריו.
אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפירעון מידי.

הנאשמת הונחתה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

מודעת זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתנה והודעה היום כ"ז ניסן תשע"ד, 27/04/2014 במעמד הנוכחים.

רונה פרסון, שופטת

הוקלד על ידי קטיה לקר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: קאגאן סאן מון מפקה
שופט :
עורכי דין: