ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טיטיאנה זסבצ'ק נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשמת בכירה עידית קצבוי

תובעות

  1. טיטיאנה זסבצ'ק
  2. ליאנה אייכנבאום

נגד

נתבעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדי והנוירולוגי בעקבות תאונת דרכים בה היו מעורבות התובעות שאירעה ביום 12.4.13.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו לגבי כל אחד מהתובעים, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי, לתובעת 1 ולתובעת 2 עקב תאונת הדרכים מיום 12.4.13.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר אנקשטיין יורם כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבן הרפואי של התובעות בגין תאונת הדרכים מיום 12.4.13.

באשר לבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי לנתבעות – לא שוכנעתי בשלב זה כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות בתחום הנוירולוגי לתובעות, נוכח היעדרו של תיעוד רפואי רלוונטי. אם וכאשר יובאו בפניי מסמכים המהווים ראשית ראיה לעניין זה, אשוב ואדרש לבקשה.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעות נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבן בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבן הרפואי של התובע ות.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעות, אם בכלל, ובשים לב לעבר הרפואי של התובע ות, לעבודתן ולמקצוען.
  5. האם תהינה התובעות זקוקות לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעות.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף ביום 15.6.14 בכפוף להמצאת טופס וס"ר ותצהיר בריאות כדין.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ עבור כל חוות דעת.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעות יגישו לתיק תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעות.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תז"פ ליום 11.11.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ד, 27 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טיטיאנה זסבצ'ק
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: