ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יחזקאל מועלם נגד אברהם קדוש :

בפני כבוד השופטת הלית סילש

תובע

יחזקאל מועלם

נגד

נתבע

אברהם קדוש

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים וזאת בטווח הסכומים שבין 10,000 ₪ ל- 70,000 ₪. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לפסוק כל סכום בטווח הסכומים שנמנו לעיל, על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבע ישלם לתובע, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובע נגד הנתבע כמפורט בתובענה, סכום כולל של 55,000 ₪.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 45 יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, כ"ז ניסן תשע"ד, 27 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יחזקאל מועלם
נתבע: אברהם קדוש
שופט :
עורכי דין: