ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נורית ייבוא ושיווק רהיטים בע"מ נגד סימונה רוזנצווייג :

בקשה מס' 1

בפני כבוד הרשמת הבכירה מרי יפעתי

מבקשת / נתבעת

נורית ייבוא ושיווק רהיטים בע"מ

נגד

משיבים / תובעים

  1. סימונה רוזנצווייג
  2. ג'ררד רוזנצוייג

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבעת לסלק התביעה כנגדה על הסף מחמת מעשה בית דין.

2. ביום 16.3.11 רכשו התובעים, בני זוג, מהנתבעת מערכת חדר שינה בעלות של 11,000 ₪. לטענת התובעים, חדר השינה שסופק להם היה פגום ואולם, הנתבעת הסכימה להחליפו לדגם אחר רק בכפוף להוספת תשלום בסך של 2,500 ₪. בלית ברירה, הסכימו התובעים, לאחר שראו את חדר השינה בקטלוג, לשלם את תוספת המחיר, וביום 26.7.11 בוצעה הזמנה של חדר שינה מדגם "אירופה" בגוון אגוז.

משסופק והורכב חדר השינה גילו התובעים כי הוא עשוי מחומר זול, וברמה נמוכה עד כדי סכנה בטיחותית, וכי צבעו אינו תואם את הצבע שבחרו בקטלוג. בו ביום פנו התובעים אל הנתבעת בהודעה על ביטול העסקה. גם הפעם התנתה הנתבעת את החלפת חדר השינה בתוספת תשלום. התובעים, אשר חשו מרומים, שלחו ביום 23.8.11 הודעת ביטול עסקה בכתב לנתבעת.
ביום 11.10.11 הגישה התובעת 1 תביעה כנגד הנתבעת בבית המשפט לתביעות קטנות בנתניה בת"ק 20925-10-11. לאחר דיון במעמד הצדדים , במהלכו העידו התובעת ובעלה, הוא התובע 2 בתביעה כאן , נדחתה התביעה בפסק דין מנומק.

3. הנתבעת טוענת כי פסק הדין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות מהווה מעשה בית די ושמכך, יש לדחות את התביעה. מנגד, טוענים התובעים כי מתקיימות נסיבות המצדיקות הגשת התביעה פעם נוספת. נטען כי הינם תושבי ואזרחי צרפת אשר אינם שולטים בשפה העברית. בשל קשיי השפה, הן הודעת הביטול שנמסרה לנתבעת והן כתב התביעה שהוגש בבית המשפט לתביעות קטנות נוסחו באופן שאינו תואם את שאירע. שם הלינו התובעים רק על גוון הצבע של חדר השינה ולא על איכותה הירודה של הסחורה, כאשר תלונתם העיקרית היתה ביחס לאיכות הסחורה. בהעדר התייחסות מצידם לאיכות הסחרוה, אלא רק לגוון העץ, ובשל קשיי השפה נדחתה תביעתם. לטענתם, תביעה זו אשר נסובה על איכותה הירודה של הסחורה והמחיר המופקע ששולם בגינה, נתמכת אף בתמונות ובחוות דעת מומחה.
עוד טוענים התובעים כי ההליך הקודם התנהל במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות ומשכך אין בו כדי לשמש מעשה בית דין, וכי לכל היותר יש לראות בהליך כחריג לכלל מעשה בית דין שעה שהתובעים מיהרו והגישו התביעה הקטנה רק בנושא מתוחם, גוון הצבע, ובאורח חלקי בלבד, ולכן אין לקבוע כי פסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות מהווה השתק עילה ביחס לטענה בנוגע לאיכות חדר השינה והמחיר המופקע ששולם בגינו.

דיון והכרעה:

4. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לה, החלטתי להיעתר לבקשה.
להלן טעמיי.

5. מקום בו תביעה נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה. על פי פסיקת בתי המשפט, המבחן לקיומו של מעשה בית דין הינו מבחן העילה ולא מבחן הסעד. המונח "עילת תביעה" בהקשר זה פורש בפסיקה באופן רחב בשל השיקול שהנתבע לא יוטרד בתביעות רבות בשל אותו מעשה. לצורך מבחן העילה, יש להשוות את רכיבי התביעות הנבחנות, ואולם, אין מדובר בבדיקה מתמטית והכלל יחול וייושם גם אם בתביעה הנוספת נכללו רכיבים שלא פורטו בתביעה הקודמת. המבחן לקיום זהות בין עילות התביעה לעניין מעשה בית דין הוא, אם יכול וחייב היה התובע לרכז את כל טענותיו הנוגעות למעשה, שבגינו הוא תובע, בתובענה אחת. אם התשובה לכך חיובית, קיים השתק עילה. (ראה אורי גורן, "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, בעמודים 90-91).

6. בענייננו, טוענים התובעים כי כבר בסמוך להספקת חדר השינה מדגם "אירופה" נוכחו לדעת כי איכותו ירודה והוא עשוי מחומרים זולים. על אף זאת, הן במכתב הביטול, שנשלח בחודש אוגוסט, והן בכתב התביעה, שהוגש בחודש אוקטובר, הלינו התובעים רק על גוון הצבע. קרי, מאחר ורכיב העילה הנתבע בתביעה שבפני היה ידוע וברור לתובעים עוד בטרם הוגשה התביעה הקטנה, יכלו התובעים, ואף חייבים היו, לרכז את כל טענותיהם, לעניין חדר השינה , בתביעה אחת.

לעניין טענת התובעים כי כתב התביעה נוסח באופן זה בשל קשיי השפה, הרי שעיון במכתב הודעת הביטול ובכתב התביעה מעלה כי התובעים נעזרו ככל הנראה בעורך דין לצורך ניסוחם. כתב התביעה הקטנה מנוסח בשפה משפטית, כולל פירוט נרחב של העובדות, ומפשט את עילות התביעה והסעד המבוקש. גם לו קיימים קשיי שפה, תמוה כי רק הטענה באשר לאיכות הסחורה לא מצאה את ביטויה בכתב התביעה.

אם בכך לא די, הרי שעיון בפורטוקול הדיון שהתקיים בבית המשפט לתביעות קטנות מעלה כי התובעים העלו בפני ביהמ"ש הטענה בדבר איכותה הירודה של הסחורה ואף הציגו לביהמ"ש, במועד הדיון, חוות דעת מומחה לעניין איכות הסחורה. מכאן, כי התובעים לא רק שיכלו להעלות הטענה כבר במסגרת התביעה הקטנה אלא אף עשו כן בפועל. עובדה זו אף עומדת בניגוד לטענת התובעים כי בשל קשיי שפה לא הצליחו להסביר הטענה בדבר איכות הסחורה והובנו ע"י מנסח התביעה כי כל טענתם הינה ביחס לגוון הצבע בלבד.
כך למשל העיד הנתבע 2 בדיון: "הצבע שסופק לנו היה יותר חום מאשר ראינו בקטלוג, גם התלוננתי על האיכות ובמיוחד על האיכות. תלונתנו היא על האיכות ואחר כך על הצבע... אני מראה לבית המשפט בדיקה שעשינו אצל נגר שטוען שלא מדובר בעץ מלא".

7. לא זו אף זו, הטענה בדבר איכות הסחורה נדונה ונדחתה בפסק הדין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות, ולא רק מהטעם כי טענה זו לא הועלתה בכתב התביעה. כך קבע ביהמ"ש כי מעבר לכך שלא נטענה כל טענה ביחס לאיכות הסחורה הרי שאין כל משמעות לחוות הדעת שהציגו במועד הדיון לפיה הריהוט שסופק אינו מעץ מלא מהטעם כי השיקולים לדחות את התביעה קבע כבוד השופט כי מעבר לכך כי לא נטענה כל טענה ביחס לאיכות הרי שאין כל משמעות לחוות דעת הנגר שצירפו התובעים, לפיה הריהוט אינו עשוי מעץ מלא, מאחר ולא הובטח להם ריהוט מעץ מלא.
8. אין בידי לקבל טענת התובעים כי אין מדובר במעשה בית דין מאחר ועסקינן בפסק דין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות. פסק הדין ניתן באופן מנומק ולאחר שמיעת עדויות הצדדים. ברע"א 1958/06 שמעון סויסה נ. חב' צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ נפסק כי "השכל הישר אינו מקבל, שעניין שכבר נדון והוכרע בבית משפט או שיכול היה להיות נדון בהליך מסוים, יהא בבחינת "תוכנית כבקשתך", וניתן יהא לשוב ולדון בו כמו לא אירע דבר...". וכן - "לא ייתכן שהחלטת בית משפט מקצועי, שהוא חלק ממערכת בתי המשפט של המדינה, שהתובע הגיש תביעה בעיניים פקוחות, בית המשפט שמע את הצדדים, עיין בחומר שלפניו, שקל והכריע את הדין, תהא כלא היתה – וניתן יהא לפתוח מחדש את הספר כאילו עולם כמנהגו הקודם נוהג".

יש לזכור כי התובעים, על אף קשיי השפה כטענתם, הם שבחרו להפנות תביעתם לבית המשפט לתביעות קטנות, הליך בו אינם יכולים להיות מיצגים על ידי עורך דין. לא ניתן לקבל מצב בו משניתן פסק דין אשר אינו לרוחם בוחרים הם לטעון למגבלות ההליך בבית המשפט בתביעות קטנות.
אמנם, כבוד השופט רובינשטיין בפס"ד סויסה לעיל מציין כי ישנם חריגים בהם לא ימהר ביהמ"ש לדחות התביעה על הסף בשל השתק עילה למשל, מקום בו מיהר תובע להגיש תביעה קטנה ולטפל במסגרתה בנושא מתוחם או תבע באופן חלקי מחוסר ידיעה.

איני סבורה כי המקרה בענייננו נופל בגדר חריג לכלל מעשה בית דין המצדיק בירור התביעה מחדש. התובעים הגישו התביעה הקטנה כאשר היה בידיהם כל המידע באשר לפגמים בחדר השינה ואף החזיקו בחוות דעת לעניין איכותה של הסחורה. הן מכתב הביטול והן כתב התביעה נוסחו באופן מקצועי ומפורט, התובעים בחרו את הפורום להגשת תביעתם, התובעים העידו בדיון על איכות הסחורה והציגו את חוות הדעת, פסק הדין ניתן באופן מנומק ולא הוגש כל ערעור על פסק דין זה. בנסיבות אלה, המדיניות השיפוטית של סופיות הדיון גוברת על שיקולי צדק, ככל וישנם.

9. נוכח האמור לעיל, התביעה נדחית על הסף.
אני מחייבת את התובעים לשלם לנתבעת הוצאות בסך של 1,500 ₪.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ד, 27 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נורית ייבוא ושיווק רהיטים בע"מ
נתבע: סימונה רוזנצווייג
שופט :
עורכי דין: