ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לודמילה מלכה שטוטמן נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ ח.צ :

בפני כבוד הרשמת הבכירה כרמית חדד

התובעת:

לודמילה מלכה שטוטמן ת"ז XXXXX804 9

נגד

נתבעים

חברת פרטנר תקשורת בע"מ ח.צ 520044314

פסק דין

בפני תביעה במסגרתה עותרת התובעת, גב' לודמילה מלכה שטוטמן (להלן:"התובעת") לחייב את הנתבעת, חברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן:"הנתבעת") לשלם לה פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 10,000 ₪ מכח חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן").

טענות התובעת כפי :

1. התובעת התקשרה בהסכם למתן שירותי טלפון נייד עם הנתבעת החל מחודש אוגוסט 2012.

בהתאם לתוכנית אותה רכשה התובעת מן הנתבעת היתה היא זכאית לשיחות לחו"ל ללא הגבלה. התובעת קבלה מן הנתבעת כרטיס של 1,000 דקות שיחה בחינם לחו"ל ליעדים שונים וביניהם מולדובה.

התובעת הפעילה את הכרטיס באמצעות חיוג למספר הנקוב בו ואף וידאה כי הכרטיס פעיל קודם החלה להשתמש בו.

התובעת השתמשה בפועל בכרטיס זה למשך 100 דקות וקיבלה חשבון עבור שיחות אלו מחברת 012 סמייל. בסופו של דבר הנתבעת ביטלה את השיחות לחול לגמרי.

2. התובעת רכשה ביום 02.07.2013 חבילת שיחות בחו"ל החל מיום 03.07.2013 תמורת הסך של כ – 250 ₪.

ביום 06.07.2013 אבד או נגנב מכשיר הטלפון של התובעת בעת שהותה בחו"ל. התובעת בקשה מבנה להתקשר לנתבעת לסגור את תוכנית השיחות מחו"ל ולחסום מה שאפשר לחסום והוא אישר לה שעשה כן.

כאשר חזרה התובעת לארץ קבלה חשבון של מעל 1,000 ₪ בגין שיחות מחו"ל. התובעת פנתה לנתבעת לבירור עניין החוב ונאמר לה כי המנהל ישוב אליה בתוך יומיים אולם איש מטעם הנתבעת לא שב אליה בעניין זה.

3. התובעת פנתה לנתבעת על מנת לחדש את כרטיס ה - sim ואת התוכנית שהיתה לה קודם ל אובדן המכשיר , אולם נציגי הנתבעים סרבו לעשות כן בשל קיומו של חוב כאמור . התובעת הבהירה לנציגי הנתבעת כי מנהל מטעם הנתבעת אמור לחזור אליה בעניין בירור החוב, ולמרות זאת סרבו נציגי הנתבעת לחדש לתובעת את כרטיס ה sim.

4. לטענת התובעת בשל כך היא נדרשה לעבור לחברה אחרת ולא יכולה הייתה לנייד את מספר הסלולרי שלה שכן לצורך כך נדרש כרטיס sim פעיל.

5. התובעת טוענת כי במחדליה כאמור לעיל הפרה הנתבעת הפרות גסות את חובותיה כלפי התובעת ועל כן היא מבקשת לחייב את הנתבעת לשלם לה פיצוי בסך של 10,000 ₪.

טענות הנתבעת:

6. ביחס לכרטיס ובו 1,000 שיחות לחו"ל טוענת הנתבעת כי ניתן לתובעת כרטיס הטבה בשל הצטרפותה לתוכנית מסויימת, וכי השימוש בכרטיס כפוף לתנאים המפורטים על גבי כרטיס החיוג.

הוסבר לתובעת הן על גבי הכרטיס והן בשיחה בעל פה כי כתנאי למימוש ההטבה, עליה להירשם באמצעות המוקד הטלפוני של חברת SMILE 012 (להלן:"012") במספר הרשום על גבי הכרטיס.

דרישת התשלום של 012 בגין שיחות לחו"ל על נעשתה לאחר שהתובעת ביצעה שיחות לחו"ל מבלי לבצע רישום כאמור לעיל.

הנתבעת מוסיפה וטוענת כי לא ברור לה מהו הנזק שנגרם לתובעת בשל כך שכן הכרטיס עודנו בידי התובעת אשר יכולה להמשיך לעשות בו שימוש.

7. ביחס לחיובה של התובעת בשל שיחות שביצעה בחו"ל טוענת הנתבעת כי התובעת היתה מודעת לכך שבעת ביצוע שיחות בחו"ל יחולו תעריפי חיוב מיוחדים.

לטענת הנתבעת, ביום 01.07.2013 פנתה התובעת למוקד הבינלאומי של הנתבעת, השיחה התקיימה בשפה הרוסית. לאחר שהוסבר לתובעת כי היא יכולה לרכוש חבילת הוזלה, היא רכשה חבילה כזו תמורת הסך של 290 ₪ וביקשה לעדכן אותה החל מיום 09.07.2013.

ביום 07.07.2013, קודם למועד עדכון חבילת ההוזלה, פנתה התובעת או מי מטעמה וביקשה שלא לעדכן את חבילת ההוזלה ביום 09.07.2013, ובהתאם לבקשה זו בוטלה חבילת ההוזלה.

למרות האמור לעיל ביצעה התובעת שיחות בחו"ל ללא עדכון חבילת הוזלה ועל כן חוייבה כמוסכם בין הצדדים בחשבונית מיום 19.07.2013 בסך של 1,469.65 ₪.

8. אשר לקבלת כרטיס חדש וניוד המספר טוענת הנתבעת כי ביום 14.08.2013 פנתה התובעת והלינה על החיוב בחשבונית מיום 19.07.2013.

הובהר לתובעת כי עליה לשלם החשבונית וכי אם לא תעשה כן תפעל הנתבעת בהליך גביה.

הנתבעת מכחישה הטענות בדבר הסירוב להנפיק כרטיס חכם ( sim). לטענת הנתבעת הובהר לתובעת כי גם במקום בו יונפק לה כרטיס כזה היא לא תוכל לעשות בו שימוש עד שלא תפרע את חובה כלפי הנתבעת שכן הכרטיס ייחסם בשל קיומו של חוב.

כמו כן נטען כי במערכות הנתבעת לא התקבלה כל בקשה מטעם התובעת לניוד המספר לחברה מתחרה.

דיון והכרעה:

9. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ושמעתי אותם באריכות בפני אני סבורה שיש לקבל את התביעה בחלקה, וזאת מן הטעמים הבאים:

א. באשר לטענות ביחס לכרטיס ההטבה בת 1000 דקות שיחה לחו"ל סבורני כי אין מקום להכריע בהם במסגרת התובענה שבפני. אין חולק כי המדובר בהטבה שלצורך מימושה יש לבצע הליך רישום למול חברת 0 12 וכי ההטבה היא באחריותה של חברת 012.

אחריות זו כתובה מפורשות על גבי כרטיס ההטבה. התובעת גם העידה כי לטענתה מי שסגר לה את השיחות לחו"ל היא חברת 012 ולא הנתבעת (עמ' 2 ש' 4-7 לפרוטוקול). התובעת גם הבהירה כי הגישה תביעה נפרדת כנגד 012 בשל אותן טענות (עמ' 3 ש' 32-33 לפרוטוקול).

יש לציין כי התובעת אינה מכחישה שידעה כי עליה לבצע רישום ואין לה טענות ביחס להסבר שניתן לה מטעם התובעת ביחס לאופן השימוש בהטבה שבכרטיס. התובעת טוענת כי ביצעה את הליך הרישום בהתאם להוראות.

מכאן, שטענותיה של התובעת בעניין זה הוא ביחס לחיובה על ידי חברת 012. על כן יש לברר טענות התובעת ביחסים שבי נה לבין חברת 012 אשר אינה צד לתובענה שבפני, ובעניין זה לא הוכיחה התובעת כי יש לה עילה כנגד הנתבעת כאן.

ב. התובעת הוכיחה כי חיובה בשל שיחות שביצעה בחו"ל נעשה שלא כדין.

אין חולק בין הצדדים כי התובעת פנתה ביום 01.07.2013 לשם רכישת חבילת שיחות בחו"ל. הצדדים חלוקים ביניהם באשר למועד בו היה על הנתבעת לעדכן את החבילה שנרכשה.

אני מקבלת את טענות התובעת כי בקשה שהחבילה תתעדכן החל מיום 03.07.2013. התובעת הבהירה שהיא נסעה לחו"ל ביום 02.07.2013 והגיוני כי תחילת עדכון החבילה יהא בסמוך למועד הגעתה של התובעת לחו"ל ולא כשבוע לאחר מכן.

הנתבעת מאשרת כי בנה של התובעת התקשר ביום 07.07.2013 ובקש לבטל את התוכנית בגלל שהטלפון נגנב (עמ' 2 ש' 15-17 לפרוטוקול). שיחה זו תומכת בטענה כי התובעת בקשה שהתוכנית תעודכן קודם למועד השיחה ולא כטענת הנתבעת.

על מנת לסתור טענותיה של התובעת היה על הנתבעת להביא לעדות את מי ששוחח עם התובעת או לכל הפחות את תמליל השיחות. נציג הנתבעת טען כי השיחה התנהלה בשפה הרוסית ועל כן הוא לא הביא עימו את הקלטות וכי הנתבעת לא ראתה מקום להביא לדיון את הנציג ששוחח עמה בעניין שכן עניין זה כרוך בעלויות (עמ' 2 ש' 12 ו- 19-20 לפרוטוקול).

השפה בה נערכה השיחה אין בה כדי למנוע הבאת ההקלטה כראיה בצירוף תרגום מתאים. שיקולים כלכליים אף הם אינם יכולים לעלות כדי הסבר סביר להימנעות מהבאת ראיה רלוונטית שיש בה כדי לתמוך שטענות הנתבעת. משכך, ובהתאם להלכה הפסוקה, יש לזקוף את הימנעות הנתבעת מהבאת ראיה לחובתה.

משכך, הוכיחה התובעת כי היה על הנתבעת לעדכן חבילת חו"ל החל מיום 03.07.2013 ולחייב התובעת בגין השיחות מחו"ל בהתאם לחבילה ולא בהתאם לתעריף הרגיל והגבוה משמעותית יותר מן החבילה.

כמו כן אני מקבלת טענות התובעת לפיהן, בעת שהודיע בנה לנתבעת על אובדן המכשיר בקש הוא לחסום כל פעילות אפשרית מן הטלפון. טענת הנתבעת לפיה בקש הבן לבטל רק את חבילת חו"ל מנוגדת לכל הגיון סביר. ביטול החבילה בלבד משמעו הגדלת החיוב בשל כל שיחה בחו"ל, ודבר זה רק חושף את התובעת לחיוב גבוה יותר בזמן שהמכשיר אבד או נגנב.

נציג הנתבעת הודה כי אכן המדובר בפעולה שאינה הגיונית אולם לטענתו זה מה שהתבקשה הנתבעת לבצע והיא פעלה בהתאם לדרישה. נציג הנתבעת גם אישר כי בשיחת הטלפון לא נשאל בנה של התובעת האם הוא מבקש לחסום את השיחות כולן נוכח אובדן המכשיר (עמ' 2 ש' 15-18 לפרוטוקול)

הנתבעת לא הוכיחה כי בנה של התובעת בקש לבטל רק את חבילת חו"ל ולא את כלל הפעולות הכרוכות בחיוב כספי. הדברים האמורים לעיל ביחס לאי הצגת תמליל השיחות או הבאת הנציג שקבל ההודעה לעדות יפים גם לעניין זה, במיוחד בשים לב לכך שהמדובר בדרישה שאינה מתיישבת עם ההגיון הסביר.

יתרה מכך, גם במקום בו בנה של התובעת בקש לבטל רק את חבילת חו"ל, היה על הנתבעת להבהיר לבנה של התובעת המשמעות של ביטול החבילה בלבד בנסיבות של אובדן המכשיר ולהציע ביטול מכלול הפעולות הכרוכות בחיוב. אין חולק כי הנתבעת לא עשתה כן, ועל כן אני קובעת כי היא פעלה באופן בלתי סביר בנסיבות.

משכך, במקום בו בוצעו שיחות מהמכשיר לאחר קבלת ההודעה מבנה של התובעת הרי שהחיוב העודף בגינן הוא פועל יוצא של מחדלי הנתבעת ואין לחייב את התובעת בגינו.

נציג הנתבעת הבהיר בדיון כי החיוב בגין חבילת חו"ל אשר ב וטלה קודם למתוכנן, נעשה באופן יחסי לזמן ממועד עדכון התוכנית ועד לביטולה.

התובעת לא ידעה במדוייק מה החיוב בגין החבילה וטענה כי היא שלמה עבורה "250 ₪ בערך" (עמ' 1 ש' 17 לפרוטוקול הדיון מיום 23.04.2014). משהתובעת לא הוכיחה את תמורת החבילה במדוייק יש להעמידה על הסך של 290 ₪ כטענת הנתבעת.

ערה אני לכך שהתובעת טענה כי ביטול השיחות לחו"ל נעשה בשיחה של בנה לנתבעת ביום 06.07.2014 (עמ' 1 ש' 22-23 לפרוטוקול), אולם בהתאם לרישומי הנתבעת ההודעה נמסרה ביום 07.07.2013. התובעת לא הביאה ראיה ביחס למועד בו נגנב הטלפון ולא הביאה לעדות את בנה ביחס למועד בו מסר את ההודעה לנתבעת ועל כן יש לקבל טענות הנתבעת בעניין זה.

ממכלול האמור לעיל עולה כי חובה של התובעת לנתבעת בגין התקופה שמיום 03.07.2013 ועד ליום 07.07.2013 צריך להיות מחושב כחלק יחסי מן החיוב של תוכנית חו"ל שנרכשה על ידי התובעת תמורת הסך של 290 ₪ ולא בסך של 1,469.65 ₪.

כאן המקום לציין כי אין חולק שהתובעת לא שלמה בפועל את החיוב בגין השיחות שבוצעו בחו"ל וזאת מאחר שניצלה את מלוא האשראי בכרטיס האשראי שלה ועל כן דרישת התשלום של הנתבעת בגין החיוב בחשבונית לא כובדה על ידי חברת האשראי (עמ' 1 ש' 24-25 לפרוטוקול).

ג. הנתבעת הוכיחה כי, בניגוד לטענות הנתבעת בכתב ההגנה, בפועל סרבה הנתבעת להנפיק לתובעת כרטיס sim. נציג הנתבעת אישר בדיון בפני כי בשל קיומו של חוב לא נופק לתובעת כרטיס sim (עמ' 4 ש' 12 לפרוטוקול).

משנקבע כאמור לעיל כי חיובה של התובעת בסכום החשבונית היה שלא כדין, הרי שאף סירובה של הנתבעת להנפיק לתובעת כרטיס sim חדש היה שלא כדין ואיל ץ את התובעת להתקשר בהסכם עם חברה אחרת.

למרות האמור לעיל, התובעת לא הוכיחה כי הנתבעת מנעה ממנה בפועל וביודעין לנייד את המספר שלה לחברה אחרת. על מנת להוכיח טענותיה היה על התובעת להציג מסמכים רלוונטיים מן החברה אליה היא עברה מהם עולה כי בהעדר כרטיס sim בתוקף נמנע ממנה לנייד את המספר.
התובעת גם לא טענה כי נעשתה בפועל פניה לנתבעת לניוד המספר.

גם במקום בו היעדרו של כרטיס ה – sim יכול להוות מכשול בניוד המספר, היה על התובעת לפנות לנתבעת בבקשה לאפשר לה את הניוד, באמצעות החברה עמה התקשרה התובעת בהסכם חדש, ורק במקום בו הנתבעת היתה מסרבת לבקשה ניתן היה לראותה כמי שמנעה את ניוד המספר.

התובעת לא הוכיחה כי פנתה בבקשה כזו בין בעצמה ובין באמצעות חברה אחרת.

בהקשר לכך יש לציין כי חיוב הנתבעת לאפשר ניוד המספר נובע מהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, ס' 5א(ו) (להלן:"חוק התקשורת") . מכח הוראה זו על הנתבעת לבצע ניוד המספר לכל מנוי שיבקש זאת. משהתובעת לא הוכיחה כי הועברה לנתבעת דרישה לניוד, לא הוכיחה היא כי הנתבעת מנעה ניודו של המספר.

10. הנזק:

התובעת עותרת לחיובה של הנתבעת בסך של 10,000 ₪ ללא הוכחת נזק מכח חוק הגנת הצרכן.

ניתן לחייב עוסק בפיצויים לדוגמה ש אינם תלויים בנזק מכח הוראות ס' 31א' לחוק הגנת הצרכן וזאת במקום בו עוסק הפר אחת או יותר משורה של הפרות המפורטות בסעיף.

לא מצאתי כי נסיבות העניין שבפני כלולות באחת ההפרות המנויות בס' 31א' לחוק הגנת הצרכן. בהקשר לכך ראוי לציין לשוב ולציין כי כאמור לעיל הנתבעת לא גבתה בפועל מן התובעת את סכום החיוב הנטען על ידה ואשר כאמור לעיל נדרש שלא כדין.

בשולי הדברים ייאמר כי גם מקום בו היתה התובעת מוכיחה כי נמנע ממנה ניוד המספר הרי שעסקינן בהפרת הוראות חוק התקשורת כאמור לעיל ולא הוכח כי הפרה זו מנויה בס' 31א' לחוק הגנת הצרכן.

משכך, לא ניתן להורות על חיובה של הנתבעת בפיצויים לדוגמה בנסיבות העניין ועל הנתבעת להוכיח את הנזק שנגרם לה.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובטענות הצדדים בפני שוכנעתי כי נגרם לתובעת נזק בפועל בשל דרישת תשלום שלא כדין אשר לא תוקנה למרות טענותיה של התובעת, בשל הסירוב להנפיק לתובעת כרטיס sim חדש מכח דרישת תשלום שגויה ובשל הצורך להתקשר עם חברה חדשה.

המדובר בנזק הנובע מטרחה ומעוגמת נפש שנגרמה לתובעת בשל מחדלי הנתבעת. סבורני כי בנסיבות העניין, ובהעדר ראיות ישירות לגובה הנזק ניתן לקבוע את הנזק שנגרם לתובעת על יסוד אומדנה וכך ייעשה.

לאור האמור לעיל ובנסיבות העניין אני מעמידה את הפיצוי בגין הנזק שנגרם לתובעת על הסך של 1,000 ₪ בקיזוז סכום החיוב היחסי בגין חבילת חו"ל עבור התקופה שמיום 03.07.2013 ועד ליום 07.07.2013.

11. על כן אני מורה כדלקמן:

הנתבעת תשלם לתובעת הסך של 1,000 ₪. הנתבעת רשאית לקזז מסכום זה את חיובה של התובעת עבור החלק היחסי של חבילת חו"ל (שערכה המלא הוא 290 ₪) בגין התקופה שמיום 03.07.2013 ועד ליום 07.07.2013.

בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות בסך של 250 ₪. סכום ההוצאות נקבע נוכח קבלת טענות התובעת בחלקן בלבד ובשים לב לסכום התביעה והסכום שנפסק בפועל.

הסכומים כאמור לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישאו הם הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט במחוזי בתוך 15 יום.

פסק הדין יישלח לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, ‏כ"ז ניסן תשע"ד, 27 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לודמילה מלכה שטוטמן
נתבע: חברת פרטנר תקשורת בע"מ ח.צ
שופט :
עורכי דין: